http://diaoconline.vn Mặt bằng - Cửa hàng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 28/03/2023 false Cho thuê mặt bằng lầu 1 & lầu 3 mặt tiền 18 Bàn Cờ Q3 tiện KD online 27/03/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-lau-1-lau-3-mat-tien-18-ban-co-q3-tien-kd-online-i2052772" title="Cho thuê mặt bằng lầu 1 & lầu 3 mặt tiền 18 Bàn Cờ Q3 tiện KD online"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/03/27/thumb-AAA-B0A45F.jpg" alt="Cho thuê mặt bằng lầu 1 & lầu 3 mặt tiền 18 Bàn Cờ Q3 tiện KD online" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê mặt bằng lầu 1 & lầu 3 mặt tiền 18 Bàn Cờ Q3 tiện KD online </td> </tr></table> false CẦN SANG GẤP:Chính chủ nhượng quán cafe 2 mặt tiền Bình Hưng Hoà A, Bình Tân; 19/03/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-sang-gapchinh-chu-nhuong-quan-cafe-2-mat-tien-binh-hung-hoa-a-binh-tan-i2052744" title="CẦN SANG GẤP:Chính chủ nhượng quán cafe 2 mặt tiền Bình Hưng Hoà A, Bình Tân;"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/03/19/thumb-331-CC54D2.jpg" alt="CẦN SANG GẤP:Chính chủ nhượng quán cafe 2 mặt tiền Bình Hưng Hoà A, Bình Tân;" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN SANG GẤP:Chính chủ nhượng quán cafe 2 mặt tiền Bình Hưng Hoà A, Bình Tân; </td> </tr></table> false Sang quán CF Trung Nguyên E Coffee Văn phòng Bình Chánh 18/03/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/sang-quan-cf-trung-nguyen-e-coffee-van-phong-binh-chanh-i2052732" title="Sang quán CF Trung Nguyên E Coffee Văn phòng Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/03/16/thumb-580-83F5AD.jpg" alt="Sang quán CF Trung Nguyên E Coffee Văn phòng Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang quán CF Trung Nguyên E Coffee Văn phòng Bình Chánh </td> </tr></table> false Cho thuê Mặt bằng 40m2 số 75 Trương Công Định P4 Q.Tân Bình 10/03/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-40m2-so-75-truong-cong-dinh-p4-qtan-binh-i2052704" title="Cho thuê Mặt bằng 40m2 số 75 Trương Công Định P4 Q.Tân Bình"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/03/10/thumb-6C3-C9304D.jpg" alt="Cho thuê Mặt bằng 40m2 số 75 Trương Công Định P4 Q.Tân Bình" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê Mặt bằng 40m2 số 75 Trương Công Định P4 Q.Tân Bình </td> </tr></table> false CHO THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH 7.5MX18M = 90M2 MẶT TIỀN QUỐC LỘ 1A F4 TP.TÂN AN LONG AN 10/03/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-75mx18m-90m2-mat-tien-quoc-lo-1a-f4-tptan-an-long-an-i2052701" title="CHO THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH 7.5MX18M = 90M2 MẶT TIỀN QUỐC LỘ 1A F4 TP.TÂN AN LONG AN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/03/10/thumb-ECD-23F9C0.jpg" alt="CHO THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH 7.5MX18M = 90M2 MẶT TIỀN QUỐC LỘ 1A F4 TP.TÂN AN LONG AN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHO THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH 7.5MX18M = 90M2 MẶT TIỀN QUỐC LỘ 1A F4 TP.TÂN AN LONG AN </td> </tr></table> false CẦN CHO THUÊ TẦNG TRỆT NHÀ MẶT TIỀN 63 ĐƯỜNG HÒA HƯNG,PHƯỜNG 12,QUẬN 10 02/03/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/can-cho-thue-tang-tret-nha-mat-tien-63-duong-hoa-hungphuong-12quan-10-i2052653" title="CẦN CHO THUÊ TẦNG TRỆT NHÀ MẶT TIỀN 63 ĐƯỜNG HÒA HƯNG,PHƯỜNG 12,QUẬN 10"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="CẦN CHO THUÊ TẦNG TRỆT NHÀ MẶT TIỀN 63 ĐƯỜNG HÒA HƯNG,PHƯỜNG 12,QUẬN 10" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN CHO THUÊ TẦNG TRỆT NHÀ MẶT TIỀN 63 ĐƯỜNG HÒA HƯNG,PHƯỜNG 12,QUẬN 10 </td> </tr></table> false Mặt bằng quận Tân Bình 50m2, mặt tiền 10m gần sân bay 01/02/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/mat-bang-quan-tan-binh-50m2-mat-tien-10m-gan-san-bay-i2052430" title="Mặt bằng quận Tân Bình 50m2, mặt tiền 10m gần sân bay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/12/17/thumb-CB4-35C242.jpg" alt="Mặt bằng quận Tân Bình 50m2, mặt tiền 10m gần sân bay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt bằng quận Tân Bình 50m2, mặt tiền 10m gần sân bay </td> </tr></table> false Sang gấp quán cafe đủ đồ dùng đường Trần Khánh Dư Q1 30/01/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/sang-gap-quan-cafe-du-do-dung-duong-tran-khanh-du-q1-i2052512" title="Sang gấp quán cafe đủ đồ dùng đường Trần Khánh Dư Q1"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/01/30/thumb-64C-6B8981.jpg" alt="Sang gấp quán cafe đủ đồ dùng đường Trần Khánh Dư Q1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang gấp quán cafe đủ đồ dùng đường Trần Khánh Dư Q1 </td> </tr></table> false Cần Sang Gấp SPA 5 lầu Decor cực đẹp Nguyễn Thái Bình Tân Bình 30/01/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-sang-gap-spa-5-lau-decor-cuc-dep-nguyen-thai-binh-tan-binh-i2052510" title="Cần Sang Gấp SPA 5 lầu Decor cực đẹp Nguyễn Thái Bình Tân Bình"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/01/30/thumb-E0E-423342.jpg" alt="Cần Sang Gấp SPA 5 lầu Decor cực đẹp Nguyễn Thái Bình Tân Bình" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Sang Gấp SPA 5 lầu Decor cực đẹp Nguyễn Thái Bình Tân Bình </td> </tr></table> false 937 30/12/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/937-i2052474" title="937"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="937" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">937 </td> </tr></table>