http://diaoconline.vn Đất nông nghiệp - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 17/09/2021 false Cần bán gấp 7,2HA đất cách KCN Định Quán 1,5km 28/07/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/can-ban-gap-72ha-dat-cach-kcn-dinh-quan-15km-i2040931" title="Cần bán gấp 7,2HA đất cách KCN Định Quán 1,5km"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/07/28/thumb-781-9D18F2.jpg" alt="Cần bán gấp 7,2HA đất cách KCN Định Quán 1,5km" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp 7,2HA đất cách KCN Định Quán 1,5km </td> </tr></table> false Chính chủ cần thanh lý lô đất đẹp 4262m2 giá cực tốt tại Xã Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước 01/07/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/chinh-chu-can-thanh-ly-lo-dat-dep-4262m2-gia-cuc-tot-tai-xa-tan-tien-bu-dop-binh-phuoc-i2039044" title="Chính chủ cần thanh lý lô đất đẹp 4262m2 giá cực tốt tại Xã Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/07/01/thumb-844-D5D674.jpg" alt="Chính chủ cần thanh lý lô đất đẹp 4262m2 giá cực tốt tại Xã Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cần thanh lý lô đất đẹp 4262m2 giá cực tốt tại Xã Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước </td> </tr></table> false Chính chủ bán gấp lô đất đẹp giá tốt mặt tiền 10m tại Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước 29/06/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/chinh-chu-ban-gap-lo-dat-dep-gia-tot-mat-tien-10m-tai-tan-tien-bu-dop-binh-phuoc-i2038771" title="Chính chủ bán gấp lô đất đẹp giá tốt mặt tiền 10m tại Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/06/29/thumb-BCF-D904F7.jpg" alt="Chính chủ bán gấp lô đất đẹp giá tốt mặt tiền 10m tại Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán gấp lô đất đẹp giá tốt mặt tiền 10m tại Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước </td> </tr></table> false Đất nông nghiệp 5000m2 phù hợp đầu tư xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ 28/06/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/dat-nong-nghiep-5000m2-phu-hop-dau-tu-xa-ly-nhon-huyen-can-gio-i2038483" title="Đất nông nghiệp 5000m2 phù hợp đầu tư xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-nong-nghiep.jpg" alt="Đất nông nghiệp 5000m2 phù hợp đầu tư xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nông nghiệp 5000m2 phù hợp đầu tư xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ </td> </tr></table>