http://diaoconline.vn Đất cho sản xuất - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 28/03/2023 false CẦN BÁN GẤP: Mình chính chủ cần bán 5000m2 đất mặt tiền đường tại Bình Chánh, 24/03/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-gap-minh-chinh-chu-can-ban-5000m2-dat-mat-tien-duong-tai-binh-chanh-i2052764" title="CẦN BÁN GẤP: Mình chính chủ cần bán 5000m2 đất mặt tiền đường tại Bình Chánh,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/03/24/thumb-4D1-75BDB2.jpg" alt="CẦN BÁN GẤP: Mình chính chủ cần bán 5000m2 đất mặt tiền đường tại Bình Chánh," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN BÁN GẤP: Mình chính chủ cần bán 5000m2 đất mặt tiền đường tại Bình Chánh, </td> </tr></table>