http://diaoconline.vn Nhà phố - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/09/2021 false NHÀ ĐẸP 4 TẦNG, HXH7M ĐẶNG VĂN NGỮ, P10, PHÚ NHUẬN, DTCN: 47M2, GIÁ 9 TỶ, KHU DÂN TRÍ CAO (VL) 14/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/nha-dep-4-tang-hxh7m-dang-van-ngu-p10-phu-nhuan-dtcn-47m2-gia-9-ty-khu-dan-tri-cao-vl-i2042609" title="NHÀ ĐẸP 4 TẦNG, HXH7M ĐẶNG VĂN NGỮ, P10, PHÚ NHUẬN, DTCN: 47M2, GIÁ 9 TỶ, KHU DÂN TRÍ CAO (VL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="NHÀ ĐẸP 4 TẦNG, HXH7M ĐẶNG VĂN NGỮ, P10, PHÚ NHUẬN, DTCN: 47M2, GIÁ 9 TỶ, KHU DÂN TRÍ CAO (VL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">NHÀ ĐẸP 4 TẦNG, HXH7M ĐẶNG VĂN NGỮ, P10, PHÚ NHUẬN, DTCN: 47M2, GIÁ 9 TỶ, KHU DÂN TRÍ CAO (VL) </td> </tr></table> false BÁN NHÀ MT NGUYỄN THÁI BÌNH, P12, TÂN BÌNH, DT: 4x19M, TRỆT 3 LẦU ĐẸP, GÍA 18 TỶ TL (VL) 14/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-mt-nguyen-thai-binh-p12-tan-binh-dt-4x19m-tret-3-lau-dep-gia-18-ty-tl-vl-i2042527" title="BÁN NHÀ MT NGUYỄN THÁI BÌNH, P12, TÂN BÌNH, DT: 4x19M, TRỆT 3 LẦU ĐẸP, GÍA 18 TỶ TL (VL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="BÁN NHÀ MT NGUYỄN THÁI BÌNH, P12, TÂN BÌNH, DT: 4x19M, TRỆT 3 LẦU ĐẸP, GÍA 18 TỶ TL (VL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN NHÀ MT NGUYỄN THÁI BÌNH, P12, TÂN BÌNH, DT: 4x19M, TRỆT 3 LẦU ĐẸP, GÍA 18 TỶ TL (VL) </td> </tr></table> false Bán nhà 3 tầng Mặt tiền đường A4, khu K300, Q. Tân Bình, DT: 5m*23m, giá 21.5 tỷ (VL) 14/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-3-tang-mat-tien-duong-a4-khu-k300-q-tan-binh-dt-5m23m-gia-215-ty-vl-i2042686" title="Bán nhà 3 tầng Mặt tiền đường A4, khu K300, Q. Tân Bình, DT: 5m*23m, giá 21.5 tỷ (VL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="Bán nhà 3 tầng Mặt tiền đường A4, khu K300, Q. Tân Bình, DT: 5m*23m, giá 21.5 tỷ (VL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà 3 tầng Mặt tiền đường A4, khu K300, Q. Tân Bình, DT: 5m*23m, giá 21.5 tỷ (VL) </td> </tr></table> false BÁN NHÀ HXH6M BẠCH ĐẰNG, F.2, TÂN BÌNH - DT: 4.35M X 17M - TRỆT 3 LẦU - GIÁ 10 TỶ TL(VL) 14/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-hxh6m-bach-dang-f2-tan-binh-dt-435m-x-17m-tret-3-lau-gia-10-ty-tlvl-i2042501" title="BÁN NHÀ HXH6M BẠCH ĐẰNG, F.2, TÂN BÌNH - DT: 4.35M X 17M - TRỆT 3 LẦU - GIÁ 10 TỶ TL(VL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="BÁN NHÀ HXH6M BẠCH ĐẰNG, F.2, TÂN BÌNH - DT: 4.35M X 17M - TRỆT 3 LẦU - GIÁ 10 TỶ TL(VL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN NHÀ HXH6M BẠCH ĐẰNG, F.2, TÂN BÌNH - DT: 4.35M X 17M - TRỆT 3 LẦU - GIÁ 10 TỶ TL(VL) </td> </tr></table> false Bán nhà 3 tầng Mặt tiền đường A4, khu K300, Q. Tân Bình, DT: 5m*23m, giá 21.5 tỷ (VL) 14/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-3-tang-mat-tien-duong-a4-khu-k300-q-tan-binh-dt-5m23m-gia-215-ty-vl-i2042687" title="Bán nhà 3 tầng Mặt tiền đường A4, khu K300, Q. Tân Bình, DT: 5m*23m, giá 21.5 tỷ (VL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="Bán nhà 3 tầng Mặt tiền đường A4, khu K300, Q. Tân Bình, DT: 5m*23m, giá 21.5 tỷ (VL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà 3 tầng Mặt tiền đường A4, khu K300, Q. Tân Bình, DT: 5m*23m, giá 21.5 tỷ (VL) </td> </tr></table> false Nhà HXH 8m đường Bạch Đằng, P2, Tân Bình ngay sân bay, Diện tích 4x22m. Giá 10.8 tỷ TL (VL) 14/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/nha-hxh-8m-duong-bach-dang-p2-tan-binh-ngay-san-bay-dien-tich-4x22m-gia-108-ty-tl-vl-i2042689" title="Nhà HXH 8m đường Bạch Đằng, P2, Tân Bình ngay sân bay, Diện tích 4x22m. Giá 10.8 tỷ TL (VL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="Nhà HXH 8m đường Bạch Đằng, P2, Tân Bình ngay sân bay, Diện tích 4x22m. Giá 10.8 tỷ TL (VL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà HXH 8m đường Bạch Đằng, P2, Tân Bình ngay sân bay, Diện tích 4x22m. Giá 10.8 tỷ TL (VL) </td> </tr></table> false Bán nhà 3 tầng Mặt tiền đường A4, khu K300, Q. Tân Bình, DT: 5m*23m, giá 21.5 tỷ (VL) 14/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-3-tang-mat-tien-duong-a4-khu-k300-q-tan-binh-dt-5m23m-gia-215-ty-vl-i2042688" title="Bán nhà 3 tầng Mặt tiền đường A4, khu K300, Q. Tân Bình, DT: 5m*23m, giá 21.5 tỷ (VL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="Bán nhà 3 tầng Mặt tiền đường A4, khu K300, Q. Tân Bình, DT: 5m*23m, giá 21.5 tỷ (VL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà 3 tầng Mặt tiền đường A4, khu K300, Q. Tân Bình, DT: 5m*23m, giá 21.5 tỷ (VL) </td> </tr></table> false BÁN NHÀ MT NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, P1, TÂN BÌNH. DT 4M X 17M, TRỆT 4 LẦU, GIÁ 17.5 TỶ ( VL) 14/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-mt-nguyen-trong-tuyen-p1-tan-binh-dt-4m-x-17m-tret-4-lau-gia-175-ty-vl-i2042512" title="BÁN NHÀ MT NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, P1, TÂN BÌNH. DT 4M X 17M, TRỆT 4 LẦU, GIÁ 17.5 TỶ ( VL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="BÁN NHÀ MT NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, P1, TÂN BÌNH. DT 4M X 17M, TRỆT 4 LẦU, GIÁ 17.5 TỶ ( VL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN NHÀ MT NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, P1, TÂN BÌNH. DT 4M X 17M, TRỆT 4 LẦU, GIÁ 17.5 TỶ ( VL) </td> </tr></table> false NHÀ MTKD KHU K300, F12, TÂN BÌNH, DT 5.3M X 13M, KHÔNG CÓ LỘ GIỚI, 2 TẦNG, GIÁ 12.7 TỶ(VL) 14/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/nha-mtkd-khu-k300-f12-tan-binh-dt-53m-x-13m-khong-co-lo-gioi-2-tang-gia-127-tyvl-i2042709" title="NHÀ MTKD KHU K300, F12, TÂN BÌNH, DT 5.3M X 13M, KHÔNG CÓ LỘ GIỚI, 2 TẦNG, GIÁ 12.7 TỶ(VL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="NHÀ MTKD KHU K300, F12, TÂN BÌNH, DT 5.3M X 13M, KHÔNG CÓ LỘ GIỚI, 2 TẦNG, GIÁ 12.7 TỶ(VL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">NHÀ MTKD KHU K300, F12, TÂN BÌNH, DT 5.3M X 13M, KHÔNG CÓ LỘ GIỚI, 2 TẦNG, GIÁ 12.7 TỶ(VL) </td> </tr></table> false BÁN NHÀ MẶT TIỀN NGÔ BỆ, P13, TÂN BÌNH. DT: 6X40M, 7 TẦNG, NGAY SÁT CỘNG HÒA - ETOWN (VL) 14/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-mat-tien-ngo-be-p13-tan-binh-dt-6x40m-7-tang-ngay-sat-cong-hoa-etown-vl-i2042712" title="BÁN NHÀ MẶT TIỀN NGÔ BỆ, P13, TÂN BÌNH. DT: 6X40M, 7 TẦNG, NGAY SÁT CỘNG HÒA - ETOWN (VL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="BÁN NHÀ MẶT TIỀN NGÔ BỆ, P13, TÂN BÌNH. DT: 6X40M, 7 TẦNG, NGAY SÁT CỘNG HÒA - ETOWN (VL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN NHÀ MẶT TIỀN NGÔ BỆ, P13, TÂN BÌNH. DT: 6X40M, 7 TẦNG, NGAY SÁT CỘNG HÒA - ETOWN (VL) </td> </tr></table> false Bán nhà HXH 8m đường Yên Thế, P2, Tân Bình, DT 7x23m, GPXD: Hầm 6 lầu. Giá: 23.5 tỷ TL(VL) 14/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-hxh-8m-duong-yen-the-p2-tan-binh-dt-7x23m-gpxd-ham-6-lau-gia-235-ty-tlvl-i2042697" title="Bán nhà HXH 8m đường Yên Thế, P2, Tân Bình, DT 7x23m, GPXD: Hầm 6 lầu. Giá: 23.5 tỷ TL(VL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="Bán nhà HXH 8m đường Yên Thế, P2, Tân Bình, DT 7x23m, GPXD: Hầm 6 lầu. Giá: 23.5 tỷ TL(VL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà HXH 8m đường Yên Thế, P2, Tân Bình, DT 7x23m, GPXD: Hầm 6 lầu. Giá: 23.5 tỷ TL(VL) </td> </tr></table> false NHÀ MTKD KHU K300, F12, TÂN BÌNH, DT 5.3M X 13M, KHÔNG CÓ LỘ GIỚI, 2 TẦNG, GIÁ 12.7 TỶ(VL) 14/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/nha-mtkd-khu-k300-f12-tan-binh-dt-53m-x-13m-khong-co-lo-gioi-2-tang-gia-127-tyvl-i2042710" title="NHÀ MTKD KHU K300, F12, TÂN BÌNH, DT 5.3M X 13M, KHÔNG CÓ LỘ GIỚI, 2 TẦNG, GIÁ 12.7 TỶ(VL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="NHÀ MTKD KHU K300, F12, TÂN BÌNH, DT 5.3M X 13M, KHÔNG CÓ LỘ GIỚI, 2 TẦNG, GIÁ 12.7 TỶ(VL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">NHÀ MTKD KHU K300, F12, TÂN BÌNH, DT 5.3M X 13M, KHÔNG CÓ LỘ GIỚI, 2 TẦNG, GIÁ 12.7 TỶ(VL) </td> </tr></table> false (BÁN NHÀ MẶT TIỀN NGÔ BỆ, P13, TÂN BÌNH. DT: 6X40M, 7 TẦNG, NGAY SÁT CỘNG HÒA - ETOWN (VL) 14/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-mat-tien-ngo-be-p13-tan-binh-dt-6x40m-7-tang-ngay-sat-cong-hoa-etown-vl-i2042711" title="(BÁN NHÀ MẶT TIỀN NGÔ BỆ, P13, TÂN BÌNH. DT: 6X40M, 7 TẦNG, NGAY SÁT CỘNG HÒA - ETOWN (VL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="(BÁN NHÀ MẶT TIỀN NGÔ BỆ, P13, TÂN BÌNH. DT: 6X40M, 7 TẦNG, NGAY SÁT CỘNG HÒA - ETOWN (VL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">(BÁN NHÀ MẶT TIỀN NGÔ BỆ, P13, TÂN BÌNH. DT: 6X40M, 7 TẦNG, NGAY SÁT CỘNG HÒA - ETOWN (VL) </td> </tr></table> false Bán nhà HXH 8m đường Yên Thế, P2, Tân Bình, DT 7x23m, GPXD: Hầm 6 lầu. Giá: 23.5 tỷ TL(VL) 14/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-hxh-8m-duong-yen-the-p2-tan-binh-dt-7x23m-gpxd-ham-6-lau-gia-235-ty-tlvl-i2042696" title="Bán nhà HXH 8m đường Yên Thế, P2, Tân Bình, DT 7x23m, GPXD: Hầm 6 lầu. Giá: 23.5 tỷ TL(VL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="Bán nhà HXH 8m đường Yên Thế, P2, Tân Bình, DT 7x23m, GPXD: Hầm 6 lầu. Giá: 23.5 tỷ TL(VL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà HXH 8m đường Yên Thế, P2, Tân Bình, DT 7x23m, GPXD: Hầm 6 lầu. Giá: 23.5 tỷ TL(VL) </td> </tr></table> false MẶT TIỀN NGÔ BỆ, P13, TÂN BÌNH - ĐỐI DIỆN ETOWN, 4.8M X 12M, 4 LẦU - GIÁ 11.5 TỶ(VL) 14/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/mat-tien-ngo-be-p13-tan-binh-doi-dien-etown-48m-x-12m-4-lau-gia-115-tyvl-i2042693" title="MẶT TIỀN NGÔ BỆ, P13, TÂN BÌNH - ĐỐI DIỆN ETOWN, 4.8M X 12M, 4 LẦU - GIÁ 11.5 TỶ(VL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="MẶT TIỀN NGÔ BỆ, P13, TÂN BÌNH - ĐỐI DIỆN ETOWN, 4.8M X 12M, 4 LẦU - GIÁ 11.5 TỶ(VL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">MẶT TIỀN NGÔ BỆ, P13, TÂN BÌNH - ĐỐI DIỆN ETOWN, 4.8M X 12M, 4 LẦU - GIÁ 11.5 TỶ(VL) </td> </tr></table> false NHÀ MẶT TIỀN CỘNG HÒA, P12, TÂN BÌNH - DT 4M X 21M - 4 LẦU - GIÁ 21.2 TỶ THƯƠNG LƯỢNG(VL) 14/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/nha-mat-tien-cong-hoa-p12-tan-binh-dt-4m-x-21m-4-lau-gia-212-ty-thuong-luongvl-i2042694" title="NHÀ MẶT TIỀN CỘNG HÒA, P12, TÂN BÌNH - DT 4M X 21M - 4 LẦU - GIÁ 21.2 TỶ THƯƠNG LƯỢNG(VL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="NHÀ MẶT TIỀN CỘNG HÒA, P12, TÂN BÌNH - DT 4M X 21M - 4 LẦU - GIÁ 21.2 TỶ THƯƠNG LƯỢNG(VL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">NHÀ MẶT TIỀN CỘNG HÒA, P12, TÂN BÌNH - DT 4M X 21M - 4 LẦU - GIÁ 21.2 TỶ THƯƠNG LƯỢNG(VL) </td> </tr></table> false Nhà HXH 8m đường Bạch Đằng, P2, Tân Bình ngay sân bay, Diện tích 4x22m. Giá 10.8 tỷ TL (VL) 14/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/nha-hxh-8m-duong-bach-dang-p2-tan-binh-ngay-san-bay-dien-tich-4x22m-gia-108-ty-tl-vl-i2042690" title="Nhà HXH 8m đường Bạch Đằng, P2, Tân Bình ngay sân bay, Diện tích 4x22m. Giá 10.8 tỷ TL (VL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="Nhà HXH 8m đường Bạch Đằng, P2, Tân Bình ngay sân bay, Diện tích 4x22m. Giá 10.8 tỷ TL (VL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà HXH 8m đường Bạch Đằng, P2, Tân Bình ngay sân bay, Diện tích 4x22m. Giá 10.8 tỷ TL (VL) </td> </tr></table> false BÁN NHÀ HẺM XE TẢI BÀU CÁT ĐÔI QUẬN TÂN BÌNH , DT (5X20) , 4 TẤM ,GIÁ CHỈ 12,5 TỶ(VL) 14/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-hem-xe-tai-bau-cat-doi-quan-tan-binh-dt-5x20-4-tam-gia-chi-125-tyvl-i2030920" title="BÁN NHÀ HẺM XE TẢI BÀU CÁT ĐÔI QUẬN TÂN BÌNH , DT (5X20) , 4 TẤM ,GIÁ CHỈ 12,5 TỶ(VL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="BÁN NHÀ HẺM XE TẢI BÀU CÁT ĐÔI QUẬN TÂN BÌNH , DT (5X20) , 4 TẤM ,GIÁ CHỈ 12,5 TỶ(VL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN NHÀ HẺM XE TẢI BÀU CÁT ĐÔI QUẬN TÂN BÌNH , DT (5X20) , 4 TẤM ,GIÁ CHỈ 12,5 TỶ(VL) </td> </tr></table> false NHÀ HẺM 10M ÚT TỊCH, P4, TÂN BÌNH - DTCN: 80M2, 3 LẦU, KHU PHÂN LÔ, GIÁ 12.8 TỶ(VL) 14/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/nha-hem-10m-ut-tich-p4-tan-binh-dtcn-80m2-3-lau-khu-phan-lo-gia-128-tyvl-i2042704" title="NHÀ HẺM 10M ÚT TỊCH, P4, TÂN BÌNH - DTCN: 80M2, 3 LẦU, KHU PHÂN LÔ, GIÁ 12.8 TỶ(VL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="NHÀ HẺM 10M ÚT TỊCH, P4, TÂN BÌNH - DTCN: 80M2, 3 LẦU, KHU PHÂN LÔ, GIÁ 12.8 TỶ(VL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">NHÀ HẺM 10M ÚT TỊCH, P4, TÂN BÌNH - DTCN: 80M2, 3 LẦU, KHU PHÂN LÔ, GIÁ 12.8 TỶ(VL) </td> </tr></table> false NHÀ MẶT TIỀN CỘNG HÒA, P12, TÂN BÌNH - DT 4M X 21M - 4 LẦU - GIÁ 21.2 TỶ THƯƠNG LƯỢNG(VL) 14/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/nha-mat-tien-cong-hoa-p12-tan-binh-dt-4m-x-21m-4-lau-gia-212-ty-thuong-luongvl-i2042695" title="NHÀ MẶT TIỀN CỘNG HÒA, P12, TÂN BÌNH - DT 4M X 21M - 4 LẦU - GIÁ 21.2 TỶ THƯƠNG LƯỢNG(VL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="NHÀ MẶT TIỀN CỘNG HÒA, P12, TÂN BÌNH - DT 4M X 21M - 4 LẦU - GIÁ 21.2 TỶ THƯƠNG LƯỢNG(VL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">NHÀ MẶT TIỀN CỘNG HÒA, P12, TÂN BÌNH - DT 4M X 21M - 4 LẦU - GIÁ 21.2 TỶ THƯƠNG LƯỢNG(VL) </td> </tr></table>