Quy hoạch phát triển các KCN Tỉnh Quảng Bình

Cập nhật 29/09/2007 16:00

TỈNH QUẢNG BÌNH


QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC KCN TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2020
Click vào để xem hình ảnh với chất lượng ảnh tốt hơn