http://diaoconline.vn Đất nông nghiệp - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 28/03/2023 false Bán 2110m2 đất trồng cây Xã Khánh Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa 17/03/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ban-2110m2-dat-trong-cay-xa-khanh-binh-khanh-vinh-khanh-hoa-i2052740" title="Bán 2110m2 đất trồng cây Xã Khánh Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/03/17/thumb-F75-513FF3.jpg" alt="Bán 2110m2 đất trồng cây Xã Khánh Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 2110m2 đất trồng cây Xã Khánh Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa </td> </tr></table> false Chỉ 295tr cho lô đất sào hơn 1.000m2 tại trung tâm tx Chơn Thành 13/03/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/chi-295tr-cho-lo-dat-sao-hon-1000m2-tai-trung-tam-tx-chon-thanh-i2052716" title="Chỉ 295tr cho lô đất sào hơn 1.000m2 tại trung tâm tx Chơn Thành"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/03/15/thumb-2EA-04C4D9.jpg" alt="Chỉ 295tr cho lô đất sào hơn 1.000m2 tại trung tâm tx Chơn Thành" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 295tr cho lô đất sào hơn 1.000m2 tại trung tâm tx Chơn Thành </td> </tr></table> false Bán đất trồng cây lâu năm MT Rừng Sác Ấp An Nghĩa xã An Thới Đông huyện Cần Giờ 08/02/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ban-dat-trong-cay-lau-nam-mt-rung-sac-ap-an-nghia-xa-an-thoi-dong-huyen-can-gio-i2052560" title="Bán đất trồng cây lâu năm MT Rừng Sác Ấp An Nghĩa xã An Thới Đông huyện Cần Giờ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/02/08/thumb-746-40EABA.jpg" alt="Bán đất trồng cây lâu năm MT Rừng Sác Ấp An Nghĩa xã An Thới Đông huyện Cần Giờ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất trồng cây lâu năm MT Rừng Sác Ấp An Nghĩa xã An Thới Đông huyện Cần Giờ </td> </tr></table> false Chính chủ muốn bán gấp lô đất đồi 22.539m2 thị trấn Ma Đa Guôi 04/02/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/chinh-chu-muon-ban-gap-lo-dat-doi-22539m2-thi-tran-ma-da-guoi-i2052538" title="Chính chủ muốn bán gấp lô đất đồi 22.539m2 thị trấn Ma Đa Guôi"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/02/04/thumb-1EB-36C329.jpg" alt="Chính chủ muốn bán gấp lô đất đồi 22.539m2 thị trấn Ma Đa Guôi" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ muốn bán gấp lô đất đồi 22.539m2 thị trấn Ma Đa Guôi </td> </tr></table> false Bán lô đất mặt tiền đường nhựa 27/4 Phước Thuận , Xuyên Mộc , BRVT 03/02/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ban-lo-dat-mat-tien-duong-nhua-274-phuoc-thuan-xuyen-moc-brvt-i2052528" title="Bán lô đất mặt tiền đường nhựa 27/4 Phước Thuận , Xuyên Mộc , BRVT"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/02/03/thumb-7C3-97D9B6.jpg" alt="Bán lô đất mặt tiền đường nhựa 27/4 Phước Thuận , Xuyên Mộc , BRVT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lô đất mặt tiền đường nhựa 27/4 Phước Thuận , Xuyên Mộc , BRVT </td> </tr></table> false CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐẸP:Huyện Lộ 92, Xã Mỹ An, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre 07/01/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/can-ban-gap-lo-dat-dephuyen-lo-92-xa-my-an-huyen-thanh-phu-ben-tre-i2052502" title="CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐẸP:Huyện Lộ 92, Xã Mỹ An, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/01/07/thumb-247-1779CF.jpg" alt="CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐẸP:Huyện Lộ 92, Xã Mỹ An, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐẸP:Huyện Lộ 92, Xã Mỹ An, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre </td> </tr></table>