Bán 1000m2 đất trồng cây lâu năm đường Nguyễn Văn Long Bình Chánh

Vị trí: Huyện Bình Chánh, TP.HCM