http://diaoconline.vn Bản đồ QH sử dụng đất - DiaOcOnline.vn DiaOcOnline.vn 13/04/2024 false Khu dân cư phường 6, quận Tân Bình 16/06/2010 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/ban-do-qh-su-dung-dat-c19/khu-dan-cu-phuong-6-quan-tan-binh-i21082" title="Khu dân cư phường 6, quận Tân Bình"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2010/06/16_bando_qhsd_dat_1.jpg" alt="Khu dân cư phường 6, quận Tân Bình" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khu quy hoạch có diện tích 57,24ha, dân số dự kiến 30.000 người. Phía đông nam: giáp quận 10 qua đường Bắc Hải. </td> </tr></table> false Khu dân cư phường 13, quận Gò Vấp 26/05/2010 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/ban-do-qh-su-dung-dat-c19/khu-dan-cu-phuong-13-quan-go-vap-i20680" title="Khu dân cư phường 13, quận Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2010/05/26_DOOL_TT_100526_D15_3.jpg" alt="Khu dân cư phường 13, quận Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khu quy hoạch có diện tích 85,55 ha. Dân số dự kiến 26.000 người. Vị trí và giới hạn phạm vi quy hoạch: phía đông: giáp phường 15 qua đường Thống Nhất; phía đông nam: giáp phường 16 qua đường Phạm ... </td> </tr></table> false Khu dân cư phường 3, quận Gò Vấp 19/05/2010 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/ban-do-qh-su-dung-dat-c19/khu-dan-cu-phuong-3-quan-go-vap-i20560" title="Khu dân cư phường 3, quận Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2010/05/19_DOOL_TT_100519_D8_3_742.jpg" alt="Khu dân cư phường 3, quận Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Vị trí và giới hạn phạm vi quy hoạch: phía đông nam: giáp phường 1 và 4 qua đường Nguyễn Thái Sơn và đường sắt quốc gia. Phía đông bắc: giáp phường 4 và 7 qua đường Lê Lai và Phạm Ngũ Lão... </td> </tr></table> false Khu dân cư phường Tân Thới Hiệp (khu 2), quận 12 12/05/2010 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/ban-do-qh-su-dung-dat-c19/khu-dan-cu-phuong-tan-thoi-hiep-khu-2-quan-12-i20442" title="Khu dân cư phường Tân Thới Hiệp (khu 2), quận 12"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2010/05/12_DOOL_TT_100512_D14_2_487.jpg" alt="Khu dân cư phường Tân Thới Hiệp (khu 2), quận 12" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khu quy hoạch có diện tích 100,9ha. Dân số dự kiến 13.000 người. Phía đông giáp khu 1 phường Tân Thới Hiệp. Phía tây giáp phường Tân Chánh Hiệp. Phía nam giáp một phần phường Đông Hưng Thuận và khu 1 ... </td> </tr></table> false Khu dân cư phường Trung Mỹ Tây (khu 2), quận 12 06/05/2010 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/ban-do-qh-su-dung-dat-c19/khu-dan-cu-phuong-trung-my-tay-khu-2-quan-12-i20353" title="Khu dân cư phường Trung Mỹ Tây (khu 2), quận 12"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2010/05/06_OOL_TT_100505_D1_1_222.jpg" alt="Khu dân cư phường Trung Mỹ Tây (khu 2), quận 12" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khu quy hoạch có diện tích 102,06ha. Dân số dự kiến 10.000 người. Vị trí: phía đông bắc giới hạn bởi đường Tô Ký (ranh giữa phường Tân Chánh Hiệp và phường Trung Mỹ Tây). Phía đông nam giới hạn bởi ... </td> </tr></table> false Khu dân cư phường Thới An khu 2, quận 12 14/04/2010 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/ban-do-qh-su-dung-dat-c19/khu-dan-cu-phuong-thoi-an-khu-2-quan-12-i20039" title="Khu dân cư phường Thới An khu 2, quận 12"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2010/04/14_DOOL_TT_100414_D14_1_689.jpg" alt="Khu dân cư phường Thới An khu 2, quận 12" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khu quy hoạch có diện tích 298,02ha. Dân số dự kiến 35.000 người. Phía đông: giáp sông Bến Thượng. Phía tây: giáp đường Lê Văn Khương (tỉnh lộ 16 cũ) – ranh giữa phường Tân Thới Hiệp và phường Thới ... </td> </tr></table> false Khu dân cư phường Thạnh Lộc (khu 2), quận 12 07/04/2010 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/ban-do-qh-su-dung-dat-c19/khu-dan-cu-phuong-thanh-loc-khu-2-quan-12-i19930" title="Khu dân cư phường Thạnh Lộc (khu 2), quận 12"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2010/04/07_DOOL_TT_100407_D12_4.jpg" alt="Khu dân cư phường Thạnh Lộc (khu 2), quận 12" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khu quy hoạch có diện tích 399ha. Dân số dự kiến 18.000 người. Vị trí và giới hạn phạm vi quy hoạch: Phía đông: giới hạn bởi sông Sài Gòn, rạch Láng Le. Phía tây: giới hạn bởi rạch Tám Du và đường Hà ... </td> </tr></table> false Khu dân cư phường Tân Thới Hiệp (khu 1), quận 12 31/03/2010 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/ban-do-qh-su-dung-dat-c19/khu-dan-cu-phuong-tan-thoi-hiep-khu-1-quan-12-i19817" title="Khu dân cư phường Tân Thới Hiệp (khu 1), quận 12"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2010/03/31_DOOL_TT_100331_D9_3_375.jpg" alt="Khu dân cư phường Tân Thới Hiệp (khu 1), quận 12" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khu quy hoạch có diện tích 153,4 ha. Phía đông: giáp phường Thới An. Phía đông nam: giáp sông Bến Thượng. Phía tây, tây nam: giáp phần còn lại phường Tân Thới Hiệp và phường Đông Hưng Thuận. Phía ... </td> </tr></table> false Khu dân cư phường 11 và một phần phường 8, 9, Gò Vấp 24/03/2010 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/ban-do-qh-su-dung-dat-c19/khu-dan-cu-phuong-11-va-mot-phan-phuong-8-9-go-vap-i19715" title="Khu dân cư phường 11 và một phần phường 8, 9, Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2010/03/24_DOOL_TT_100324_D_1_234.jpg" alt="Khu dân cư phường 11 và một phần phường 8, 9, Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khu quy hoạch có diện tích 216,76ha, dân số dự kiến 63.000 người. Phạm vi quy hoạch: phía bắc giáp phường 16 và phường 9. Phía đông giáp phường 10 và phường 16 qua đường Thống Nhất... </td> </tr></table> false Khu dân cư phường 4, quận Gò Vấp 17/03/2010 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/ban-do-qh-su-dung-dat-c19/khu-dan-cu-phuong-4-quan-go-vap-i19591" title="Khu dân cư phường 4, quận Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2010/03/17_DOOL_TT_100317_D13_4.jpeg" alt="Khu dân cư phường 4, quận Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khu quy hoạch có diện tích 37,42ha, dân số dự kiến 21.000 người. Phía đông nam giáp phường 1 qua đường sắt quốc gia. Phía đông bắc giáp phường 5, phường 7 qua đường Nguyễn Văn Nghi... </td> </tr></table> false Khu dân cư phường 1, quận Gò Vấp 10/03/2010 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/ban-do-qh-su-dung-dat-c19/khu-dan-cu-phuong-1-quan-go-vap-i19455" title="Khu dân cư phường 1, quận Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2010/03/10_DOOL_TT_100310_D11_3.jpeg" alt="Khu dân cư phường 1, quận Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khu quy hoạch có diện tích 58,55ha. Dân số dự kiến 25.000 người. Vị trí và giới hạn phạm vi quy hoạch: phía đông và nam giáp quận Bình Thạnh. Phía tây và bắc giáp phường 3, 4, 5 quận Gò Vấp... </td> </tr></table> false Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (khu 3), quận 12 04/03/2010 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/ban-do-qh-su-dung-dat-c19/khu-dan-cu-phuong-dong-hung-thuan-khu-3-quan-12-i19358" title="Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (khu 3), quận 12 "><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2010/03/04_DOOL_TT_100304_D11_3.jpg" alt="Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (khu 3), quận 12 " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khu quy hoạch có diện tích 260ha, dân số dự kiến 30.000 người. Vị trí và giới hạn phạm vi quy hoạch: phía đông – bắc giáp phường Tân Thới Hiệp... </td> </tr></table> false Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (khu 2), quận 12 24/02/2010 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/ban-do-qh-su-dung-dat-c19/khu-dan-cu-phuong-dong-hung-thuan-khu-2-quan-12-i19226" title="Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (khu 2), quận 12"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2010/02/24_DOOL_TT_100224_D10_1.jpg" alt="Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (khu 2), quận 12" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà ở thuộc các nhóm, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thực hiện theo quy hoạch chi tiết được duyệt hoặc theo quy chế quản lý kiến trúc cấp 2 được cấp thẩm quyền phê duyệt. </td> </tr></table> false Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B, P. Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 03/02/2010 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/ban-do-qh-su-dung-dat-c19/khu-dan-cu-thanh-my-loi-b-p-thanh-my-loi-quan-2-i18992" title="Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B, P. Thạnh Mỹ Lợi, quận 2"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2010/02/03_DOOL_TT_100203_D12_1_88.jpg" alt="Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B, P. Thạnh Mỹ Lợi, quận 2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 được UBND TP.HCM phê duyệt ngày 4.9.2009. Theo đó, khu quy hoạch có diện tích 178,84ha... </td> </tr></table> false Khu dân cư phường Tân Thới Nhất (khu 2), quận 12 27/01/2010 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/ban-do-qh-su-dung-dat-c19/khu-dan-cu-phuong-tan-thoi-nhat-khu-2-quan-12-i18864" title="Khu dân cư phường Tân Thới Nhất (khu 2), quận 12"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2010/01/27_DOOL_TT_100127_D10_1.jpg" alt="Khu dân cư phường Tân Thới Nhất (khu 2), quận 12" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><p>Khu quy hoạch có diện tích 240ha. Phía đông bắc giáp đường Trường Chinh (ranh giữa phường Tân Thới Nhất và phường Đông Hưng Thuận). Phía tây bắc giáp quốc lộ 1A (ranh giữa quận 12 và huyện Hóc ... </td> </tr></table> false Đồ án quy hoạch trục đường Vĩnh Lộc (hương lộ 80) 20/01/2010 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/ban-do-qh-su-dung-dat-c19/do-an-quy-hoach-truc-duong-vinh-loc-huong-lo-80-i18740" title="Đồ án quy hoạch trục đường Vĩnh Lộc (hương lộ 80)"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2010/01/20_bando_qhsd_dat_200x154_3.jpg" alt="Đồ án quy hoạch trục đường Vĩnh Lộc (hương lộ 80)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><p>Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 trục đường Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh</p> </td> </tr></table> false Khu đô thị mới phường Linh Trung, quận Thủ Đức 16/01/2010 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/ban-do-qh-su-dung-dat-c19/khu-do-thi-moi-phuong-linh-trung-quan-thu-duc-i18668" title="Khu đô thị mới phường Linh Trung, quận Thủ Đức"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2010/01/16_bando_qhsd_dat_200x154_3.jpg" alt="Khu đô thị mới phường Linh Trung, quận Thủ Đức" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><p>Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức</p> </td> </tr></table> false Khu dân cư dọc đường Nguyễn Hữu Thọ (Nhà Bè) 31/12/2009 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/ban-do-qh-su-dung-dat-c19/khu-dan-cu-doc-duong-nguyen-huu-tho-nha-be-i18365" title="Khu dân cư dọc đường Nguyễn Hữu Thọ (Nhà Bè)"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2009/12/31_bando_qhsd_dat_200x154_2.jpg" alt="Khu dân cư dọc đường Nguyễn Hữu Thọ (Nhà Bè)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><p>Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư dọc đường Nguyễn Hữu Thọ (Nhà Bè)</p> </td> </tr></table> false Khu C30, 270 Lý Thường Kiệt phường 14, quận 10 và phường 6, quận Tân Bình 25/12/2009 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/ban-do-qh-su-dung-dat-c19/khu-c30-270-ly-thuong-kiet-phuong-14-quan-10-va-phuong-6-quan-tan-binh-i18267" title="Khu C30, 270 Lý Thường Kiệt phường 14, quận 10 và phường 6, quận Tân Bình"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2009/12/25_bando_qhsd_dat_200x154_3.jpg" alt="Khu C30, 270 Lý Thường Kiệt phường 14, quận 10 và phường 6, quận Tân Bình" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><p>Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu C30, 270 Lý Thường Kiệt phường 14, quận 10 và phường 6, quận Tân Bình</p> </td> </tr></table> false Khu dân cư phía tây xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức 17/12/2009 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/ban-do-qh-su-dung-dat-c19/khu-dan-cu-phia-tay-xa-lo-ha-noi-phuong-truong-tho-quan-thu-duc-i18125" title="Khu dân cư phía tây xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2009/12/17_bando_qhsd_dat_200x154_3.jpg" alt="Khu dân cư phía tây xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><p>Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phía tây xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức</p> </td> </tr></table>