http://diaoconline.vn Tái định cư - DiaOcOnline.vn DiaOcOnline.vn 20/04/2024 false Đất nằm trong khu giải phóng mặt bằng khu thu hồi có đền bù không? 25/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-dinh-cu-c67/dat-nam-trong-khu-giai-phong-mat-bang-khu-thu-hoi-co-den-bu-khong-i72228" title="Đất nằm trong khu giải phóng mặt bằng khu thu hồi có đền bù không?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/07/12/thumb-B15-dat-nam-trong-khu-giai-phong-mat-bang-khu-thu-hoi-co-den-bu-khong.jpg" alt="Đất nằm trong khu giải phóng mặt bằng khu thu hồi có đền bù không?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Địa bàn em hiện đang nằm trong khu đất giải phóng mặt bằng, trong đó có sân bóng nằm trong địa phận của xóm thuộc xóm quản lý. Vậy khi phần đất đó bị lấy thì có được đền bù không? </td> </tr></table> false Mua đất thuộc dự án nhà máy điện hạt nhân có được cấp sổ đỏ không? 11/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-dinh-cu-c67/mua-dat-thuoc-du-an-nha-may-dien-hat-nhan-co-duoc-cap-so-do-khong-i72187" title="Mua đất thuộc dự án nhà máy điện hạt nhân có được cấp sổ đỏ không?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/07/11/thumb-7F3-mua-dat-thuoc-du-an-nha-may-dien-hat-nhan-co-duoc-cap-so-do-khong.jpg" alt="Mua đất thuộc dự án nhà máy điện hạt nhân có được cấp sổ đỏ không?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hiện nay, nơi tôi sinh sống là đất thuộc dự án nhà máy điện hạt nhân nằm ở thôn Thái An - Vĩnh Hải- Ninh Hải- Ninh Thuận, nhưng nhà nước đã tạm hoãn dự án lại. Nên chúng tôi muốn mua một mảnh đất tại ... </td> </tr></table> false Thu hồi đất để xây dựng trung tâm thương mại đền bù như thế nào? 05/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-dinh-cu-c67/thu-hoi-dat-de-xay-dung-trung-tam-thuong-mai-den-bu-nhu-the-nao-i71309" title="Thu hồi đất để xây dựng trung tâm thương mại đền bù như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/06/05/thumb-6DB-thu-hoi-dat-de-xay-dung-trung-tam-thuong-mai-den-bu-nhu-the-nao.jpg" alt="Thu hồi đất để xây dựng trung tâm thương mại đền bù như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Em có một thắc mắc muốn hỏi: ở địa bàn nơi em sống sắp quy hoạch để xây dựng khu trung tâm thương mại, nhưng gia đình em không trúng đất ở, diện tích đất trúng nằm cạnh nhà em. Vậy về việc đền bù như ... </td> </tr></table> false Lấy đất mở rộng đường đền bù như thế nào? 28/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-dinh-cu-c67/lay-dat-mo-rong-duong-den-bu-nhu-the-nao-i71118" title="Lấy đất mở rộng đường đền bù như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/05/28/thumb-D4A-lay-dat-mo-rong-duong-den-bu-nhu-the-nao.jpg" alt="Lấy đất mở rộng đường đền bù như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Luật sư cho tôi hỏi: Gia đình tôi nằm trong diện mở rộng đường, nhà bị cắt vào 1.7m với chiều ngang là 10,5. Gia đình tôi đã có bìa đỏ, trước đây tôi đã nộp thuế làm bìa đỏ rất nhiều tiền, vậy bây ... </td> </tr></table> false Đất phú nông có được đền bù? 08/02/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-dinh-cu-c67/dat-phu-nong-co-duoc-den-bu-i72473" title="Đất phú nông có được đền bù?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/07/24/thumb-612-dat-phu-nong-co-duoc-den-bu.jpg" alt="Đất phú nông có được đền bù?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi có 3000m vuông đất nông nghiệp bị giải tỏa đường Võ Văn Kiệt nối dài tại TP HCM. Đất do ông nội tôi để lại cho, chưa có sổ đỏ. Đất tôi làm từ năm 1988 đến nay, không tranh chấp, không có khiếu ... </td> </tr></table> false Trường hợp nào được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất? 08/12/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-dinh-cu-c67/truong-hop-nao-duoc-boi-thuong-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-i67966" title="Trường hợp nào được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/12/07/thumb-8AC-truong-hop-nao-duoc-boi-thuong-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat.jpg" alt="Trường hợp nào được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi có miếng đất 80 m2. Có GCN QSDĐ, QSHNƠ loại đất ở đô thị. Thời hạn lâu dài, bị giải tỏa trong dự án đường Võ văn Kiệt-SG Trung lương, đã nhận tiền đến bù nhưng vấn đề tái định cư không nói đến. ... </td> </tr></table> false Đất dư sau khi nhà nước thu hồi làm đường có được sử dụng không? 17/07/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-dinh-cu-c67/dat-du-sau-khi-nha-nuoc-thu-hoi-lam-duong-co-duoc-su-dung-khong-i65620" title="Đất dư sau khi nhà nước thu hồi làm đường có được sử dụng không?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/07/17/thumb-185-dat-du-sau-khi-nha-nuoc-thu-hoi-lam-duong-co-duoc-su-dung-khong.jpg" alt="Đất dư sau khi nhà nước thu hồi làm đường có được sử dụng không?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kính gửi luật sư, nhờ luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Tôi có mảnh đất khoảng 200m2 (thổ cư 200m2), có sổ đỏ đầy đủ. Theo bảng giá đất hiện tại của UBND tỉnh thì khu đất đó có giá 6.000.000VND/m2. </td> </tr></table> false Nhà nước thu hồi đất nhưng không cấp đất khác phải giải quyết thế nào? 07/05/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-dinh-cu-c67/nha-nuoc-thu-hoi-dat-nhung-khong-cap-dat-khac-phai-giai-quyet-the-nao-i64567" title="Nhà nước thu hồi đất nhưng không cấp đất khác phải giải quyết thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/05/05/thumb-149-nha-nuoc-thu-hoi-dat-nhung-khong-cap-dat-khac-phai-giai-quyet-the-nao.jpg" alt="Nhà nước thu hồi đất nhưng không cấp đất khác phải giải quyết thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi tên là Nguyễn Đặng Thúy Huyền, tôi có một vấn đề muốn nhờ luật sư tư vấn giúp. Nhà tôi khai hoang đất, sử dụng đã lâu, nay nhà nước thu hồi đã được hai năm rồi mà nhà nước không cấp đất khác. Vậy ... </td> </tr></table> false Đền bù khi thu hồi đất như thế nào? 05/05/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-dinh-cu-c67/den-bu-khi-thu-hoi-dat-nhu-the-nao-i64565" title="Đền bù khi thu hồi đất như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/05/05/thumb-850-den-bu-khi-thu-hoi-dat-nhu-the-nao.jpg" alt="Đền bù khi thu hồi đất như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Năm 2008 bố mẹ đẻ có cho tôi một mảnh đất 400m2 nhà nước đã cấp GCNQSD đất năm 2008 là 100m2 đất ở và 300m2 đất HNK. Trước đây trước nhà tôi chỉ có một đoạn đường cụt nên UBND thành phố đã cấp cho ... </td> </tr></table> false Bồi thường khi thu hồi đất như thế nào? 28/03/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-dinh-cu-c67/boi-thuong-khi-thu-hoi-dat-nhu-the-nao-i63919" title="Bồi thường khi thu hồi đất như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/03/22/thumb-8B2-boi-thuong-khi-thu-hoi-dat-nhu-the-nao.jpg" alt="Bồi thường khi thu hồi đất như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà tôi có chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản là nhà cấp 4 một tầng, nhưng thực tế nhà tôi là 3 tầng (khi xây nhà năm 2011 không xin phép xây dựng). Vậy khi giải tỏa được đền bù như thế nào? </td> </tr></table> false Mức giá đền bù khi nhà nước thu hồi đất là bao nhiêu? 22/03/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-dinh-cu-c67/muc-gia-den-bu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-la-bao-nhieu-i63915" title="Mức giá đền bù khi nhà nước thu hồi đất là bao nhiêu?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/03/22/thumb-0B9-muc-gia-den-bu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-la-bao-nhieu.jpg" alt="Mức giá đền bù khi nhà nước thu hồi đất là bao nhiêu?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Luật sư cho tôi hỏi: nhà tôi có thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình, cải tạo đường dây không 110kv Hà Đông - Sơn Tây (173e1.4 đi 172e1.7) trên địa bàn xã Trạch Mỹ Lộc, huyện ... </td> </tr></table> false Đất nằm trong quy hoạch có được tái định cư không? 17/01/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-dinh-cu-c67/dat-nam-trong-quy-hoach-co-duoc-tai-dinh-cu-khong-i63113" title="Đất nằm trong quy hoạch có được tái định cư không?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/01/16/thumb-6A0-dat-nam-trong-quy-hoach-co-duoc-tai-dinh-cu-khong.jpg" alt="Đất nằm trong quy hoạch có được tái định cư không?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hiện tại bố tôi đứng tên hai sổ đỏ. Hiện nay một sổ đã vào quy hoạch của nhà nước liệu nhà tôi có được đất tái định cư không? Chúng tôi là con trai đủ 18 tuổi có được mua đất với giá rẻ không? </td> </tr></table> false Tư vấn về thu hồi giải tỏa đất tại Bến Tre 01/12/2016 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-dinh-cu-c67/tu-van-ve-thu-hoi-giai-toa-dat-tai-ben-tre-i62528" title="Tư vấn về thu hồi giải tỏa đất tại Bến Tre"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2016/12/01/thumb-ADB-tu-van-ve-thu-hoi-giai-toa-dat-tai-ben-tre.jpg" alt="Tư vấn về thu hồi giải tỏa đất tại Bến Tre" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hiện tôi có một khu đất ở Bến Tre, trên đại lộ Đồng Khởi và bị giải tỏa làm ngã tư. Sau khi giải tỏa phần đất chỉ còn lại chiều ngang còn 15m chiều dài 1,5m. Vậy theo luật có bị giải tỏa thu hồi phần ... </td> </tr></table> false Nhà nước thu hồi đất làm đường được đền bù như thế nào? 07/11/2016 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-dinh-cu-c67/nha-nuoc-thu-hoi-dat-lam-duong-duoc-den-bu-nhu-the-nao-i62185" title="Nhà nước thu hồi đất làm đường được đền bù như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2016/11/07/thumb-1C0-nha-nuoc-thu-hoi-dat-lam-duong-duoc-den-bu-nhu-the-nao.jpg" alt="Nhà nước thu hồi đất làm đường được đền bù như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Luật sư cho tôi hỏi: nhà tôi có 2 mảnh đất giáp đuôi nhau, lô trước có diện tích 76m2, lô sau có diện tích 86m2. Nay do mở đường, lô trước bị lấy đi 26m2. Như vậy tôi có được đền bù như thế nào, nếu ... </td> </tr></table> false Bồi thường khi thu hồi đất dựa trên căn cứ nào? 04/09/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-dinh-cu-c67/boi-thuong-khi-thu-hoi-dat-dua-tren-can-cu-nao-i56448" title="Bồi thường khi thu hồi đất dựa trên căn cứ nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/09/04/thumb-4E8-boi-thuong-khi-thu-hoi-dat-dua-tren-can-cu-nao.jpg" alt="Bồi thường khi thu hồi đất dựa trên căn cứ nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi bị nhà nước thu hồi đất, trên đất có nhà ở nhưng đất tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Toàn bộ diện tích đất tôi đang sử dụng là đất nông nghiệp (không có đất ở). Khi bồi thường thì ... </td> </tr></table> false Có được bán đất nằm trong khu quy hoạch không? 05/08/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-dinh-cu-c67/co-duoc-ban-dat-nam-trong-khu-quy-hoach-khong-i55940" title="Có được bán đất nằm trong khu quy hoạch không?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/08/05/thumb-7A4-co-duoc-ban-dat-nam-trong-khu-quy-hoach-khong.jpg" alt="Có được bán đất nằm trong khu quy hoạch không?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi có một lô đất xây dựng tại Đà Lạt, thuộc đường Nguyên Tử Lực, P8, TP. Đà Lạt, nằm trong vành đai xanh của viện nghiên cứu hạt nhân. Hiện nay, viện nghiên cứu hạt nhân đã dời đi nơi khác, vậy dự ... </td> </tr></table> false Đất không có sổ đỏ khi thu hồi sẽ được đền bù như thế nào? 05/08/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-dinh-cu-c67/dat-khong-co-so-do-khi-thu-hoi-se-duoc-den-bu-nhu-the-nao-i55937" title="Đất không có sổ đỏ khi thu hồi sẽ được đền bù như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/08/05/thumb-57D-dat-khong-co-so-do-khi-thu-hoi-se-duoc-den-bu-nhu-the-nao.jpg" alt="Đất không có sổ đỏ khi thu hồi sẽ được đền bù như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình tôi hiện nay có đất do ông bà để lại. hiện tại Ba mẹ tôi đang làm ăn và sinh sống, đất không tranh chấp, nhưng không có sổ đỏ, đất này Ba mẹ tôi ở làm ăn trên 30 năm rồi hiện tại tôi đang ở ... </td> </tr></table> false Điều kiện mua đất tái định cư? 30/06/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-dinh-cu-c67/dieu-kien-mua-dat-tai-dinh-cu-i55348" title="Điều kiện mua đất tái định cư?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/06/30/thumb-58F-dieu-kien-mua-dat-tai-dinh-cu.jpg" alt="Điều kiện mua đất tái định cư?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà tôi nằm trên tuyến đường dự án mở rộng đường, và diện tích đất mất đi là gần 150m2 thì có được xin mua lô đất tái định cư không? Và cho hỏi thêm là diện tích đất mất là bao nhiêu? và diện tích ... </td> </tr></table> false Quy định về bồi thường tái định cư như thế nào? 24/06/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-dinh-cu-c67/quy-dinh-ve-boi-thuong-tai-dinh-cu-nhu-the-nao-i55251" title="Quy định về bồi thường tái định cư như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/06/24/thumb-368-quy-dinh-ve-boi-thuong-tai-dinh-cu-nhu-the-nao.jpg" alt="Quy định về bồi thường tái định cư như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà tôi gồm đất vườn + nhà ở hiện tại nằm trong diện đền bù giải tỏa và tái định cư tại vị trí mới do xã chỉ định. Vậy việc chia một gia đình nhận được mấy lô đất hoặc diện tích đất tái định cư mới ... </td> </tr></table> false Có được đền bù tái định cư hay không? 03/06/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-dinh-cu-c67/co-duoc-den-bu-tai-dinh-cu-hay-khong-i54927" title="Có được đền bù tái định cư hay không?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/06/03/thumb-627-co-duoc-den-bu-tai-dinh-cu-hay-khong.jpg" alt="Có được đền bù tái định cư hay không?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi là Phượng, tôi muốn nhờ Café Luật tư vấn cho tôi vấn đề sau: Vợ chồng tôi được bố mẹ chồng cho 60 m2 đất liền kề không phải đất ở, mảnh đất thuộc ngoại thành Hà Nội (Phủ Lỗ, Sóc Son, Hà Nội). Tôi ... </td> </tr></table>