http://diaoconline.vn Đất nông nghiệp - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 25/05/2022 false Chính chủ bán đất vườn trồng cây hàng năm tại củ chi giá rẻ 20/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/chinh-chu-ban-dat-vuon-trong-cay-hang-nam-tai-cu-chi-gia-re-i2048967" title="Chính chủ bán đất vườn trồng cây hàng năm tại củ chi giá rẻ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/20/thumb-440-4CB0F0.jpg" alt="Chính chủ bán đất vườn trồng cây hàng năm tại củ chi giá rẻ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán đất vườn trồng cây hàng năm tại củ chi giá rẻ </td> </tr></table> false Đất tân lợi, đồng phú, gần ngay KCN becamex 6300ha 19/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/dat-tan-loi-dong-phu-gan-ngay-kcn-becamex-6300ha-i2048845" title="Đất tân lợi, đồng phú, gần ngay KCN becamex 6300ha"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/18/thumb-F36-758116.jpg" alt="Đất tân lợi, đồng phú, gần ngay KCN becamex 6300ha" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất tân lợi, đồng phú, gần ngay KCN becamex 6300ha </td> </tr></table> false Chính chủ bán gấp giá tốt hơn 16000m2 đất tại Phú Mỹ - BR Vũng Tàu 08/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/chinh-chu-ban-gap-gia-tot-hon-16000m2-dat-tai-phu-my-br-vung-tau-i2047802" title="Chính chủ bán gấp giá tốt hơn 16000m2 đất tại Phú Mỹ - BR Vũng Tàu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/04/08/thumb-B99-64D18B.jpg" alt="Chính chủ bán gấp giá tốt hơn 16000m2 đất tại Phú Mỹ - BR Vũng Tàu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán gấp giá tốt hơn 16000m2 đất tại Phú Mỹ - BR Vũng Tàu </td> </tr></table> false CẦN TIỀN BÁN GẤP ĐẤT CHÍNH CHỦ 20/03/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/can-tien-ban-gap-dat-chinh-chu-i2047290" title="CẦN TIỀN BÁN GẤP ĐẤT CHÍNH CHỦ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-nong-nghiep.jpg" alt="CẦN TIỀN BÁN GẤP ĐẤT CHÍNH CHỦ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN TIỀN BÁN GẤP ĐẤT CHÍNH CHỦ </td> </tr></table> false Xuất Cảnh Cần Bán Gấp: Bán 2,3HA đất view sông Plei Krông, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum: 16/03/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/xuat-canh-can-ban-gap-ban-23ha-dat-view-song-plei-krong-huyen-sa-thay-tinh-kon-tum-i2047196" title="Xuất Cảnh Cần Bán Gấp: Bán 2,3HA đất view sông Plei Krông, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum:"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/03/16/thumb-A04-37A9B9.jpg" alt="Xuất Cảnh Cần Bán Gấp: Bán 2,3HA đất view sông Plei Krông, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum:" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Xuất Cảnh Cần Bán Gấp: Bán 2,3HA đất view sông Plei Krông, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum: </td> </tr></table>