Khu căn hộ C&T Plaza

Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc

 

Căn cứ vào Văn bản số 2902/SQHKT-QHKKT ngày 10/10/2006 của Sở quy hoạch kiến trúc Tp.HCM về ý kiến quy hoạch xây dựng dự án Tổ hợp cao ốc văn phòng, thương mại và chung cư do công ty C&T đầu tư; Và các tính toán xác lập phương án và quy mô đầu tư dự án của công ty C&T; Các chỉ tiêu kế hoạch kiến trúc được đề xuất làm cơ sở lập Quy hoạch 1/500 như sau:

 

+ Diện tích đất quy hoạch: 14.896m2

+ Mật độ xây dựng: 40%.

 

+ Mật độ xây dựng các khối cao ốc: 22% ≤ 30%.

 

+ Tầng cao xây dựng khối cao nhất: 25 tầng.

 

+ Chiều cao toàn công trình: 95m.

 

+ Hệ số sử dụng đất: 6.32.

 

+ Dân số thường trú: 1.552 dân (388 căn hộ của 2 khối A,B).

 

 

Phương án quy hoạch sử dụng đất

 

Quỹ đất được phân bổ như sau:

 

+ Tổng diện tích đất quy hoạch (tạm thời tính đến thời điểm hiện tại): 14.986 m2.

 

+ Diện tích đất xây dựng (mật độ xây dựng 40%) : 6.010 m2.

 

Trong đó:

 

- Đất cho xây dựng khối A: Khối căn hộ chung cu khu A: 1.573 m2.

 

- Đất cho xây dựng khối B: Khối căn hộ chung cu khu B: 1.691 m2.

 

- Đất cho xây dựng khối C: Trung tâm thương mại và dịch vụ (là phần chân đế của 2 khối căn hộ chung cư): 6.010 m2.

 

- Đất cho xây dựng công trình phụ trợ, cảnh quan và cây xanh: 8.976 m2.

 

Phân khu chức năng, giải pháp công trình và quy mô xây dựng

 

Khối A: Cao ốc căn hộ chung cư khu A

 

+ Diện tích đất xây dựng: 1.573m2.

 

+ Diện tích sàn (không kể tầng hầm, sân thượng và tầng kỹ thuật): 1.573x19 tầng + 1.573x1,5 tầng penthouse = 32.246,5m2 (các tầng 1-5 hợp khối với khối chân đế).

 

+ Diện tích sàn hữu dụng để bố trí căn hộ: 28.054m2.

 

+ Số căn hộ quy hoạch dự kiến: 236 căn hộ.

 

+ Chiều cao toàn khối công trình: 5 tầng x 4 +20 tầng x 3,6m +3m= 95m.

 

Khối B: Cao ốc căn hộ – văn phòng khu B.

 

+ Diện tích đất xây dựng: 1.691m2.

 

+ Diện tích sàn (không kể tầng hầm, sân thượng và tầng kỹ thuật): 1.691x7 tầng + 1.573x12 tầng + 1.573*1,5 tầng penthouse = 33.072,5m2 (các tầng 1-5 hợp khối với khối chân đế).

 

Trong đó:

 

Khu văn phòng (Tầng 6-12)

 

+ Diện tích sàn xây dựng: 11.837m2.

 

+ Diện tích sàn hữu dụng: 10.298m2.

 

Khu căn hộ: (Tầng 13-25)

 

+ Diện tích sàn xây dựng: 21.235,5m2.

 

+ Diện tích sàn hữu dụng: 18.475m2.

 

+ Số căn hộ quy hoạch dự kiến: 152 căn hộ.

 

+ Chiều cao toàn khối công trình: 5 tầng x 4 +20 tầng x 3,6m + 3m= 95m.

 

Khối C: Khối bệ: Trung tâm thương mại và dịch vụ

 

+ Diện tích đất xây dựng: 6.010m2.

 

+ Diện tích sàn (không kể sàn tầng hầm): 29.446m2.

 

+ Chiều cao khối công trình: 5 tầng, chiều cao tầng trung bình 4m.

 

+ Giải pháp kiến trúc: khối Trung tâm thương mại và dịch vụ là phần chân đế thấp gồm 2 tầng hầm và 5 tầng trên của một khối kiến trúc giao nhau, trong đó phần chồng tầng là 2 khối cao ốc văn phòng và chung cư 20 tầng A và B.

 

Các hạng mục phụ trợ, kết nối giao thông và cảnh quan:

 

Quy hoạch dành 60% diện tích đất để giải quyết các công năng phục trợ: kết nối giao thông với đại lộ Đông Tây và các đường nhỏ xung quanh; Các hạng mục dự kiến xây dựng theo giải pháp sau:

 

- Cổng, tường rào, không gian đệm: 500 m2.

 

- Cây xanh và cảnh quan công viên: 3.676 m2.

 

- Đường kết nối, vỉa hè và bãi xe: 4.000 m2.

 

- Mặt nước: 800 m2.

 

Tổng cộng: 8.976 m2.

 

Khu đất dự án nằm ven kênh rạch, được bao bọc xung quanh bởi các mảng cây xanh theo Quy hoạch chỉnh trang chi tiết khu dân cư phường An Phú, do vậy mà diện tích phủ cây xanh của mặt bằng đảm bảo mật độ cần thiết.