http://diaoconline.vn Đất vườn - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 28/03/2023 false Cần bán đất mặt tiền đường 769 14/03/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ban-dat-mat-tien-duong-769-i2052721" title="Cần bán đất mặt tiền đường 769"><img src="" alt="Cần bán đất mặt tiền đường 769" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán đất mặt tiền đường 769 </td> </tr></table> false Bán gấp 3017m2 đất gần hồ Trị An giá rẻ 680tr/nền 13/03/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-gap-3017m2-dat-gan-ho-tri-an-gia-re-680trnen-i2052180" title="Bán gấp 3017m2 đất gần hồ Trị An giá rẻ 680tr/nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/11/14/thumb-9CC-DACE2F.jpg" alt="Bán gấp 3017m2 đất gần hồ Trị An giá rẻ 680tr/nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp 3017m2 đất gần hồ Trị An giá rẻ 680tr/nền </td> </tr></table> false Bán/cho thuê/hợp tác nông nghiệp sạch. đất rộng, 2 mặt tiền, thích hợp làm kho, nhà xưởng. 28/02/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/bancho-thuehop-tac-nong-nghiep-sach-dat-rong-2-mat-tien-thich-hop-lam-kho-nha-xuong-i2049990" title="Bán/cho thuê/hợp tác nông nghiệp sạch. đất rộng, 2 mặt tiền, thích hợp làm kho, nhà xưởng."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/06/21/thumb-A1C-27DA96.jpg" alt="Bán/cho thuê/hợp tác nông nghiệp sạch. đất rộng, 2 mặt tiền, thích hợp làm kho, nhà xưởng." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán/cho thuê/hợp tác nông nghiệp sạch. đất rộng, 2 mặt tiền, thích hợp làm kho, nhà xưởng. </td> </tr></table> false Bán đất vườn Tân Quy Tây - Bình Chánh 28/02/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-vuon-tan-quy-tay-binh-chanh-i2049985" title="Bán đất vườn Tân Quy Tây - Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/06/21/thumb-7FD-5D8A65.jpg" alt="Bán đất vườn Tân Quy Tây - Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất vườn Tân Quy Tây - Bình Chánh </td> </tr></table> false Chính chủ muốn bán gấp lô đất 391.6m2 Thị Trấn Tân Khai, BP 04/02/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/chinh-chu-muon-ban-gap-lo-dat-3916m2-thi-tran-tan-khai-bp-i2052537" title="Chính chủ muốn bán gấp lô đất 391.6m2 Thị Trấn Tân Khai, BP"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/02/04/thumb-A0D-F8E648.jpg" alt="Chính chủ muốn bán gấp lô đất 391.6m2 Thị Trấn Tân Khai, BP" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ muốn bán gấp lô đất 391.6m2 Thị Trấn Tân Khai, BP </td> </tr></table>