Bán đất vườn Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai, Bình Chánh

Vị trí: Huyện Bình Chánh, TP.HCM