http://diaoconline.vn Nhà Kho - Xưởng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 25/05/2022 false Cho thuê Kho - Xưởng mặt tiền xe tải rộng 120m2 Bà Điểm Hóc Môn 13/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-xuong-mat-tien-xe-tai-rong-120m2-ba-diem-hoc-mon-i2048711" title="Cho thuê Kho - Xưởng mặt tiền xe tải rộng 120m2 Bà Điểm Hóc Môn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/13/thumb-D69-5CA436.jpg" alt="Cho thuê Kho - Xưởng mặt tiền xe tải rộng 120m2 Bà Điểm Hóc Môn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê Kho - Xưởng mặt tiền xe tải rộng 120m2 Bà Điểm Hóc Môn </td> </tr></table> false Cần Cho Thuê Gấp Nhà Xưởng: Cho thuê nhà xưởng 800m2 An Phú đông, Quận 12, TP.HCM 09/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/can-cho-thue-gap-nha-xuong-cho-thue-nha-xuong-800m2-an-phu-dong-quan-12-tphcm-i2048541" title="Cần Cho Thuê Gấp Nhà Xưởng: Cho thuê nhà xưởng 800m2 An Phú đông, Quận 12, TP.HCM"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/09/thumb-144-F01C6D.jpg" alt="Cần Cho Thuê Gấp Nhà Xưởng: Cho thuê nhà xưởng 800m2 An Phú đông, Quận 12, TP.HCM" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Cho Thuê Gấp Nhà Xưởng: Cho thuê nhà xưởng 800m2 An Phú đông, Quận 12, TP.HCM </td> </tr></table> false KHO LỚN NHỎ CÓ Ô KỆ ĐỂ HÀNG SỈ LẺ,15 N.VIÊN, PHẦN MỀM ONLINE QUẢN LÝ KHO TỪ XA 09/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-de-hang-si-le15-nvien-phan-mem-online-quan-ly-kho-tu-xa-i1315183" title="KHO LỚN NHỎ CÓ Ô KỆ ĐỂ HÀNG SỈ LẺ,15 N.VIÊN, PHẦN MỀM ONLINE QUẢN LÝ KHO TỪ XA"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-97B-538F09.jpg" alt="KHO LỚN NHỎ CÓ Ô KỆ ĐỂ HÀNG SỈ LẺ,15 N.VIÊN, PHẦN MỀM ONLINE QUẢN LÝ KHO TỪ XA" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">KHO LỚN NHỎ CÓ Ô KỆ ĐỂ HÀNG SỈ LẺ,15 N.VIÊN, PHẦN MỀM ONLINE QUẢN LÝ KHO TỪ XA </td> </tr></table> false Cho Thuê Kho Lớn Nhỏ Ở Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng 09/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-lon-nho-o-ho-chi-minh-co-o-ke-de-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-thuc-pham-chuc-nang-i1315140" title="Cho Thuê Kho Lớn Nhỏ Ở Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-8CB-1E2F10.jpg" alt="Cho Thuê Kho Lớn Nhỏ Ở Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho Thuê Kho Lớn Nhỏ Ở Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng 09/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-o-trung-tam-ho-chi-minh-chua-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-thuc-pham-chuc-nang-i1310550" title="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/24/thumb-7AF-4D6894.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng </td> </tr></table> false Chuỗi Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Shipping Warehouse Service 09/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/chuoi-kho-nho-lon-co-o-ke-chua-hang-si-le-thuc-pham-chuc-nang-tmdt-drop-shipping-warehouse-service-i1310552" title="Chuỗi Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Shipping Warehouse Service"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/17/thumb-FFD-7941E8.jpg" alt="Chuỗi Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Shipping Warehouse Service" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuỗi Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Shipping Warehouse Service </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng Tại Hồ Chí Minh 09/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-chua-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-thuc-pham-chuc-nang-tai-ho-chi-minh-i1315581" title="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng Tại Hồ Chí Minh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-B0C-3DF2ED.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng Tại Hồ Chí Minh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng Tại Hồ Chí Minh </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ TMĐT Drop Ship Warehouse Dropshiping Service 27/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-ho-chi-minh-co-o-ke-chua-hang-si-le-tmdt-drop-ship-warehouse-dropshiping-service-i1310529" title="Kho Lớn Nhỏ Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ TMĐT Drop Ship Warehouse Dropshiping Service"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-B82-0EDBC3.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ TMĐT Drop Ship Warehouse Dropshiping Service" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ TMĐT Drop Ship Warehouse Dropshiping Service </td> </tr></table> false Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên Vận Hành Kho-Phần Mềm Barcode 27/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-nho-lon-co-o-ke-chua-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-15-nhan-vien-van-hanh-kho-phan-mem-barcode-i1301929" title="Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên Vận Hành Kho-Phần Mềm Barcode"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-04D-44AA5F.jpg" alt="Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên Vận Hành Kho-Phần Mềm Barcode" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên Vận Hành Kho-Phần Mềm Barcode </td> </tr></table> false Cho Thuê Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng, Thương Mại Điện Tử 27/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-lon-nho-tai-ho-chi-minh-co-o-ke-de-hang-si-le-thuc-pham-chuc-nang-thuong-mai-dien-tu-i1287832" title="Cho Thuê Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng, Thương Mại Điện Tử"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/24/thumb-610-7C0D41.jpg" alt="Cho Thuê Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng, Thương Mại Điện Tử" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho Thuê Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng, Thương Mại Điện Tử </td> </tr></table> false Cho Thuê Kho Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng 27/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-tai-sai-gon-ho-chi-minh-co-o-ke-chua-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-thuc-pham-chuc-nang-i1310557" title="Cho Thuê Kho Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-FB1-5ACB2B.jpg" alt="Cho Thuê Kho Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho Thuê Kho Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng </td> </tr></table> false Chuỗi Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TMĐT TPCN Drop Shipping Warehouse Service 27/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/chuoi-kho-lon-nho-tai-ho-chi-minh-co-o-ke-de-hang-si-le-tmdt-tpcn-drop-shipping-warehouse-service-i1315134" title="Chuỗi Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TMĐT TPCN Drop Shipping Warehouse Service"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/18/thumb-A9C-84A63D.jpg" alt="Chuỗi Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TMĐT TPCN Drop Shipping Warehouse Service" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuỗi Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TMĐT TPCN Drop Shipping Warehouse Service </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng Thương Mại Điện Tử Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh 27/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-chua-hang-si-le-thuc-pham-chuc-nang-thuong-mai-dien-tu-o-trung-tam-ho-chi-minh-i1310587" title="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng Thương Mại Điện Tử Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-C73-9A29CF.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng Thương Mại Điện Tử Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng Thương Mại Điện Tử Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh </td> </tr></table> false Chuối Kho Lớn Nhỏ Tại HCM Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TPCN TMĐT Drop Shipping Warehouse Service 27/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/chuoi-kho-lon-nho-tai-hcm-co-o-ke-de-hang-si-le-tpcn-tmdt-drop-shipping-warehouse-service-i1315150" title="Chuối Kho Lớn Nhỏ Tại HCM Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TPCN TMĐT Drop Shipping Warehouse Service"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-C41-A7BDCF.jpg" alt="Chuối Kho Lớn Nhỏ Tại HCM Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TPCN TMĐT Drop Shipping Warehouse Service" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuối Kho Lớn Nhỏ Tại HCM Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TPCN TMĐT Drop Shipping Warehouse Service </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Tại Sài Gòn HCM Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Ship Warehouse 27/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-tai-sai-gon-hcm-chua-hang-si-le-thuc-pham-chuc-nang-tmdt-drop-ship-warehouse-i1310586" title="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Tại Sài Gòn HCM Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Ship Warehouse"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-EE4-933B27.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Tại Sài Gòn HCM Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Ship Warehouse" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Tại Sài Gòn HCM Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Ship Warehouse </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên-Phần Mềm Online Quản Lý Kho Từ Xa 27/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-de-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-15-nhan-vien-phan-mem-online-quan-ly-kho-tu-xa-i1306338" title="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên-Phần Mềm Online Quản Lý Kho Từ Xa"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/24/thumb-8F2-2694A9.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên-Phần Mềm Online Quản Lý Kho Từ Xa" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên-Phần Mềm Online Quản Lý Kho Từ Xa </td> </tr></table> false Chính chủ cho thuê đất mặt tiền Hoàng Hữu Nam Q9 làm kho , xưởng 18/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/chinh-chu-cho-thue-dat-mat-tien-hoang-huu-nam-q9-lam-kho-xuong-i2048042" title="Chính chủ cho thuê đất mặt tiền Hoàng Hữu Nam Q9 làm kho , xưởng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/04/18/thumb-574-09D4E1.jpg" alt="Chính chủ cho thuê đất mặt tiền Hoàng Hữu Nam Q9 làm kho , xưởng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cho thuê đất mặt tiền Hoàng Hữu Nam Q9 làm kho , xưởng </td> </tr></table> false Cho thuê 2hecta nhà xưởng mới xd mặt QL21,Bình Lục,Hà Nam giá 2,2usd/m2. Sản xuất mọi ngành nghề 08/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-2hecta-nha-xuong-moi-xd-mat-ql21binh-lucha-nam-gia-22usdm2-san-xuat-moi-nganh-nghe-i2047824" title="Cho thuê 2hecta nhà xưởng mới xd mặt QL21,Bình Lục,Hà Nam giá 2,2usd/m2. Sản xuất mọi ngành nghề"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê 2hecta nhà xưởng mới xd mặt QL21,Bình Lục,Hà Nam giá 2,2usd/m2. Sản xuất mọi ngành nghề" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê 2hecta nhà xưởng mới xd mặt QL21,Bình Lục,Hà Nam giá 2,2usd/m2. Sản xuất mọi ngành nghề </td> </tr></table> false Cho thuê nhà xưởng 6500m2 Kcn Ninh Bình mới xây dựng, PCCC đầy đủ. 08/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-nha-xuong-6500m2-kcn-ninh-binh-moi-xay-dung-pccc-day-du-i2047823" title="Cho thuê nhà xưởng 6500m2 Kcn Ninh Bình mới xây dựng, PCCC đầy đủ."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê nhà xưởng 6500m2 Kcn Ninh Bình mới xây dựng, PCCC đầy đủ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê nhà xưởng 6500m2 Kcn Ninh Bình mới xây dựng, PCCC đầy đủ. </td> </tr></table> false Cho thuê nhà xưởng 1000m2 mặt tiền đường Bùi Thanh Khiết 07/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-nha-xuong-1000m2-mat-tien-duong-bui-thanh-khiet-i2047749" title="Cho thuê nhà xưởng 1000m2 mặt tiền đường Bùi Thanh Khiết"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/04/06/thumb-B4C-1B244F.jpg" alt="Cho thuê nhà xưởng 1000m2 mặt tiền đường Bùi Thanh Khiết" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê nhà xưởng 1000m2 mặt tiền đường Bùi Thanh Khiết </td> </tr></table>