http://diaoconline.vn Văn phòng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 27/05/2022 false Chính chủ bán gấp căn hộ Origami Vinhomes Grand Park Q9 43m2 1PN+ 10/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/chinh-chu-ban-gap-can-ho-origami-vinhomes-grand-park-q9-43m2-1pn-i2048572" title="Chính chủ bán gấp căn hộ Origami Vinhomes Grand Park Q9 43m2 1PN+"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/10/thumb-18D-B1E874.jpg" alt="Chính chủ bán gấp căn hộ Origami Vinhomes Grand Park Q9 43m2 1PN+" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán gấp căn hộ Origami Vinhomes Grand Park Q9 43m2 1PN+ </td> </tr></table> false Cho thuê 35m2 KD Văn Phòng Tại 153/1 Võ Văn Tần P Võ Thị Sáu Q3 07/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-van-phong-c9/cho-thue-35m2-kd-van-phong-tai-1531-vo-van-tan-p-vo-thi-sau-q3-i2047789" title="Cho thuê 35m2 KD Văn Phòng Tại 153/1 Võ Văn Tần P Võ Thị Sáu Q3"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/04/07/thumb-791-6D0EDC.jpg" alt="Cho thuê 35m2 KD Văn Phòng Tại 153/1 Võ Văn Tần P Võ Thị Sáu Q3" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê 35m2 KD Văn Phòng Tại 153/1 Võ Văn Tần P Võ Thị Sáu Q3 </td> </tr></table>