Khu công nghiệp Cát Lái II

  - Lô E4: diện tích 2ha; lô A3: diện tích 2.8ha.  
  - Giấy chứng nhận đầu tư số 41221000056 do Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/10/2007.