http://diaoconline.vn Căn hộ chung cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/09/2021 false Căn hộ smarthome làng đại học QG Thủ Đức, view ngoài và view hồ đẹp giá tốt New Galaxy 0979183285 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-smarthome-lang-dai-hoc-qg-thu-duc-view-ngoai-va-view-ho-dep-gia-tot-new-galaxy-0979183285-i2042843" title="Căn hộ smarthome làng đại học QG Thủ Đức, view ngoài và view hồ đẹp giá tốt New Galaxy 0979183285"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/09/18/thumb-909-332464.jpg" alt="Căn hộ smarthome làng đại học QG Thủ Đức, view ngoài và view hồ đẹp giá tốt New Galaxy 0979183285" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ smarthome làng đại học QG Thủ Đức, view ngoài và view hồ đẹp giá tốt New Galaxy 0979183285 </td> </tr></table> false Căn hộ smarthome làng đại học QG Thủ Đức, view ngoài và view hồ đẹp giá tốt New Galaxy 0938541596 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-smarthome-lang-dai-hoc-qg-thu-duc-view-ngoai-va-view-ho-dep-gia-tot-new-galaxy-0938541596-i2042842" title="Căn hộ smarthome làng đại học QG Thủ Đức, view ngoài và view hồ đẹp giá tốt New Galaxy 0938541596"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/09/18/thumb-8C1-ABB937.jpg" alt="Căn hộ smarthome làng đại học QG Thủ Đức, view ngoài và view hồ đẹp giá tốt New Galaxy 0938541596" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ smarthome làng đại học QG Thủ Đức, view ngoài và view hồ đẹp giá tốt New Galaxy 0938541596 </td> </tr></table> false Căn hộ New Galaxy - Hưng Thịnh mở bán từ1 tỷ 800 ngay Làng Đại Học Thủ Đức CK18% 0979183285 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-new-galaxy-hung-thinh-mo-ban-tu1-ty-800-ngay-lang-dai-hoc-thu-duc-ck18-0979183285-i2042841" title="Căn hộ New Galaxy - Hưng Thịnh mở bán từ1 tỷ 800 ngay Làng Đại Học Thủ Đức CK18% 0979183285"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/09/18/thumb-227-4C35EC.jpg" alt="Căn hộ New Galaxy - Hưng Thịnh mở bán từ1 tỷ 800 ngay Làng Đại Học Thủ Đức CK18% 0979183285" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ New Galaxy - Hưng Thịnh mở bán từ1 tỷ 800 ngay Làng Đại Học Thủ Đức CK18% 0979183285 </td> </tr></table> false Căn hộ New Galaxy - Hưng Thịnh mở bán từ1 tỷ 800 ngay Làng Đại Học Thủ Đức CK18% 0938541596 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-new-galaxy-hung-thinh-mo-ban-tu1-ty-800-ngay-lang-dai-hoc-thu-duc-ck18-0938541596-i2042840" title="Căn hộ New Galaxy - Hưng Thịnh mở bán từ1 tỷ 800 ngay Làng Đại Học Thủ Đức CK18% 0938541596"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/09/18/thumb-778-00A09B.jpg" alt="Căn hộ New Galaxy - Hưng Thịnh mở bán từ1 tỷ 800 ngay Làng Đại Học Thủ Đức CK18% 0938541596" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ New Galaxy - Hưng Thịnh mở bán từ1 tỷ 800 ngay Làng Đại Học Thủ Đức CK18% 0938541596 </td> </tr></table> false Hưng Thịnh mở bán Lavita Thuận An - Ân hạn gốc lãi 0% và TT chỉ 30% tới khi nhận nhà LH 0979183285 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/hung-thinh-mo-ban-lavita-thuan-an-an-han-goc-lai-0-va-tt-chi-30-toi-khi-nhan-nha-lh-0979183285-i2042839" title="Hưng Thịnh mở bán Lavita Thuận An - Ân hạn gốc lãi 0% và TT chỉ 30% tới khi nhận nhà LH 0979183285"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-chung-cu.jpg" alt="Hưng Thịnh mở bán Lavita Thuận An - Ân hạn gốc lãi 0% và TT chỉ 30% tới khi nhận nhà LH 0979183285" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh mở bán Lavita Thuận An - Ân hạn gốc lãi 0% và TT chỉ 30% tới khi nhận nhà LH 0979183285 </td> </tr></table> false Hưng Thịnh mở bán Lavita Thuận An - Ân hạn gốc lãi 0% và TT chỉ 30% tới khi nhận nhà LH 0938541596 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/hung-thinh-mo-ban-lavita-thuan-an-an-han-goc-lai-0-va-tt-chi-30-toi-khi-nhan-nha-lh-0938541596-i2042838" title="Hưng Thịnh mở bán Lavita Thuận An - Ân hạn gốc lãi 0% và TT chỉ 30% tới khi nhận nhà LH 0938541596"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/09/18/thumb-092-61B06D.jpg" alt="Hưng Thịnh mở bán Lavita Thuận An - Ân hạn gốc lãi 0% và TT chỉ 30% tới khi nhận nhà LH 0938541596" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh mở bán Lavita Thuận An - Ân hạn gốc lãi 0% và TT chỉ 30% tới khi nhận nhà LH 0938541596 </td> </tr></table> false Căn hộ cao cấp MT QL13 chỉ 1.6 tỷ - TT 30% chờ nhận nhà Officetel, Shophouse, căn hộ. LH 0979183285 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-cao-cap-mt-ql13-chi-16-ty-tt-30-cho-nhan-nha-officetel-shophouse-can-ho-lh-0979183285-i2042837" title="Căn hộ cao cấp MT QL13 chỉ 1.6 tỷ - TT 30% chờ nhận nhà Officetel, Shophouse, căn hộ. LH 0979183285"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/09/18/thumb-1C4-A65386.jpg" alt="Căn hộ cao cấp MT QL13 chỉ 1.6 tỷ - TT 30% chờ nhận nhà Officetel, Shophouse, căn hộ. LH 0979183285" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ cao cấp MT QL13 chỉ 1.6 tỷ - TT 30% chờ nhận nhà Officetel, Shophouse, căn hộ. LH 0979183285 </td> </tr></table> false Căn hộ cao cấp MT QL13 chỉ 1.6 tỷ - TT 30% chờ nhận nhà Officetel, Shophouse, căn hộ. LH 0938541596 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-cao-cap-mt-ql13-chi-16-ty-tt-30-cho-nhan-nha-officetel-shophouse-can-ho-lh-0938541596-i2042836" title="Căn hộ cao cấp MT QL13 chỉ 1.6 tỷ - TT 30% chờ nhận nhà Officetel, Shophouse, căn hộ. LH 0938541596"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/09/18/thumb-1A5-69CB6B.jpg" alt="Căn hộ cao cấp MT QL13 chỉ 1.6 tỷ - TT 30% chờ nhận nhà Officetel, Shophouse, căn hộ. LH 0938541596" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ cao cấp MT QL13 chỉ 1.6 tỷ - TT 30% chờ nhận nhà Officetel, Shophouse, căn hộ. LH 0938541596 </td> </tr></table> false Lavita Charm 2PN giá từ 2 tỷ980 còn 1 PN giá 2.3 tỷ, thương lượng giá trực tiếp chủ nhà 0979183285 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/lavita-charm-2pn-gia-tu-2-ty980-con-1-pn-gia-23-ty-thuong-luong-gia-truc-tiep-chu-nha-0979183285-i2042835" title="Lavita Charm 2PN giá từ 2 tỷ980 còn 1 PN giá 2.3 tỷ, thương lượng giá trực tiếp chủ nhà 0979183285"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/09/18/thumb-A5C-2F9829.jpg" alt="Lavita Charm 2PN giá từ 2 tỷ980 còn 1 PN giá 2.3 tỷ, thương lượng giá trực tiếp chủ nhà 0979183285" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lavita Charm 2PN giá từ 2 tỷ980 còn 1 PN giá 2.3 tỷ, thương lượng giá trực tiếp chủ nhà 0979183285 </td> </tr></table> false Lavita Charm 2PN giá từ 2 tỷ980 còn 1 PN giá 2.3 tỷ, thương lượng giá trực tiếp chủ nhà 0938 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/lavita-charm-2pn-gia-tu-2-ty980-con-1-pn-gia-23-ty-thuong-luong-gia-truc-tiep-chu-nha-0938-i2042834" title="Lavita Charm 2PN giá từ 2 tỷ980 còn 1 PN giá 2.3 tỷ, thương lượng giá trực tiếp chủ nhà 0938"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/09/18/thumb-1AF-CF2E66.jpg" alt="Lavita Charm 2PN giá từ 2 tỷ980 còn 1 PN giá 2.3 tỷ, thương lượng giá trực tiếp chủ nhà 0938" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lavita Charm 2PN giá từ 2 tỷ980 còn 1 PN giá 2.3 tỷ, thương lượng giá trực tiếp chủ nhà 0938 </td> </tr></table> false Chính chủ sang nhanh căn 2pn Q7 Riverside Đào Trí của Tập đoàn Hưng Thịnh giá rẻ. LH 0979183285 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chinh-chu-sang-nhanh-can-2pn-q7-riverside-dao-tri-cua-tap-doan-hung-thinh-gia-re-lh-0979183285-i2042833" title="Chính chủ sang nhanh căn 2pn Q7 Riverside Đào Trí của Tập đoàn Hưng Thịnh giá rẻ. LH 0979183285"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/09/18/thumb-1DA-7905C7.jpg" alt="Chính chủ sang nhanh căn 2pn Q7 Riverside Đào Trí của Tập đoàn Hưng Thịnh giá rẻ. LH 0979183285" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ sang nhanh căn 2pn Q7 Riverside Đào Trí của Tập đoàn Hưng Thịnh giá rẻ. LH 0979183285 </td> </tr></table> false Chính chủ sang nhanh căn 2pn Q7 Riverside Đào Trí của Tập đoàn Hưng Thịnh giá rẻ. LH 0938541596 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chinh-chu-sang-nhanh-can-2pn-q7-riverside-dao-tri-cua-tap-doan-hung-thinh-gia-re-lh-0938541596-i2042832" title="Chính chủ sang nhanh căn 2pn Q7 Riverside Đào Trí của Tập đoàn Hưng Thịnh giá rẻ. LH 0938541596"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/09/18/thumb-422-F77706.jpg" alt="Chính chủ sang nhanh căn 2pn Q7 Riverside Đào Trí của Tập đoàn Hưng Thịnh giá rẻ. LH 0938541596" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ sang nhanh căn 2pn Q7 Riverside Đào Trí của Tập đoàn Hưng Thịnh giá rẻ. LH 0938541596 </td> </tr></table> false Chính chủ bán CHCC Q7 Đào Trí 69m2(2PN-2WC), View Q1 sang nhượng tại Hưng Thịnh 0979183285 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chinh-chu-ban-chcc-q7-dao-tri-69m22pn-2wc-view-q1-sang-nhuong-tai-hung-thinh-0979183285-i2042831" title="Chính chủ bán CHCC Q7 Đào Trí 69m2(2PN-2WC), View Q1 sang nhượng tại Hưng Thịnh 0979183285"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/09/18/thumb-4CA-D68578.jpg" alt="Chính chủ bán CHCC Q7 Đào Trí 69m2(2PN-2WC), View Q1 sang nhượng tại Hưng Thịnh 0979183285" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán CHCC Q7 Đào Trí 69m2(2PN-2WC), View Q1 sang nhượng tại Hưng Thịnh 0979183285 </td> </tr></table> false Chính chủ bán CHCC Q7 Đào Trí 69m2(2PN-2WC), View Q1 sang nhượng tại Hưng Thịnh 0979183285 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chinh-chu-ban-chcc-q7-dao-tri-69m22pn-2wc-view-q1-sang-nhuong-tai-hung-thinh-0979183285-i2042830" title="Chính chủ bán CHCC Q7 Đào Trí 69m2(2PN-2WC), View Q1 sang nhượng tại Hưng Thịnh 0979183285"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/09/18/thumb-083-58A029.jpg" alt="Chính chủ bán CHCC Q7 Đào Trí 69m2(2PN-2WC), View Q1 sang nhượng tại Hưng Thịnh 0979183285" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán CHCC Q7 Đào Trí 69m2(2PN-2WC), View Q1 sang nhượng tại Hưng Thịnh 0979183285 </td> </tr></table> false căn hô view sông quận 7,thanh toán 33% còn lại trả góp 3 năm hoàn thiện nội thất LH 0902933653 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-view-song-quan-7thanh-toan-33-con-lai-tra-gop-3-nam-hoan-thien-noi-that-lh-0902933653-i1953131" title="căn hô view sông quận 7,thanh toán 33% còn lại trả góp 3 năm hoàn thiện nội thất LH 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/12/03/thumb-E85-DCB909.jpg" alt="căn hô view sông quận 7,thanh toán 33% còn lại trả góp 3 năm hoàn thiện nội thất LH 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">căn hô view sông quận 7,thanh toán 33% còn lại trả góp 3 năm hoàn thiện nội thất LH 0902933653 </td> </tr></table> false căn hộ SG mia View mặt tiền đường 9A, đầy đủ nội thất.LH xem nhà 0902933653 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-sg-mia-view-mat-tien-duong-9a-day-du-noi-thatlh-xem-nha-0902933653-i1973209" title="căn hộ SG mia View mặt tiền đường 9A, đầy đủ nội thất.LH xem nhà 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/16/thumb-013-554039.jpg" alt="căn hộ SG mia View mặt tiền đường 9A, đầy đủ nội thất.LH xem nhà 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">căn hộ SG mia View mặt tiền đường 9A, đầy đủ nội thất.LH xem nhà 0902933653 </td> </tr></table> false Căn hộ nhận nhà cuối năm 2020.Liên hệ xem nhà mẫu tại dự án 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-nhan-nha-cuoi-nam-2020lien-he-xem-nha-mau-tai-du-an-i1978054" title="Căn hộ nhận nhà cuối năm 2020.Liên hệ xem nhà mẫu tại dự án"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/01/thumb-AA5-3C274E.jpg" alt="Căn hộ nhận nhà cuối năm 2020.Liên hệ xem nhà mẫu tại dự án" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ nhận nhà cuối năm 2020.Liên hệ xem nhà mẫu tại dự án </td> </tr></table> false Cho thuê căn hộ 2pn và 3pn tầng cao Saigon Mía, giá 15tr/ căn . Bớt cho người thiện chí 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/cho-thue-can-ho-2pn-va-3pn-tang-cao-saigon-mia-gia-15tr-can-bot-cho-nguoi-thien-chi-i1977276" title="Cho thuê căn hộ 2pn và 3pn tầng cao Saigon Mía, giá 15tr/ căn . Bớt cho người thiện chí"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-chung-cu.jpg" alt="Cho thuê căn hộ 2pn và 3pn tầng cao Saigon Mía, giá 15tr/ căn . Bớt cho người thiện chí" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê căn hộ 2pn và 3pn tầng cao Saigon Mía, giá 15tr/ căn . Bớt cho người thiện chí </td> </tr></table> false Chiết khấu và tặng nội thất cho căn hộ 17 Boulevard giá chỉ còn 2,6 ty căn 2pn 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chiet-khau-va-tang-noi-that-cho-can-ho-17-boulevard-gia-chi-con-26-ty-can-2pn-i1980068" title="Chiết khấu và tặng nội thất cho căn hộ 17 Boulevard giá chỉ còn 2,6 ty căn 2pn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/08/thumb-085-56C052.jpg" alt="Chiết khấu và tặng nội thất cho căn hộ 17 Boulevard giá chỉ còn 2,6 ty căn 2pn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chiết khấu và tặng nội thất cho căn hộ 17 Boulevard giá chỉ còn 2,6 ty căn 2pn </td> </tr></table> false Căn hộ cao cấp biểu tượng TP Quy Nhơn,43 tầng,nội thất cao cấp .LH 0902933653 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-cao-cap-bieu-tuong-tp-quy-nhon43-tangnoi-that-cao-cap-lh-0902933653-i1958557" title="Căn hộ cao cấp biểu tượng TP Quy Nhơn,43 tầng,nội thất cao cấp .LH 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/12/19/thumb-E6F-04052B.jpg" alt="Căn hộ cao cấp biểu tượng TP Quy Nhơn,43 tầng,nội thất cao cấp .LH 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ cao cấp biểu tượng TP Quy Nhơn,43 tầng,nội thất cao cấp .LH 0902933653 </td> </tr></table>