http://diaoconline.vn Chính sách - Quy hoạch - DiaOcOnline.vn DiaOcOnline.vn 25/03/2023 false Sửa Luật Đất đai: Đề xuất trích tiền trúng đấu giá, đấu thầu vào 'Quỹ phát triển đất' 22/03/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/sua-luat-dat-dai-de-xuat-trich-tien-trung-dau-gia-dau-thau-vao-quy-phat-trien-dat-i82442" title="Sửa Luật Đất đai: Đề xuất trích tiền trúng đấu giá, đấu thầu vào 'Quỹ phát triển đất'"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2023/03/22/thumb-713-sua-luat-dat-dai-de-xuat-trich-tien-trung-dau-gia-dau-thau-vao-quy-phat-trien-dat.jpg" alt="Sửa Luật Đất đai: Đề xuất trích tiền trúng đấu giá, đấu thầu vào 'Quỹ phát triển đất'" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">HoREA đề nghị bổ sung quy định cấp tỉnh dành một tỷ lệ nhất định nguồn thu từ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, lợi nhuận xổ số kiến thiết trong năm của địa phương ... </td> </tr></table> false Kiến nghị đánh thuế cao người nhiều nhà đất, không thu hồi đất dự án đô thị 21/03/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/kien-nghi-danh-thue-cao-nguoi-nhieu-nha-dat-khong-thu-hoi-dat-du-an-do-thi-i82441" title="Kiến nghị đánh thuế cao người nhiều nhà đất, không thu hồi đất dự án đô thị"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2023/03/21/thumb-357-kien-nghi-danh-thue-cao-nguoi-nhieu-nha-dat-khong-thu-hoi-dat-du-an-do-thi.jpg" alt="Kiến nghị đánh thuế cao người nhiều nhà đất, không thu hồi đất dự án đô thị" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị luật Đất đai sửa đổi không quy định Nhà nước thu hồi đất cho dự án khu đô thị, tiếp tục thể chế hóa chủ trương đánh thuế cao người có ... </td> </tr></table> false HoREA: Kiến nghị dừng đề xuất quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn 21/03/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/horea-kien-nghi-dung-de-xuat-quy-dinh-so-huu-nha-chung-cu-co-thoi-han-i82440" title="HoREA: Kiến nghị dừng đề xuất quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2023/03/21/thumb-ABC-horea-kien-nghi-dung-de-xuat-quy-dinh-so-huu-nha-chung-cu-co-thoi-han.jpg" alt="HoREA: Kiến nghị dừng đề xuất quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét không nên tiếp tục đề xuất “quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn” trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) tới đây. </td> </tr></table> false HoREA: “Không nên tiếp tục đề xuất quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn” 21/03/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/horea-khong-nen-tiep-tuc-de-xuat-quy-dinh-so-huu-nha-chung-cu-co-thoi-han-i82439" title="HoREA: “Không nên tiếp tục đề xuất quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn”"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2023/03/21/thumb-2A7-horea-khong-nen-tiep-tuc-de-xuat-quy-dinh-so-huu-nha-chung-cu-co-thoi-han.jpg" alt="HoREA: “Không nên tiếp tục đề xuất quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn”" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Theo HoREA, không phải do quy định sở hữu nhà chung cư không xác định thời hạn gắn liền với quyền sử dụng đất ổn định lâu dài là nguyên nhân dẫn đến vướng mắc, khó khăn trong công tác cải tạo, xây ... </td> </tr></table> false Quy định mới về tính thuế khi chuyển nhượng bất động sản 21/03/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/quy-dinh-moi-ve-tinh-thue-khi-chuyen-nhuong-bat-dong-san-i82438" title="Quy định mới về tính thuế khi chuyển nhượng bất động sản"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2023/03/21/thumb-49C-quy-dinh-moi-ve-tinh-thue-khi-chuyen-nhuong-bat-dong-san.jpg" alt="Quy định mới về tính thuế khi chuyển nhượng bất động sản" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thông tư 13 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 14/4 quy định, đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất được trừ để ... </td> </tr></table> false Hệ số K tăng mạnh, dự án công sẽ được 'giải phóng' 15/03/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/he-so-k-tang-manh-du-an-cong-se-duoc-giai-phong-i82437" title="Hệ số K tăng mạnh, dự án công sẽ được 'giải phóng'"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2023/03/15/thumb-DC0-he-so-k-tang-manh-du-an-cong-se-duoc-giai-phong.jpg" alt="Hệ số K tăng mạnh, dự án công sẽ được 'giải phóng'" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) để lập phương án bồi thường năm 2023 mà TP.HCM vừa ban hành tăng mạnh được cho là sẽ giúp cho việc giải phóng mặt bằng các dự án công nhanh chóng, dễ dàng hơn. </td> </tr></table> false Không còn được sở hữu nhà chung cư vĩnh viễn? 13/03/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/khong-con-duoc-so-huu-nha-chung-cu-vinh-vien-i82431" title="Không còn được sở hữu nhà chung cư vĩnh viễn?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2023/03/13/thumb-43E-khong-con-duoc-so-huu-nha-chung-cu-vinh-vien.jpg" alt="Không còn được sở hữu nhà chung cư vĩnh viễn?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính phủ vừa có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật nhà ở (sửa đổi), với những thay đổi lớn trong chính sách nhà ở. </td> </tr></table> false Rủi ro pháp lý khi mua lại nhà ở xã hội nếu chưa đủ điều kiện 28/02/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/rui-ro-phap-ly-khi-mua-lai-nha-o-xa-hoi-neu-chua-du-dieu-kien-i82422" title="Rủi ro pháp lý khi mua lại nhà ở xã hội nếu chưa đủ điều kiện"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2023/02/28/thumb-9A6-rui-ro-phap-ly-khi-mua-lai-nha-o-xa-hoi-neu-chua-du-dieu-kien.jpg" alt="Rủi ro pháp lý khi mua lại nhà ở xã hội nếu chưa đủ điều kiện" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Việc mua bán nhà ở xã hội khi chưa đủ điều kiện là vi phạm quy định của luật Nhà ở và cũng không thuộc trường hợp được lập vi bằng nên người dân không nên mua. </td> </tr></table> false UBND TP.HCM sẽ có kết luận với 7 dự án bất động sản gặp vướng 22/02/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/ubnd-tphcm-se-co-ket-luan-voi-7-du-an-bat-dong-san-gap-vuong-i82417" title="UBND TP.HCM sẽ có kết luận với 7 dự án bất động sản gặp vướng"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2023/02/22/thumb-00C-ubnd-tphcm-se-co-ket-luan-voi-7-du-an-bat-dong-san-gap-vuong.jpg" alt="UBND TP.HCM sẽ có kết luận với 7 dự án bất động sản gặp vướng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ghi nhận của Tuổi Trẻ ngày 21-2 tại 7 dự án đang gặp vướng được UBND TP.HCM ưu tiên tháo gỡ, hiện các chủ đầu tư vẫn chưa thể tiếp tục xây dựng các hạng mục tiếp theo của dự án hoặc có dự án "đắp ... </td> </tr></table> false Luật Đất đai sửa đổi: Tăng thuế người nhiều đất nhưng không dùng để trị đầu cơ 22/02/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/luat-dat-dai-sua-doi-tang-thue-nguoi-nhieu-dat-nhung-khong-dung-de-tri-dau-co-i82415" title="Luật Đất đai sửa đổi: Tăng thuế người nhiều đất nhưng không dùng để trị đầu cơ"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2023/02/22/thumb-DA9-luat-dat-dai-sua-doi-tang-thue-nguoi-nhieu-dat-nhung-khong-dung-de-tri-dau-co.jpg" alt="Luật Đất đai sửa đổi: Tăng thuế người nhiều đất nhưng không dùng để trị đầu cơ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ quy định mức thuế cao hơn đối với người có nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng, bỏ đất hoang </td> </tr></table> false HoREA kiến nghị một số vấn đề tại Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) liên quan tới chung cư 14/02/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/horea-kien-nghi-mot-so-van-de-tai-du-thao-luat-nha-o-sua-doi-lien-quan-toi-chung-cu-i82411" title="HoREA kiến nghị một số vấn đề tại Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) liên quan tới chung cư"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2023/02/14/thumb-8DC-horea-kien-nghi-mot-so-van-de-tai-du-thao-luat-nha-o-sua-doi-lien-quan-toi-chung-cu.jpg" alt="HoREA kiến nghị một số vấn đề tại Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) liên quan tới chung cư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">HoREA chỉ ra một số bất cập tại Điều 25, Điều 26 của Luật Đất đai (sửa đổi) và đề nghị xây dựng lại với nội dung phù hợp. </td> </tr></table> false Bộ Xây dựng chỉ ra loạt nguyên nhân khiến nhiều nhà ở xã hội để không 14/02/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/bo-xay-dung-chi-ra-loat-nguyen-nhan-khien-nhieu-nha-o-xa-hoi-de-khong-i82409" title="Bộ Xây dựng chỉ ra loạt nguyên nhân khiến nhiều nhà ở xã hội để không"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2023/02/14/thumb-6CC-bo-xay-dung-chi-ra-loat-nguyen-nhan-khien-nhieu-nha-o-xa-hoi-de-khong.jpg" alt="Bộ Xây dựng chỉ ra loạt nguyên nhân khiến nhiều nhà ở xã hội để không" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Việc các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) phải dành tối thiểu 20% diện tích nhà ở để cho thuê và chủ đầu tư chỉ được bán sau 5 năm đưa vào sử dụng, trong khi trên thực tế có nhiều dự án không cho thuê được ... </td> </tr></table> false Đề xuất đánh thuế nhà, đất giá 50 triệu đồng/m2: Nhiều bất cập! 07/02/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/de-xuat-danh-thue-nha-dat-gia-50-trieu-dongm2-nhieu-bat-cap-i82403" title="Đề xuất đánh thuế nhà, đất giá 50 triệu đồng/m2: Nhiều bất cập!"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2023/02/07/thumb-32E-de-xuat-danh-thue-nha-dat-gia-50-trieu-dongm2-nhieu-bat-cap.jpg" alt="Đề xuất đánh thuế nhà, đất giá 50 triệu đồng/m2: Nhiều bất cập!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Theo chuyên gia, việc đưa ra mức giá nào để đánh thuế, đánh thuế như thế nào, lộ trình ra sao cần phải được điều tra xã hội học, nghiên cứu kỹ trước khi đề xuất, ban hành để tránh tình trạng khi ban ... </td> </tr></table> false Lộ loạt bất cập, chuyên gia đề xuất bỏ bảo lãnh bán nhà 'trên giấy' 11/01/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/lo-loat-bat-cap-chuyen-gia-de-xuat-bo-bao-lanh-ban-nha-tren-giay-i82387" title="Lộ loạt bất cập, chuyên gia đề xuất bỏ bảo lãnh bán nhà 'trên giấy'"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2023/01/11/thumb-132-lo-loat-bat-cap-chuyen-gia-de-xuat-bo-bao-lanh-ban-nha-tren-giay.jpg" alt="Lộ loạt bất cập, chuyên gia đề xuất bỏ bảo lãnh bán nhà 'trên giấy'" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">HoREA đề nghị xem xét bỏ quy định “bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai” vì có một số bất cập, hạn chế và làm tăng giá thành, làm tăng giá bán nhà ở mà người mua nhà phải ... </td> </tr></table> false Rối tính thuế chuyển nhượng bất động sản 05/01/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/roi-tinh-thue-chuyen-nhuong-bat-dong-san-i82385" title="Rối tính thuế chuyển nhượng bất động sản"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2023/01/05/thumb-55A-roi-tinh-thue-chuyen-nhuong-bat-dong-san.jpg" alt="Rối tính thuế chuyển nhượng bất động sản" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ở nhiều nước, giá trên hợp đồng chuyển nhượng bất động sản là giá thị trường nhưng ở Việt Nam, giá trên hợp đồng thường bị ghi thấp hơn để bớt phần thuế phải nộp. Chính vì vậy, việc chống thất thoát ... </td> </tr></table> false Sẽ tính thuế thu nhập cá nhân từ mua bán nhà, đất theo giá thị trường? 03/01/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/se-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-tu-mua-ban-nha-dat-theo-gia-thi-truong-i82384" title="Sẽ tính thuế thu nhập cá nhân từ mua bán nhà, đất theo giá thị trường?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2023/01/03/thumb-103-se-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-tu-mua-ban-nha-dat-theo-gia-thi-truong.jpg" alt="Sẽ tính thuế thu nhập cá nhân từ mua bán nhà, đất theo giá thị trường?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thời gian tới, nhà nước sẽ không tính tiền chuyển nhượng sử dụng đất theo giá kê khai trong hợp đồng mà sẽ thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản dựa trên bảng giá đất hằng ... </td> </tr></table> false Cởi trói cho thị trường bất động sản 03/01/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/coi-troi-cho-thi-truong-bat-dong-san-i82382" title="Cởi trói cho thị trường bất động sản"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2023/01/03/thumb-1EE-coi-troi-cho-thi-truong-bat-dong-san.jpg" alt="Cởi trói cho thị trường bất động sản" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là “vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn” của các dự án bất động sản, nhà ở, mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường ... </td> </tr></table> false Người dân kêu cứu về đất hỗn hợp, dân cư xây dựng mới 03/01/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/nguoi-dan-keu-cuu-ve-dat-hon-hop-dan-cu-xay-dung-moi-i82379" title="Người dân kêu cứu về đất hỗn hợp, dân cư xây dựng mới"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2023/01/03/thumb-AF3-nguoi-dan-keu-cuu-ve-dat-hon-hop-dan-cu-xay-dung-moi.jpg" alt="Người dân kêu cứu về đất hỗn hợp, dân cư xây dựng mới" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Dù UBND TP.HCM đã chỉ đạo các ngành chức năng có biện pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết quyền và lợi ích chính đáng cho người dân bị ảnh hưởng tại các khu vực quy hoạch có chức năng sử dụng đất hỗn ... </td> </tr></table> false Bịt lỗ hổng quản lý, sử dụng đất đai 26/12/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/bit-lo-hong-quan-ly-su-dung-dat-dai-i82374" title="Bịt lỗ hổng quản lý, sử dụng đất đai"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2022/12/26/thumb-6FD-bit-lo-hong-quan-ly-su-dung-dat-dai.jpg" alt="Bịt lỗ hổng quản lý, sử dụng đất đai" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần cơ chế định giá đất khả thi, phù hợp với thực tiễn để ngăn chặn sai phạm, thất thoát trong quản lý, sử dụng đất đai - tài sản vô giá của quốc gia </td> </tr></table> false Lãi suất vay mua nhà ở xã hội tăng lên mức 5%/năm 16/12/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/lai-suat-vay-mua-nha-o-xa-hoi-tang-len-muc-5nam-i82371" title="Lãi suất vay mua nhà ở xã hội tăng lên mức 5%/năm"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2022/12/16/thumb-652-lai-suat-vay-mua-nha-o-xa-hoi-tang-len-muc-5nam.jpg" alt="Lãi suất vay mua nhà ở xã hội tăng lên mức 5%/năm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sau hai năm hạ lãi suất xuống 4,8%/năm, lãi suất cho vay sẽ tăng lên 5% kể từ 01/01/2023 theo Quyết định mới nhất của Ngân hàng Nhà nước. </td> </tr></table>