Khu phức hợp sông Giá

 

Khu thương mại và dịch vụ du lịch tại khu sông Giá, huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng có nhiều thuận lơi như cách trung tâm thành phố không xa, gần Quốc lộ 10, gần các dự án như sân Golf sông Giá. Tạo dựng một khu trung tâm thương mại và dịch vụ tại đâu góp phần tạo dựng động lực phát triển về đô thị của khu vực sông Gía, huyện Thủy Nguyên nói riêng cũng như thành phố nói chung.

Thực hiện quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 đã được phê duyệt, trong đó vị trí Khu trung tâm thương mại và dịch vụ du lịch Tại khu vực sông giá nằm trong định hướng phát triển về phía Bắc của thành phố Hải phòng.

Khu thương mại và dịch vụ du lịch tại khu vực sông Giá, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng được quy hoạch bao gồm các khu chức năng chính như sau:

- Khu trung tâm thương mại: 2,6 ha, 21 tầng
- Khu cây xanh cảnh quan
- Khách sạn cao tầng: 3,6 ha, 21 tầng
- Khu hạ tầng kỹ thuật
- Khu nghỉ dưỡng sinh thái: 2,6 ha, 3 tầng.

Quy hoạch chi tiết.
Tổng thể dự án.