Bảng giá đất tỉnh Gia Lai năm 2008

Cập nhật 28/05/2008 15:00

Giá đất Tỉnh Gia Lai

Download

Huyện An Khê


Giá các loại đất Huyện An Khê Download
Đất đô thị huyện An Khê Download
Đất nông thôn huyện An Khê Download

Huyện AyunPa


Giá các loại đất Huyện AyunPa Download
Giá đất ở khu dân cư huyện AyunPa Download

Huyện Chu Pah


Giá các loại đất Huyện Chu Pah Download
Khu dân cư nông thôn huyện Chu Pah Download
Đất trồng cây hằng năm Huyện Chu Pah Download
Đất nông thôn huyện Chu Pah Download
Phân loại đường và giá đất Huyện Chu Pah Download

Huyện Chu Prong


Giá đất ở khu đô thị Chu Prong Download
Đất trồng cây huyện Chu ProngDownload
Giá đất huyện Chu Prong Download
Khu dân cư giao thông huyện Chu Prong Download
Đất ven trục giao thông huyện Chu Prong Download

Huyện Chư Sê


Thị trấn Chư Sê Download
Giá đất các khu dân cư nông thôn huyện Chư SêDownload
Phân loại đường và giá đất một số khu vực huyện Chư Sê Download

Huyện Ia Grai


Giá đất huyện Ia Grai Download
Đất ven đô thị huyện Ia GraiDownload
Đất ở khu dân cư huyện Ia Grai Download
Khu dân cư nông thôn huyện Ia GraiDownload

Huyện KBang


Giá đất huyện KBang Download
Đất nông thôn huyện KBangDownload
Đất trồng cây huyện KBang Download
Khu dân cư huyện KBangDownload
Đất nông thôn huyện KBang Download

Huyện Krong Pa


Giá các loại đất huyện Krong Pa Download
Đất nội thị huyện Krong PaDownload
Đất nông thôn huyện Krong Pa Download
Đất ven đô thị huyện Krong PaDownload

Huyện Phú Thiện


Giá các loại đất huyện Phú Thiện Download
Phân loại đường và đất khu dân cư đô thị Phú ThiệnDownload

Huyện Đak Đoa


Khu dân cư đô thị huyện Đak Đoa Download
Đất nông thôn huyện Đak ĐoaDownload
Phân loại đường khu dân cư nông thôn huyện Đak Đoa Download

Thành phố Pleiku


Thành phố Pleiku Download
Phân loại đường và đất ở huyện PleikuDownload
Giá đất huyện Đức CơDownload
Giá đất huyện Ia PaDownload