http://diaoconline.vn Mặt bằng - Cửa hàng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/09/2021 false Cần Sang Gấp: Sang Quán Ăn Sân Vườn Gần Bệnh Viên Nhi Đồng:15 Võ Trần Chí Xã Tân Kiên 14/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-sang-gap-sang-quan-an-san-vuon-gan-benh-vien-nhi-dong15-vo-tran-chi-xa-tan-kien-i2042748" title="Cần Sang Gấp: Sang Quán Ăn Sân Vườn Gần Bệnh Viên Nhi Đồng:15 Võ Trần Chí Xã Tân Kiên"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/09/14/thumb-385-548E0F.jpg" alt="Cần Sang Gấp: Sang Quán Ăn Sân Vườn Gần Bệnh Viên Nhi Đồng:15 Võ Trần Chí Xã Tân Kiên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Sang Gấp: Sang Quán Ăn Sân Vườn Gần Bệnh Viên Nhi Đồng:15 Võ Trần Chí Xã Tân Kiên </td> </tr></table> false Hưng Thịnh mở bán Shophoues dự án Biên Hòa Universe đợt 1 ck 3% 10/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/hung-thinh-mo-ban-shophoues-du-an-bien-hoa-universe-dot-1-ck-3-i2025981" title="Hưng Thịnh mở bán Shophoues dự án Biên Hòa Universe đợt 1 ck 3%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/03/08/thumb-C6E-E02520.jpg" alt="Hưng Thịnh mở bán Shophoues dự án Biên Hòa Universe đợt 1 ck 3%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh mở bán Shophoues dự án Biên Hòa Universe đợt 1 ck 3% </td> </tr></table> false Bán shophouse dự án Q7 Boulevard - CĐT Hưng Thịnh - Đã cất nóc TT 52% 10/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-shophouse-du-an-q7-boulevard-cdt-hung-thinh-da-cat-noc-tt-52-i2025968" title="Bán shophouse dự án Q7 Boulevard - CĐT Hưng Thịnh - Đã cất nóc TT 52%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/03/08/thumb-73F-9E8597.jpg" alt="Bán shophouse dự án Q7 Boulevard - CĐT Hưng Thịnh - Đã cất nóc TT 52%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán shophouse dự án Q7 Boulevard - CĐT Hưng Thịnh - Đã cất nóc TT 52% </td> </tr></table> false Xuất Cảnh Cần Sang Gấp: Sang nhượng Công ty mắt kính: Xóm Đất, Phường 8, Quận 11: 28/08/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/xuat-canh-can-sang-gap-sang-nhuong-cong-ty-mat-kinh-xom-dat-phuong-8-quan-11-i2042581" title="Xuất Cảnh Cần Sang Gấp: Sang nhượng Công ty mắt kính: Xóm Đất, Phường 8, Quận 11:"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Xuất Cảnh Cần Sang Gấp: Sang nhượng Công ty mắt kính: Xóm Đất, Phường 8, Quận 11:" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Xuất Cảnh Cần Sang Gấp: Sang nhượng Công ty mắt kính: Xóm Đất, Phường 8, Quận 11: </td> </tr></table> false Cần Sang Gấp:Sang lại Shop giày dép, túi xách thời trang nữ cao cấp:24 XVNT, P19,Bình Thạnh 24/08/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-sang-gapsang-lai-shop-giay-dep-tui-xach-thoi-trang-nu-cao-cap24-xvnt-p19binh-thanh-i2042546" title="Cần Sang Gấp:Sang lại Shop giày dép, túi xách thời trang nữ cao cấp:24 XVNT, P19,Bình Thạnh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/08/24/thumb-DAE-B838A7.jpg" alt="Cần Sang Gấp:Sang lại Shop giày dép, túi xách thời trang nữ cao cấp:24 XVNT, P19,Bình Thạnh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Sang Gấp:Sang lại Shop giày dép, túi xách thời trang nữ cao cấp:24 XVNT, P19,Bình Thạnh </td> </tr></table> false Cần Sang Gấp: Sang Quán Nhậu trường chinh khu phố hiệp Thạnh phường hiệp ninh Tp Tây ninh 22/08/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-sang-gap-sang-quan-nhau-truong-chinh-khu-pho-hiep-thanh-phuong-hiep-ninh-tp-tay-ninh-i2042533" title="Cần Sang Gấp: Sang Quán Nhậu trường chinh khu phố hiệp Thạnh phường hiệp ninh Tp Tây ninh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/08/22/thumb-6AE-7F0A4E.jpg" alt="Cần Sang Gấp: Sang Quán Nhậu trường chinh khu phố hiệp Thạnh phường hiệp ninh Tp Tây ninh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Sang Gấp: Sang Quán Nhậu trường chinh khu phố hiệp Thạnh phường hiệp ninh Tp Tây ninh </td> </tr></table> false Cần Sang Gấp Vườn Lan Hạnh Nhung: Ấp 2, Xã Tân Quý Tây Bình Chánh: 19/08/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-sang-gap-vuon-lan-hanh-nhung-ap-2-xa-tan-quy-tay-binh-chanh-i2042472" title="Cần Sang Gấp Vườn Lan Hạnh Nhung: Ấp 2, Xã Tân Quý Tây Bình Chánh:"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/08/19/thumb-829-8BBAFF.jpg" alt="Cần Sang Gấp Vườn Lan Hạnh Nhung: Ấp 2, Xã Tân Quý Tây Bình Chánh:" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Sang Gấp Vườn Lan Hạnh Nhung: Ấp 2, Xã Tân Quý Tây Bình Chánh: </td> </tr></table> false Nhà cho THUÊ hoặc Bán Ngay MT TP.đường Thuận An, BD. 24/07/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/nha-cho-thue-hoac-ban-ngay-mt-tpduong-thuan-an-bd-i2040770" title="Nhà cho THUÊ hoặc Bán Ngay MT TP.đường Thuận An, BD."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Nhà cho THUÊ hoặc Bán Ngay MT TP.đường Thuận An, BD." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà cho THUÊ hoặc Bán Ngay MT TP.đường Thuận An, BD. </td> </tr></table> false Cần Sang Gấp: Sang SPA NAIL Đang hoạt động tốt Lũy Bán Bích Phường Hiệp Tân, Tân Phú 23/07/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-sang-gap-sang-spa-nail-dang-hoat-dong-tot-luy-ban-bich-phuong-hiep-tan-tan-phu-i2040782" title="Cần Sang Gấp: Sang SPA NAIL Đang hoạt động tốt Lũy Bán Bích Phường Hiệp Tân, Tân Phú"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/07/23/thumb-2A2-A6B878.jpg" alt="Cần Sang Gấp: Sang SPA NAIL Đang hoạt động tốt Lũy Bán Bích Phường Hiệp Tân, Tân Phú" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Sang Gấp: Sang SPA NAIL Đang hoạt động tốt Lũy Bán Bích Phường Hiệp Tân, Tân Phú </td> </tr></table> false Nhà không sử dụng mặt bằng cần cho thuê giá 2,5tr/tháng 16/07/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/nha-khong-su-dung-mat-bang-can-cho-thue-gia-25trthang-i2040005" title="Nhà không sử dụng mặt bằng cần cho thuê giá 2,5tr/tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Nhà không sử dụng mặt bằng cần cho thuê giá 2,5tr/tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà không sử dụng mặt bằng cần cho thuê giá 2,5tr/tháng </td> </tr></table> false Cần chuyển nhượng trường mầm non quốc te tại Phú Quốc 16/07/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-chuyen-nhuong-truong-mam-non-quoc-te-tai-phu-quoc-i2039987" title="Cần chuyển nhượng trường mầm non quốc te tại Phú Quốc"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Cần chuyển nhượng trường mầm non quốc te tại Phú Quốc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần chuyển nhượng trường mầm non quốc te tại Phú Quốc </td> </tr></table> false Cho thuê mặt bằng 5x20 mặt tiền Đường 20 P Bình Hưng Hòa Q Bình Tân 02/07/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-5x20-mat-tien-duong-20-p-binh-hung-hoa-q-binh-tan-i2039425" title="Cho thuê mặt bằng 5x20 mặt tiền Đường 20 P Bình Hưng Hòa Q Bình Tân"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/07/02/thumb-F78-293505.jpg" alt="Cho thuê mặt bằng 5x20 mặt tiền Đường 20 P Bình Hưng Hòa Q Bình Tân" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê mặt bằng 5x20 mặt tiền Đường 20 P Bình Hưng Hòa Q Bình Tân </td> </tr></table> false Cho thuê Mặt bằng 150m2 góc 2 mặt tiền số 350 Lê Đức Thọ P6 Q Gò Vấp 02/07/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-150m2-goc-2-mat-tien-so-350-le-duc-tho-p6-q-go-vap-i2039301" title="Cho thuê Mặt bằng 150m2 góc 2 mặt tiền số 350 Lê Đức Thọ P6 Q Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/07/02/thumb-829-045041.jpg" alt="Cho thuê Mặt bằng 150m2 góc 2 mặt tiền số 350 Lê Đức Thọ P6 Q Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê Mặt bằng 150m2 góc 2 mặt tiền số 350 Lê Đức Thọ P6 Q Gò Vấp </td> </tr></table> false Cần Sang Gấp: Sang tiệm bánh Khu dân cư Visip. 30/06/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-sang-gap-sang-tiem-banh-khu-dan-cu-visip-i2038971" title="Cần Sang Gấp: Sang tiệm bánh Khu dân cư Visip."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/06/30/thumb-D85-C7E2BF.jpg" alt="Cần Sang Gấp: Sang tiệm bánh Khu dân cư Visip." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Sang Gấp: Sang tiệm bánh Khu dân cư Visip. </td> </tr></table> false Cho thuê mặt bằng mặt tiền 250 Phạm Văn Đồng P1 Q Gò Vấp 29/06/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-mat-tien-250-pham-van-dong-p1-q-go-vap-i2038770" title="Cho thuê mặt bằng mặt tiền 250 Phạm Văn Đồng P1 Q Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/06/29/thumb-C42-A8228C.jpg" alt="Cho thuê mặt bằng mặt tiền 250 Phạm Văn Đồng P1 Q Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê mặt bằng mặt tiền 250 Phạm Văn Đồng P1 Q Gò Vấp </td> </tr></table> false Chính chủ cho thuê MB mặt tiền 403 Lê Văn Khương P Hiệp Thành Q12 29/06/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-chu-cho-thue-mb-mat-tien-403-le-van-khuong-p-hiep-thanh-q12-i2038769" title="Chính chủ cho thuê MB mặt tiền 403 Lê Văn Khương P Hiệp Thành Q12"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/06/29/thumb-59E-422975.jpg" alt="Chính chủ cho thuê MB mặt tiền 403 Lê Văn Khương P Hiệp Thành Q12" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cho thuê MB mặt tiền 403 Lê Văn Khương P Hiệp Thành Q12 </td> </tr></table> false Chính cho thuê mặt bằng 100m2 mặt tiền 148 Thống Nhất P Tân Thành Q Tân Phú 23/06/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-cho-thue-mat-bang-100m2-mat-tien-148-thong-nhat-p-tan-thanh-q-tan-phu-i2037928" title="Chính cho thuê mặt bằng 100m2 mặt tiền 148 Thống Nhất P Tân Thành Q Tân Phú"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/06/23/thumb-160-135D50.jpg" alt="Chính cho thuê mặt bằng 100m2 mặt tiền 148 Thống Nhất P Tân Thành Q Tân Phú" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính cho thuê mặt bằng 100m2 mặt tiền 148 Thống Nhất P Tân Thành Q Tân Phú </td> </tr></table> false Chính chủ cần sang gấp quán ăn mặt tiền Nguyễn Tri Phương - Dĩ An - Bình Dương 22/06/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-chu-can-sang-gap-quan-an-mat-tien-nguyen-tri-phuong-di-an-binh-duong-i2037557" title="Chính chủ cần sang gấp quán ăn mặt tiền Nguyễn Tri Phương - Dĩ An - Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/06/22/thumb-FB7-0B01E0.jpg" alt="Chính chủ cần sang gấp quán ăn mặt tiền Nguyễn Tri Phương - Dĩ An - Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cần sang gấp quán ăn mặt tiền Nguyễn Tri Phương - Dĩ An - Bình Dương </td> </tr></table>