http://diaoconline.vn Thừa kế - DiaOcOnline.vn DiaOcOnline.vn 28/03/2023 false Kiện đòi phân chia tài sản 01/11/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/kien-doi-phan-chia-tai-san-i74859" title="Kiện đòi phân chia tài sản"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/10/30/thumb-C80-kien-doi-phan-chia-tai-san.jpg" alt="Kiện đòi phân chia tài sản" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ông nội tôi có 5 người con: 3 trai 2 gái .bố tôi là người thứ 3 ở với ông bà .4 người kia đều cắt khẩu đi nơi khác. Năm 2002 ông nội tôi mất có để lại mảnh đất 300m2. Năm 2003 thì nhà nước có vào làm ... </td> </tr></table> false Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất 04/08/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/thu-tuc-thua-ke-quyen-su-dung-dat-i72670" title="Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/08/02/thumb-18C-thu-tuc-thua-ke-quyen-su-dung-dat.jpg" alt="Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Trước kia ba tôi có chia cho anh em tôi mỗi người một phần đất ruộng và nền nhà . Giờ ba má tôi mất đã lâu. Nhưng giấy tờ đất đai đều đứng tên của ba tôi , giờ anh em tôi đã hoàn thành một số thủ tục ... </td> </tr></table> false Chia tài sản như thế nào khi chỉ ghi nhà 02/08/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/chia-tai-san-nhu-the-nao-khi-chi-ghi-nha-i72588" title="Chia tài sản như thế nào khi chỉ ghi nhà"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/07/30/thumb-290-chia-di-chuc-nhu-the-nao-khi-chi-ghi-nha.jpg" alt="Chia tài sản như thế nào khi chỉ ghi nhà" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Trong di chúc người bà (có 4 người con, tôi là con của người thứ 3) để lại cho tôi có ghi rõ căn nhà được chia cho tôi và một người dì (con thứ 4 của bà). Nhà sắp bán, 4 người con đều tranh giành, có ... </td> </tr></table> false Bố mất không để lại di chúc tài sản được chia như thế nào? 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/bo-mat-khong-de-lai-di-chuc-tai-san-duoc-chia-nhu-the-nao-i72224" title="Bố mất không để lại di chúc tài sản được chia như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/07/12/thumb-A63-bo-mat-khong-de-lai-di-chuc-tai-san-duoc-chia-nhu-the-nao.jpg" alt="Bố mất không để lại di chúc tài sản được chia như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Luật sư cho tôi hỏi là bố tôi mất đi không để lại di chúc, nay mẹ tôi muốn chia đất cho em trai tôi thì có cần sự đồng ý của chị em tôi không? </td> </tr></table> false Khiếu kiện tranh chấp đất đai như thế nào? 18/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/khieu-kien-tranh-chap-dat-dai-nhu-the-nao-i72223" title="Khiếu kiện tranh chấp đất đai như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/07/12/thumb-769-khieu-kien-tranh-chap-dat-dai-nhu-the-nao.jpg" alt="Khiếu kiện tranh chấp đất đai như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngày xưa ông nội em có mảnh đất 500 m2. Ông em làm 2 số bìa đỏ chia đôi cho cô em đứng tên 1 sổ 250m. Còn bố em sở hữu 1sổ 250m2. Nhưng khi bố em xây dựng gia đình và ra ở riêng từ trước đến bây giờ ... </td> </tr></table> false Bổ sung người thừa kế như thế nào? 12/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/bo-sung-nguoi-thua-ke-nhu-the-nao-i72188" title="Bổ sung người thừa kế như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/07/11/thumb-93F-bo-sung-nguoi-thua-ke-nhu-the-nao.jpg" alt="Bổ sung người thừa kế như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho tôi hỏi là trong trường hợp của tôi: Bố tôi mất không để lại di chúc và mảnh đất của gia đình bị qui hoạch được cấp tái định cư một lô đất khác cộng với một số tiền. Nhưng khi làm giấy tờ cha mẹ ... </td> </tr></table> false Không có di chúc tài sản được chia như thế nào? 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/khong-co-di-chuc-tai-san-duoc-chia-nhu-the-nao-i69795" title="Không có di chúc tài sản được chia như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/03/19/thumb-FAE-khong-co-di-chuc-tai-san-duoc-chia-nhu-the-nao.jpg" alt="Không có di chúc tài sản được chia như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ba tôi mất không để lại di chúc gì cả, các sổ đỏ về nhà và đất ruộng đều do ba tôi đứng tên, tên trong sổ là cấp cho Hộ gia đình. </td> </tr></table> false Mất không để lại di chúc tài sản được chia như thế nào? 02/11/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/mat-khong-de-lai-di-chuc-tai-san-duoc-chia-nhu-the-nao-i67285" title="Mất không để lại di chúc tài sản được chia như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/10/30/thumb-91A-mat-khong-de-lai-di-chuc-tai-san-duoc-chia-nhu-the-nao.jpg" alt="Mất không để lại di chúc tài sản được chia như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Em muốn hỏi trường hợp như sau: Bác gái em (chị gái bố) do không lấy chồng nên ở với gia đình em. Nay bác đã mất và có 1 thửa đất đứng tên bác chủ sở hữu. Mảnh đất này bác có ý định để lại cho anh ... </td> </tr></table> false Di chúc thừa kế như thế nào mới hợp pháp? 31/10/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/di-chuc-thua-ke-nhu-the-nao-moi-hop-phap-i67283" title="Di chúc thừa kế như thế nào mới hợp pháp?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/10/30/thumb-8DB-di-chuc-thua-ke-nhu-the-nao-moi-hop-phap.jpg" alt="Di chúc thừa kế như thế nào mới hợp pháp?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà má chồng tôi có 120m2 đất. Khi bà còn sống bà viết giấy tay cho anh lớn 50m2 (có sự xác nhận của 2 anh trai và ông xã tôi chỉ thiếu chị gái. Có sự chứng kiến của bác họ bên chồng tôi và tổ ... </td> </tr></table> false Bà nội cho đất có cần chữ ký của các thành viên trong gia đình không? 13/09/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/ba-noi-cho-dat-co-can-chu-ky-cua-cac-thanh-vien-trong-gia-dinh-khong-i66506" title="Bà nội cho đất có cần chữ ký của các thành viên trong gia đình không?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/09/13/thumb-239-ba-noi-cho-dat-co-can-chu-ky-cua-cac-thanh-vien-trong-gia-dinh-khong.jpg" alt="Bà nội cho đất có cần chữ ký của các thành viên trong gia đình không?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bà nội tôi có mảnh đất rộng hơn 600m đứng tên bà trong bìa đỏ, bà chia cho bố và chú tôi được 20 năm rồi nhưng đến giờ mới tách sổ đỏ. Do mâu thuẩn với các cô nên hai cô không ký cho bố và chú tôi ... </td> </tr></table> false Chia di sản thừa kế như thế nào? 16/06/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/chia-di-san-thua-ke-nhu-the-nao-i65161" title="Chia di sản thừa kế như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/06/15/thumb-D53-chia-di-san-thua-ke-nhu-the-nao.jpg" alt="Chia di sản thừa kế như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ông bà nội cháu mất, để lại nhà cửa cho bà 2 ( bà mẹ kế ) đứng tên sổ đỏ. Bà nội cháu có 2 người con trai, bố cháu là cả và 1 chú. Còn bà 2 có 1 người con gái. Giờ bố cháu đang bị bệnh muốn chia đất ... </td> </tr></table> false Tranh chấp đất đai thừa kế 22/02/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/tranh-chap-dat-dai-thua-ke-i63492" title="Tranh chấp đất đai thừa kế"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/02/22/thumb-8C9-tranh-chap-dat-dai-thua-ke.jpg" alt="Tranh chấp đất đai thừa kế" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ông nội tôi mất năm 1989, sau đó bà nội do bệnh mất năm 2009 để lại số tài sản gồm đất 03 thửa với diện tích tửng thửa như sau: </td> </tr></table> false Chia di sản thừa kế như thế nào? 29/01/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/chia-di-san-thua-ke-nhu-the-nao-i63120" title="Chia di sản thừa kế như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/01/16/thumb-892-chia-di-san-thua-ke-nhu-the-nao.jpg" alt="Chia di sản thừa kế như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mẹ tôi có một căn nhà, khi mất không có di chúc (2005). Nay anh em trong nhà đều đồng ý để tôi khai thừa kế. Nhưng theo hàng thừa kế thứ nhất thì cần các giấy tờ sau: Khai sinh, kết hôn, chứng tử của ... </td> </tr></table> false Đất thừa kế được chia như thế nào? 20/01/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/dat-thua-ke-duoc-chia-nhu-the-nao-i63116" title="Đất thừa kế được chia như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/01/16/thumb-61A-dat-thua-ke-duoc-chia-nhu-the-nao.jpg" alt="Đất thừa kế được chia như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình tôi gồm 9 người: ba, mẹ, 4 người con gái và 3 người con trai (chị 2, chị 3, anh 4, chị 5, tôi thứ 6 (56 tuổi), em trai thứ 7, và em trai út). Ba và em trai út mất sớm, mới đây mẹ tôi cũng ... </td> </tr></table> false Bố mẹ ly hôn tài sản được chia như thế nào? 01/11/2016 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/bo-me-ly-hon-tai-san-duoc-chia-nhu-the-nao-i62094" title="Bố mẹ ly hôn tài sản được chia như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2016/10/31/thumb-A11-bo-me-ly-hon-tai-san-duoc-chia-nhu-the-nao.jpg" alt="Bố mẹ ly hôn tài sản được chia như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho tôi hỏi quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình, bố và mẹ tôi là người đại diện đứng tên. Gia đình tôi có 5 thành viên gồm bố mẹ và 3 anh em chúng tôi, thời điểm cấp quyền sử dụng đất 3 anh em tôi ... </td> </tr></table> false Tài sản ba mẹ cho trước hôn nhân được chia như thế nào khi ly hôn? 25/10/2016 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/tai-san-ba-me-cho-truoc-hon-nhan-duoc-chia-nhu-the-nao-khi-ly-hon-i62013" title="Tài sản ba mẹ cho trước hôn nhân được chia như thế nào khi ly hôn?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2016/10/25/thumb-F30-tai-san-ba-me-cho-truoc-hon-nhan-duoc-chia-nhu-the-nao-khi-ly-hon.jpg" alt="Tài sản ba mẹ cho trước hôn nhân được chia như thế nào khi ly hôn?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Trước khi hôn nhân ba mẹ cho riêng tôi 1 lô đất, nhưng khi kết hôn tôi muốn mua nơi khác tốt hơn nên phải bán lô đất của ba mẹ cho. Khi ly hôn rồi tôi có quyền được chứng minh tài sản riêng không? Vợ ... </td> </tr></table> false Cha mẹ mất không để lại di chúc, chia tài sản như thế nào? 03/03/2016 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/cha-me-mat-khong-de-lai-di-chuc-chia-tai-san-nhu-the-nao-i58862" title="Cha mẹ mất không để lại di chúc, chia tài sản như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2016/03/02/thumb-E34-cha-me-mat-khong-de-lai-di-chuc-chia-tai-san-nhu-the-nao.jpg" alt="Cha mẹ mất không để lại di chúc, chia tài sản như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lúc cha mẹ còn sống có mua một căn nhà và đứng tên cả 2 người, sau đó cha mất và vài năm sau mẹ cũng mất cách đây 9 năm. Gần đây uỷ ban phường có xuống nhà và yêu cầu cung cấp thông tin người đại ... </td> </tr></table> false Thủ tục lập di chúc thừa kế? 01/12/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/thu-tuc-lap-di-chuc-thua-ke-i57743" title="Thủ tục lập di chúc thừa kế?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/12/01/thumb-21A-thu-tuc-lap-di-chuc-thua-ke.jpg" alt="Thủ tục lập di chúc thừa kế?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bố mẹ tôi đang đứng tên trên sổ đỏ của mảnh đất 100m2. Bố tôi có mong muốn được lập di chúc sẽ cho tôi thừa hưởng phần của bố tôi trên mảnh đất đó. Ví dụ, khi mảnh đất đó bán được 1 tỷ, mẹ tôi được ... </td> </tr></table> false Quy định di chúc thừa kế như thế nào? 17/09/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/quy-dinh-di-chuc-thua-ke-nhu-the-nao-i56661" title="Quy định di chúc thừa kế như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/09/17/thumb-CA1-quy-dinh-di-chuc-thua-ke-nhu-the-nao.jpg" alt="Quy định di chúc thừa kế như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bố mẹ tôi đang đứng tên trên sổ đỏ của mảnh đất 100m2. Bố tôi có mong muốn được lập di chúc: sẽ cho tôi thừa hưởng phần của bố tôi trên mảnh đất đó. Ví dụ, khi mảnh đất đó bán được 1 tỷ, mẹ tôi được ... </td> </tr></table> false Chia di sản thừa kế như thế nào? 27/08/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/chia-di-san-thua-ke-nhu-the-nao-i56298" title="Chia di sản thừa kế như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/08/26/thumb-963-chia-di-san-thua-ke-nhu-the-nao.jpg" alt="Chia di sản thừa kế như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tình hình là Sổ hồng của nhà nội tôi có đứng tên ông nội tôi và bà nội, nhưng năm 2000 ông nội tội đã mất, và trên sổ hồng tên ông nội tôi đã bị gạch đi. (Diện tích ghi trên sổ hồng là 94.04 m2: ... </td> </tr></table>