http://diaoconline.vn Nhà phố - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 25/05/2022 false Chính chủ bán nhà hẻm 618 Cmt8 1 lửng 2 lầu đúc kiên cố 24/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/chinh-chu-ban-nha-hem-618-cmt8-1-lung-2-lau-duc-kien-co-i2049071" title="Chính chủ bán nhà hẻm 618 Cmt8 1 lửng 2 lầu đúc kiên cố"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/24/thumb-566-C27771.jpg" alt="Chính chủ bán nhà hẻm 618 Cmt8 1 lửng 2 lầu đúc kiên cố" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán nhà hẻm 618 Cmt8 1 lửng 2 lầu đúc kiên cố </td> </tr></table> false Cho thuê nhà nguyên căn hẻm 159 Trần Văn Đang p11 Q3 24/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-pho-c20/cho-thue-nha-nguyen-can-hem-159-tran-van-dang-p11-q3-i2049063" title="Cho thuê nhà nguyên căn hẻm 159 Trần Văn Đang p11 Q3"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/24/thumb-267-F41F85.jpg" alt="Cho thuê nhà nguyên căn hẻm 159 Trần Văn Đang p11 Q3" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê nhà nguyên căn hẻm 159 Trần Văn Đang p11 Q3 </td> </tr></table> false Bán nhà hẻm xe hơi Nguyễn Thị Tú ,Vĩnh Lộc B , Bình Chánh 23/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-hem-xe-hoi-nguyen-thi-tu-vinh-loc-b-binh-chanh-i2049018" title="Bán nhà hẻm xe hơi Nguyễn Thị Tú ,Vĩnh Lộc B , Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/23/thumb-F2D-2E6913.jpg" alt="Bán nhà hẻm xe hơi Nguyễn Thị Tú ,Vĩnh Lộc B , Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà hẻm xe hơi Nguyễn Thị Tú ,Vĩnh Lộc B , Bình Chánh </td> </tr></table> false Chính chủ bán gấp giá tốt nhà 1 trệt 1 lầu tại 36/2 Tân Mỹ P Tân Thuận Tây Q7 22/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/chinh-chu-ban-gap-gia-tot-nha-1-tret-1-lau-tai-362-tan-my-p-tan-thuan-tay-q7-i2048997" title="Chính chủ bán gấp giá tốt nhà 1 trệt 1 lầu tại 36/2 Tân Mỹ P Tân Thuận Tây Q7"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/22/thumb-A8C-5D13B8.jpg" alt="Chính chủ bán gấp giá tốt nhà 1 trệt 1 lầu tại 36/2 Tân Mỹ P Tân Thuận Tây Q7" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán gấp giá tốt nhà 1 trệt 1 lầu tại 36/2 Tân Mỹ P Tân Thuận Tây Q7 </td> </tr></table> false Chính chủ bán nhà hẻm xe hơi phường Long Bình Q9 TP Thủ Đức 22/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/chinh-chu-ban-nha-hem-xe-hoi-phuong-long-binh-q9-tp-thu-duc-i2048993" title="Chính chủ bán nhà hẻm xe hơi phường Long Bình Q9 TP Thủ Đức"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/22/thumb-04C-08789C.jpg" alt="Chính chủ bán nhà hẻm xe hơi phường Long Bình Q9 TP Thủ Đức" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán nhà hẻm xe hơi phường Long Bình Q9 TP Thủ Đức </td> </tr></table> false Bán nhà 2 mặt tiền Cư Xá Lữ Gia, DT: 16 x 27m, CN: 423m2, giá: 75 tỷ (CT) 21/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-2-mat-tien-cu-xa-lu-gia-dt-16-x-27m-cn-423m2-gia-75-ty-ct-i1861236" title="Bán nhà 2 mặt tiền Cư Xá Lữ Gia, DT: 16 x 27m, CN: 423m2, giá: 75 tỷ (CT)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/18/thumb-60C-7A26B0.jpg" alt="Bán nhà 2 mặt tiền Cư Xá Lữ Gia, DT: 16 x 27m, CN: 423m2, giá: 75 tỷ (CT)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà 2 mặt tiền Cư Xá Lữ Gia, DT: 16 x 27m, CN: 423m2, giá: 75 tỷ (CT) </td> </tr></table> false Bán nhà hẻm thông gần chợ Cầu Q12 có sổ hồng 20/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-hem-thong-gan-cho-cau-q12-co-so-hong-i2048965" title="Bán nhà hẻm thông gần chợ Cầu Q12 có sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/20/thumb-C65-71ECC2.jpg" alt="Bán nhà hẻm thông gần chợ Cầu Q12 có sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà hẻm thông gần chợ Cầu Q12 có sổ hồng </td> </tr></table> false Cần bán nhà nhỏ xinh kê khai 1999 ngay trung tâm Q1 20/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/can-ban-nha-nho-xinh-ke-khai-1999-ngay-trung-tam-q1-i2048960" title="Cần bán nhà nhỏ xinh kê khai 1999 ngay trung tâm Q1"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/20/thumb-243-27B704.jpg" alt="Cần bán nhà nhỏ xinh kê khai 1999 ngay trung tâm Q1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán nhà nhỏ xinh kê khai 1999 ngay trung tâm Q1 </td> </tr></table> false Bán nhà hẻm xe hơi Âu Dương Lân P2 Q8 1 lầu kiên cố 19/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-hem-xe-hoi-au-duong-lan-p2-q8-1-lau-kien-co-i2048911" title="Bán nhà hẻm xe hơi Âu Dương Lân P2 Q8 1 lầu kiên cố"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/19/thumb-55C-8216B4.jpg" alt="Bán nhà hẻm xe hơi Âu Dương Lân P2 Q8 1 lầu kiên cố" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà hẻm xe hơi Âu Dương Lân P2 Q8 1 lầu kiên cố </td> </tr></table> false Bán nhà 731 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú 19/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-731-luy-ban-bich-phuong-phu-tho-hoa-quan-tan-phu-i2048889" title="Bán nhà 731 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="Bán nhà 731 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà 731 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú </td> </tr></table> false Bán nhà 731 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú giá bán 300 triệu/m2 19/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-731-luy-ban-bich-quan-tan-phu-gia-ban-300-trieum2-i2048894" title="Bán nhà 731 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú giá bán 300 triệu/m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="Bán nhà 731 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú giá bán 300 triệu/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà 731 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú giá bán 300 triệu/m2 </td> </tr></table> false Nhà mặt tiền bán gần chợ Phạm Văn Hai Tân Bình 19/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/nha-mat-tien-ban-gan-cho-pham-van-hai-tan-binh-i2048672" title="Nhà mặt tiền bán gần chợ Phạm Văn Hai Tân Bình"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="Nhà mặt tiền bán gần chợ Phạm Văn Hai Tân Bình" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà mặt tiền bán gần chợ Phạm Văn Hai Tân Bình </td> </tr></table> false Chính chủ cần bán nhà hẻm Lạc Long Quân quận Tân Bình 19/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/chinh-chu-can-ban-nha-hem-lac-long-quan-quan-tan-binh-i2048888" title="Chính chủ cần bán nhà hẻm Lạc Long Quân quận Tân Bình"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/19/thumb-B8C-11CC7D.jpg" alt="Chính chủ cần bán nhà hẻm Lạc Long Quân quận Tân Bình" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cần bán nhà hẻm Lạc Long Quân quận Tân Bình </td> </tr></table> false Cho thuê nhà MT 6 lầu An Dương Vương Bình Tân 19/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-pho-c20/cho-thue-nha-mt-6-lau-an-duong-vuong-binh-tan-i2048876" title="Cho thuê nhà MT 6 lầu An Dương Vương Bình Tân"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/19/thumb-AE7-3ABC46.jpg" alt="Cho thuê nhà MT 6 lầu An Dương Vương Bình Tân" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê nhà MT 6 lầu An Dương Vương Bình Tân </td> </tr></table> false Cho thuê nguyên căn 1 trệt 1 lầu đường rộng 12m 18/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-pho-c20/cho-thue-nguyen-can-1-tret-1-lau-duong-rong-12m-i2048858" title="Cho thuê nguyên căn 1 trệt 1 lầu đường rộng 12m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/18/thumb-A9C-98B2D2.jpg" alt="Cho thuê nguyên căn 1 trệt 1 lầu đường rộng 12m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê nguyên căn 1 trệt 1 lầu đường rộng 12m </td> </tr></table> false Bán nhà MT 36 Hoàng Xuân Hoành Tân Phú giá rẻ 18/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-mt-36-hoang-xuan-hoanh-tan-phu-gia-re-i2048848" title="Bán nhà MT 36 Hoàng Xuân Hoành Tân Phú giá rẻ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/18/thumb-43D-87B97F.jpg" alt="Bán nhà MT 36 Hoàng Xuân Hoành Tân Phú giá rẻ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà MT 36 Hoàng Xuân Hoành Tân Phú giá rẻ </td> </tr></table> false Cần Bán Nhà Gấp: nhà kết hợp sân vườn tại Thôn 2, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk. 18/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/can-ban-nha-gap-nha-ket-hop-san-vuon-tai-thon-2-xa-ea-ktur-huyen-cu-kuin-dak-lak-i2048837" title="Cần Bán Nhà Gấp: nhà kết hợp sân vườn tại Thôn 2, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/18/thumb-73D-4B6BCC.jpg" alt="Cần Bán Nhà Gấp: nhà kết hợp sân vườn tại Thôn 2, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Bán Nhà Gấp: nhà kết hợp sân vườn tại Thôn 2, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk. </td> </tr></table> false Cần bán nhà mặt tiền Hồ Bá Kiện p15 Q10 giá rẻ 18/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/can-ban-nha-mat-tien-ho-ba-kien-p15-q10-gia-re-i2048832" title="Cần bán nhà mặt tiền Hồ Bá Kiện p15 Q10 giá rẻ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/18/thumb-9EE-3450CF.jpg" alt="Cần bán nhà mặt tiền Hồ Bá Kiện p15 Q10 giá rẻ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán nhà mặt tiền Hồ Bá Kiện p15 Q10 giá rẻ </td> </tr></table> false Bán căn Villa vị trí đẹp góc 2 mặt tiền đường Số 2 và 6. DT: 10x16m 4 lầu ST, giá: 58 tỷ TL 18/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-can-villa-vi-tri-dep-goc-2-mat-tien-duong-so-2-va-6-dt-10x16m-4-lau-st-gia-58-ty-tl-i2048829" title="Bán căn Villa vị trí đẹp góc 2 mặt tiền đường Số 2 và 6. DT: 10x16m 4 lầu ST, giá: 58 tỷ TL"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/18/thumb-ED4-F0CA50.jpg" alt="Bán căn Villa vị trí đẹp góc 2 mặt tiền đường Số 2 và 6. DT: 10x16m 4 lầu ST, giá: 58 tỷ TL" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn Villa vị trí đẹp góc 2 mặt tiền đường Số 2 và 6. DT: 10x16m 4 lầu ST, giá: 58 tỷ TL </td> </tr></table> false Bán nhà 2 mặt hẻm ngay TP Dĩ An Bình Dương giá rẻ 16/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-2-mat-hem-ngay-tp-di-an-binh-duong-gia-re-i2048768" title="Bán nhà 2 mặt hẻm ngay TP Dĩ An Bình Dương giá rẻ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/16/thumb-3FE-F585F5.jpg" alt="Bán nhà 2 mặt hẻm ngay TP Dĩ An Bình Dương giá rẻ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà 2 mặt hẻm ngay TP Dĩ An Bình Dương giá rẻ </td> </tr></table>