http://diaoconline.vn Mặt bằng - Cửa hàng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 25/05/2022 false Cho thuê mặt bằng kinh doanh ngay mặt tiền quốc lộ 22 giá rẻ 17/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-ngay-mat-tien-quoc-lo-22-gia-re-i2048793" title="Cho thuê mặt bằng kinh doanh ngay mặt tiền quốc lộ 22 giá rẻ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/17/thumb-4D6-586D46.jpg" alt="Cho thuê mặt bằng kinh doanh ngay mặt tiền quốc lộ 22 giá rẻ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê mặt bằng kinh doanh ngay mặt tiền quốc lộ 22 giá rẻ </td> </tr></table> false Chính chủ bán mặt bằng thương mại tầng 4 chung cư La Astoria 3 17/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-chu-ban-mat-bang-thuong-mai-tang-4-chung-cu-la-astoria-3-i2048780" title="Chính chủ bán mặt bằng thương mại tầng 4 chung cư La Astoria 3"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/17/thumb-FF0-39E19C.jpg" alt="Chính chủ bán mặt bằng thương mại tầng 4 chung cư La Astoria 3" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán mặt bằng thương mại tầng 4 chung cư La Astoria 3 </td> </tr></table> false Chính chủ cho thuê mặt bằng tầng trệt 52m2 đường Võ Văn Kiệt P10 Q5 09/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-tret-52m2-duong-vo-van-kiet-p10-q5-i2048509" title="Chính chủ cho thuê mặt bằng tầng trệt 52m2 đường Võ Văn Kiệt P10 Q5"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/09/thumb-E93-C5BB56.jpg" alt="Chính chủ cho thuê mặt bằng tầng trệt 52m2 đường Võ Văn Kiệt P10 Q5" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cho thuê mặt bằng tầng trệt 52m2 đường Võ Văn Kiệt P10 Q5 </td> </tr></table> false Cho Thuê Mặt Bằng Mặt Tiền 04/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-mat-tien-i2048373" title="Cho Thuê Mặt Bằng Mặt Tiền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Cho Thuê Mặt Bằng Mặt Tiền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho Thuê Mặt Bằng Mặt Tiền </td> </tr></table> false Chính chủ cho thuê mặt bằng tầng trệt tại Tòa nhà Hanicons Quận Gò Vấp 22/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-tang-tret-tai-toa-nha-hanicons-quan-go-vap-i2048135" title="Chính chủ cho thuê mặt bằng tầng trệt tại Tòa nhà Hanicons Quận Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/04/22/thumb-399-79837D.jpg" alt="Chính chủ cho thuê mặt bằng tầng trệt tại Tòa nhà Hanicons Quận Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cho thuê mặt bằng tầng trệt tại Tòa nhà Hanicons Quận Gò Vấp </td> </tr></table> false Cho thuê mặt bằng siêu đẹp ngay mặt tiền Vườn Lài 22/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-sieu-dep-ngay-mat-tien-vuon-lai-i2048130" title="Cho thuê mặt bằng siêu đẹp ngay mặt tiền Vườn Lài"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/04/22/thumb-FDD-D1A984.jpg" alt="Cho thuê mặt bằng siêu đẹp ngay mặt tiền Vườn Lài" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê mặt bằng siêu đẹp ngay mặt tiền Vườn Lài </td> </tr></table> false Xuất Cảnh Sang quán cafe 2 mặt tiền Âu Cơ Tân Bình:Địa chỉ: 786 Âu cơ,P.14,q.Tân Bình 17/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/xuat-canh-sang-quan-cafe-2-mat-tien-au-co-tan-binhdia-chi-786-au-cop14qtan-binh-i2048030" title="Xuất Cảnh Sang quán cafe 2 mặt tiền Âu Cơ Tân Bình:Địa chỉ: 786 Âu cơ,P.14,q.Tân Bình"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/04/17/thumb-716-CED025.jpg" alt="Xuất Cảnh Sang quán cafe 2 mặt tiền Âu Cơ Tân Bình:Địa chỉ: 786 Âu cơ,P.14,q.Tân Bình" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Xuất Cảnh Sang quán cafe 2 mặt tiền Âu Cơ Tân Bình:Địa chỉ: 786 Âu cơ,P.14,q.Tân Bình </td> </tr></table> false Chính chủ cho thuê MB 32m2 tại Hẻm 30 Nguyễn Cửu Vân P17 Q Bình Thạnh 16/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-chu-cho-thue-mb-32m2-tai-hem-30-nguyen-cuu-van-p17-q-binh-thanh-i2048027" title="Chính chủ cho thuê MB 32m2 tại Hẻm 30 Nguyễn Cửu Vân P17 Q Bình Thạnh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/04/16/thumb-1AE-170FDB.jpg" alt="Chính chủ cho thuê MB 32m2 tại Hẻm 30 Nguyễn Cửu Vân P17 Q Bình Thạnh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cho thuê MB 32m2 tại Hẻm 30 Nguyễn Cửu Vân P17 Q Bình Thạnh </td> </tr></table> false Cho thuê MB tầng trệt 30m2 tại Hẻm 127 Cô Giang P1 Q Phú Nhuận 12/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mb-tang-tret-30m2-tai-hem-127-co-giang-p1-q-phu-nhuan-i2047870" title="Cho thuê MB tầng trệt 30m2 tại Hẻm 127 Cô Giang P1 Q Phú Nhuận"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/04/12/thumb-5C8-F10E1F.jpg" alt="Cho thuê MB tầng trệt 30m2 tại Hẻm 127 Cô Giang P1 Q Phú Nhuận" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê MB tầng trệt 30m2 tại Hẻm 127 Cô Giang P1 Q Phú Nhuận </td> </tr></table> false Xuất Cảnh Cần Sang Gấp: mặt bằng đang kinh doanh Sữa Chua Trân Châu Hạ Long và cafe. 05/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/xuat-canh-can-sang-gap-mat-bang-dang-kinh-doanh-sua-chua-tran-chau-ha-long-va-cafe-i2047713" title="Xuất Cảnh Cần Sang Gấp: mặt bằng đang kinh doanh Sữa Chua Trân Châu Hạ Long và cafe."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/04/05/thumb-70F-6D2383.jpg" alt="Xuất Cảnh Cần Sang Gấp: mặt bằng đang kinh doanh Sữa Chua Trân Châu Hạ Long và cafe." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Xuất Cảnh Cần Sang Gấp: mặt bằng đang kinh doanh Sữa Chua Trân Châu Hạ Long và cafe. </td> </tr></table> false Chính chủ cho thuê MB kinh doanh mặt tiền 144 Trần Khắc Chân P9 Q Phú Nhuận 26/03/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-chu-cho-thue-mb-kinh-doanh-mat-tien-144-tran-khac-chan-p9-q-phu-nhuan-i2047457" title="Chính chủ cho thuê MB kinh doanh mặt tiền 144 Trần Khắc Chân P9 Q Phú Nhuận"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/03/26/thumb-0A0-EBF1E0.jpg" alt="Chính chủ cho thuê MB kinh doanh mặt tiền 144 Trần Khắc Chân P9 Q Phú Nhuận" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cho thuê MB kinh doanh mặt tiền 144 Trần Khắc Chân P9 Q Phú Nhuận </td> </tr></table> false Do đi định cư nước ngoài nên sang lại quán nhậu Số 10,Đường 19, Tp Dĩ An, Bình Dương : 24/03/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/do-di-dinh-cu-nuoc-ngoai-nen-sang-lai-quan-nhau-so-10duong-19-tp-di-an-binh-duong--i2047401" title="Do đi định cư nước ngoài nên sang lại quán nhậu Số 10,Đường 19, Tp Dĩ An, Bình Dương :"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/03/24/thumb-3EA-F1CB44.jpg" alt="Do đi định cư nước ngoài nên sang lại quán nhậu Số 10,Đường 19, Tp Dĩ An, Bình Dương :" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Do đi định cư nước ngoài nên sang lại quán nhậu Số 10,Đường 19, Tp Dĩ An, Bình Dương : </td> </tr></table> false Cần Sang Gấp: Sang Spa & Massage Cực đẹp Ngay Trung Tâm 71 Trần Thiện Chánh Q 10 19/03/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-sang-gap-sang-spa-massage-cuc-dep-ngay-trung-tam-71-tran-thien-chanh-q-10-i2047284" title="Cần Sang Gấp: Sang Spa & Massage Cực đẹp Ngay Trung Tâm 71 Trần Thiện Chánh Q 10"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/03/19/thumb-65F-4E4926.jpg" alt="Cần Sang Gấp: Sang Spa & Massage Cực đẹp Ngay Trung Tâm 71 Trần Thiện Chánh Q 10" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Sang Gấp: Sang Spa & Massage Cực đẹp Ngay Trung Tâm 71 Trần Thiện Chánh Q 10 </td> </tr></table> false Mặt bằng mặt tiền chung cư ( 90 phòng ) đối diện đại học hutech cở sở Ung Văn Khiêm 15/03/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/mat-bang-mat-tien-chung-cu-90-phong-doi-dien-dai-hoc-hutech-co-so-ung-van-khiem-i2047167" title="Mặt bằng mặt tiền chung cư ( 90 phòng ) đối diện đại học hutech cở sở Ung Văn Khiêm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/03/15/thumb-946-4924E5.jpg" alt="Mặt bằng mặt tiền chung cư ( 90 phòng ) đối diện đại học hutech cở sở Ung Văn Khiêm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt bằng mặt tiền chung cư ( 90 phòng ) đối diện đại học hutech cở sở Ung Văn Khiêm </td> </tr></table> false Không Người Quản Lý Cần Sang Gấp Quán Cafe: 53 Phạm Vấn,Phú Thọ Hòa Tân Phú: 01/03/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/khong-nguoi-quan-ly-can-sang-gap-quan-cafe-53-pham-vanphu-tho-hoa-tan-phu-i2046905" title="Không Người Quản Lý Cần Sang Gấp Quán Cafe: 53 Phạm Vấn,Phú Thọ Hòa Tân Phú:"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/03/01/thumb-0F9-53DB09.jpg" alt="Không Người Quản Lý Cần Sang Gấp Quán Cafe: 53 Phạm Vấn,Phú Thọ Hòa Tân Phú:" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Không Người Quản Lý Cần Sang Gấp Quán Cafe: 53 Phạm Vấn,Phú Thọ Hòa Tân Phú: </td> </tr></table> false Cho thuê MB 99m2 và phòng gần chợ Phú Lâm tại số 10 đường số 3 P13 Q6 24/02/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mb-99m2-va-phong-gan-cho-phu-lam-tai-so-10-duong-so-3-p13-q6-i2046838" title="Cho thuê MB 99m2 và phòng gần chợ Phú Lâm tại số 10 đường số 3 P13 Q6"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/02/24/thumb-F9D-0EF42B.jpg" alt="Cho thuê MB 99m2 và phòng gần chợ Phú Lâm tại số 10 đường số 3 P13 Q6" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê MB 99m2 và phòng gần chợ Phú Lâm tại số 10 đường số 3 P13 Q6 </td> </tr></table> false Chính chủ sang quán Cafe Full vật dụng MT 91 Trần Tấn P TSN Q Tân Phú 24/02/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-chu-sang-quan-cafe-full-vat-dung-mt-91-tran-tan-p-tsn-q-tan-phu-i2046837" title="Chính chủ sang quán Cafe Full vật dụng MT 91 Trần Tấn P TSN Q Tân Phú"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/02/24/thumb-4D2-143AA5.jpg" alt="Chính chủ sang quán Cafe Full vật dụng MT 91 Trần Tấn P TSN Q Tân Phú" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ sang quán Cafe Full vật dụng MT 91 Trần Tấn P TSN Q Tân Phú </td> </tr></table>