http://diaoconline.vn Đất ở - Đất thổ cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 25/05/2022 false Kẹt vốn kinh doanh cần bán gấp lô đất 10*30 bán giá 5 triệu/m2 sổ hồng riêng 24/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ket-von-kinh-doanh-can-ban-gap-lo-dat-1030-ban-gia-5-trieum2-so-hong-rieng-i2049054" title="Kẹt vốn kinh doanh cần bán gấp lô đất 10*30 bán giá 5 triệu/m2 sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/24/thumb-492-AFF78F.jpg" alt="Kẹt vốn kinh doanh cần bán gấp lô đất 10*30 bán giá 5 triệu/m2 sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kẹt vốn kinh doanh cần bán gấp lô đất 10*30 bán giá 5 triệu/m2 sổ hồng riêng </td> </tr></table> false Đất thổ cư 100%, giá F0 cho các nhà đầu tư, 500tr/nền. 23/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-tho-cu-100-gia-f0-cho-cac-nha-dau-tu-500trnen-i2049025" title="Đất thổ cư 100%, giá F0 cho các nhà đầu tư, 500tr/nền."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/23/thumb-248-B9D190.jpg" alt="Đất thổ cư 100%, giá F0 cho các nhà đầu tư, 500tr/nền." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất thổ cư 100%, giá F0 cho các nhà đầu tư, 500tr/nền. </td> </tr></table> false Đất thổ cư giá rẻ nằm ngay mặt tiền QL22, giá chỉ từ 5tr/m2 23/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-tho-cu-gia-re-nam-ngay-mat-tien-ql22-gia-chi-tu-5trm2-i2048985" title="Đất thổ cư giá rẻ nằm ngay mặt tiền QL22, giá chỉ từ 5tr/m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/21/thumb-503-DD4AA2.jpg" alt="Đất thổ cư giá rẻ nằm ngay mặt tiền QL22, giá chỉ từ 5tr/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất thổ cư giá rẻ nằm ngay mặt tiền QL22, giá chỉ từ 5tr/m2 </td> </tr></table> false Bán đất MT Nguyễn Thị Ngoạn , Trung Lập Thượng Củ Chi 19/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-mt-nguyen-thi-ngoan-trung-lap-thuong-cu-chi-i2048917" title="Bán đất MT Nguyễn Thị Ngoạn , Trung Lập Thượng Củ Chi"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/19/thumb-EC0-0F8C56.jpg" alt="Bán đất MT Nguyễn Thị Ngoạn , Trung Lập Thượng Củ Chi" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất MT Nguyễn Thị Ngoạn , Trung Lập Thượng Củ Chi </td> </tr></table> false MẶT Quốc Lộ 70 - Bản Cầm , Bảo Thắng , Lào Cai. Bên em Còn 2 Vị trí mặt đường chính Ql70 19/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mat-quoc-lo-70-ban-cam-bao-thang-lao-cai-ben-em-con-2-vi-tri-mat-duong-chinh-ql70-i2048828" title="MẶT Quốc Lộ 70 - Bản Cầm , Bảo Thắng , Lào Cai. Bên em Còn 2 Vị trí mặt đường chính Ql70"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="MẶT Quốc Lộ 70 - Bản Cầm , Bảo Thắng , Lào Cai. Bên em Còn 2 Vị trí mặt đường chính Ql70" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">MẶT Quốc Lộ 70 - Bản Cầm , Bảo Thắng , Lào Cai. Bên em Còn 2 Vị trí mặt đường chính Ql70 </td> </tr></table> false Chính chủ bán gấp lô đất thổ cư đẹp tại Đường số 11 P Bình Trưng Tây Q2 18/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-ban-gap-lo-dat-tho-cu-dep-tai-duong-so-11-p-binh-trung-tay-q2-i2048869" title="Chính chủ bán gấp lô đất thổ cư đẹp tại Đường số 11 P Bình Trưng Tây Q2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/18/thumb-AD9-B9E80A.jpg" alt="Chính chủ bán gấp lô đất thổ cư đẹp tại Đường số 11 P Bình Trưng Tây Q2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán gấp lô đất thổ cư đẹp tại Đường số 11 P Bình Trưng Tây Q2 </td> </tr></table> false Cần Bán Gấp 2 lô đất Cần Giuộc Long An Và Bình Chánh, TP HCM 11/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-gap-2-lo-dat-can-giuoc-long-an-va-binh-chanh-tp-hcm-i2048593" title="Cần Bán Gấp 2 lô đất Cần Giuộc Long An Và Bình Chánh, TP HCM"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/11/thumb-BB6-51CB9B.jpg" alt="Cần Bán Gấp 2 lô đất Cần Giuộc Long An Và Bình Chánh, TP HCM" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Bán Gấp 2 lô đất Cần Giuộc Long An Và Bình Chánh, TP HCM </td> </tr></table> false DUY NHẤT LÔ CUỐI TẠI ĐẤT NỀN BÌNH TÂN CHO KHÁCH HÀNG NÀO NHANH CHÂN NHẤT 11/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/duy-nhat-lo-cuoi-tai-dat-nen-binh-tan-cho-khach-hang-nao-nhanh-chan-nhat-i2048399" title="DUY NHẤT LÔ CUỐI TẠI ĐẤT NỀN BÌNH TÂN CHO KHÁCH HÀNG NÀO NHANH CHÂN NHẤT"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="DUY NHẤT LÔ CUỐI TẠI ĐẤT NỀN BÌNH TÂN CHO KHÁCH HÀNG NÀO NHANH CHÂN NHẤT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">DUY NHẤT LÔ CUỐI TẠI ĐẤT NỀN BÌNH TÂN CHO KHÁCH HÀNG NÀO NHANH CHÂN NHẤT </td> </tr></table> false CẦN BÁN 4 LÔ LIỀN KỀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG BÊ TÔNG:Buôn Bung,Ea Tiêu, Cư Kuin, Đăk lăk 06/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-4-lo-lien-ke-mat-tien-duong-be-tongbuon-bungea-tieu-cu-kuin-dak-lak-i2048441" title="CẦN BÁN 4 LÔ LIỀN KỀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG BÊ TÔNG:Buôn Bung,Ea Tiêu, Cư Kuin, Đăk lăk"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/06/thumb-320-82FBBF.jpg" alt="CẦN BÁN 4 LÔ LIỀN KỀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG BÊ TÔNG:Buôn Bung,Ea Tiêu, Cư Kuin, Đăk lăk" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN BÁN 4 LÔ LIỀN KỀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG BÊ TÔNG:Buôn Bung,Ea Tiêu, Cư Kuin, Đăk lăk </td> </tr></table> false Xuất Cảnh Cần Bán Gấp Lô Đất: BÌNH HÒA 4, KP ĐÔNG BA P BÌNH HÒA,THUẬN AN, BD. 05/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/xuat-canh-can-ban-gap-lo-dat-binh-hoa-4-kp-dong-ba-p-binh-hoathuan-an-bd-i2048433" title="Xuất Cảnh Cần Bán Gấp Lô Đất: BÌNH HÒA 4, KP ĐÔNG BA P BÌNH HÒA,THUẬN AN, BD."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/05/thumb-AFC-87E65E.jpg" alt="Xuất Cảnh Cần Bán Gấp Lô Đất: BÌNH HÒA 4, KP ĐÔNG BA P BÌNH HÒA,THUẬN AN, BD." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Xuất Cảnh Cần Bán Gấp Lô Đất: BÌNH HÒA 4, KP ĐÔNG BA P BÌNH HÒA,THUẬN AN, BD. </td> </tr></table> false Bán / Sang nhượng đất ở - đất thổ cưBiên HòaĐồng Nai, hẻm xe hơi, Quốc Lộ 51, Sổ hồng 04/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-sang-nhuong-dat-o-dat-tho-cubien-hoadong-nai-hem-xe-hoi-quoc-lo-51-so-hong-i2048356" title="Bán / Sang nhượng đất ở - đất thổ cưBiên HòaĐồng Nai, hẻm xe hơi, Quốc Lộ 51, Sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/03/thumb-080-3375FE.jpg" alt="Bán / Sang nhượng đất ở - đất thổ cưBiên HòaĐồng Nai, hẻm xe hơi, Quốc Lộ 51, Sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán / Sang nhượng đất ở - đất thổ cưBiên HòaĐồng Nai, hẻm xe hơi, Quốc Lộ 51, Sổ hồng </td> </tr></table> false Bán đất có sổ riêng tại KP4, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai. Gần Trường Mầm non Hoàng Yến 04/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-co-so-rieng-tai-kp4-trang-dai-bien-hoa-dong-nai-gan-truong-mam-non-hoang-yen-i2048345" title="Bán đất có sổ riêng tại KP4, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai. Gần Trường Mầm non Hoàng Yến"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/02/thumb-41B-B2B85A.jpg" alt="Bán đất có sổ riêng tại KP4, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai. Gần Trường Mầm non Hoàng Yến" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất có sổ riêng tại KP4, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai. Gần Trường Mầm non Hoàng Yến </td> </tr></table> false - ĐẤT CỰC HOT NGAY TRUNG TÂM CHỢ BẾN GỖ TP.BIÊN HÒA SỔ RIÊNG FULL THỔ CƯ F0. 04/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/-dat-cuc-hot-ngay-trung-tam-cho-ben-go-tpbien-hoa-so-rieng-full-tho-cu-f0-i2048355" title="- ĐẤT CỰC HOT NGAY TRUNG TÂM CHỢ BẾN GỖ TP.BIÊN HÒA SỔ RIÊNG FULL THỔ CƯ F0."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/03/thumb-C03-F0DA98.jpg" alt="- ĐẤT CỰC HOT NGAY TRUNG TÂM CHỢ BẾN GỖ TP.BIÊN HÒA SỔ RIÊNG FULL THỔ CƯ F0." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">- ĐẤT CỰC HOT NGAY TRUNG TÂM CHỢ BẾN GỖ TP.BIÊN HÒA SỔ RIÊNG FULL THỔ CƯ F0. </td> </tr></table> false Bán đất có sổ riêng tại KP5, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai. Gần cây xăng Anh Hiếu 04/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-co-so-rieng-tai-kp5-trang-dai-bien-hoa-dong-nai-gan-cay-xang-anh-hieu-i2048346" title="Bán đất có sổ riêng tại KP5, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai. Gần cây xăng Anh Hiếu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/02/thumb-1AA-2158EF.jpg" alt="Bán đất có sổ riêng tại KP5, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai. Gần cây xăng Anh Hiếu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất có sổ riêng tại KP5, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai. Gần cây xăng Anh Hiếu </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN NHANH LÔ ĐẤT TẠI TT LĂNG CÔ - HUYỆN PHÚ LỘC- HUẾ 03/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-can-ban-nhanh-lo-dat-tai-tt-lang-co-huyen-phu-loc-hue-i2048353" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN NHANH LÔ ĐẤT TẠI TT LĂNG CÔ - HUYỆN PHÚ LỘC- HUẾ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/03/thumb-4F4-358ECB.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN NHANH LÔ ĐẤT TẠI TT LĂNG CÔ - HUYỆN PHÚ LỘC- HUẾ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN NHANH LÔ ĐẤT TẠI TT LĂNG CÔ - HUYỆN PHÚ LỘC- HUẾ </td> </tr></table> false CẦN BÁN LÔ ĐẤT 11956m2 XÃ PHƯỚC HIỆP, GIÁ BÁN 14 TỶ, CỦ CHI, TP. HỒ CHÍ MINH 29/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-lo-dat-11956m2-xa-phuoc-hiep-gia-ban-14-ty-cu-chi-tp-ho-chi-minh-i2048311" title="CẦN BÁN LÔ ĐẤT 11956m2 XÃ PHƯỚC HIỆP, GIÁ BÁN 14 TỶ, CỦ CHI, TP. HỒ CHÍ MINH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/04/29/thumb-3B2-154C6E.jpg" alt="CẦN BÁN LÔ ĐẤT 11956m2 XÃ PHƯỚC HIỆP, GIÁ BÁN 14 TỶ, CỦ CHI, TP. HỒ CHÍ MINH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN BÁN LÔ ĐẤT 11956m2 XÃ PHƯỚC HIỆP, GIÁ BÁN 14 TỶ, CỦ CHI, TP. HỒ CHÍ MINH </td> </tr></table> false Chính chủ cần bán lô đất 338.4m2 tại xã Ninh Thượng, Ninh Hòa, Khánh Hòa 29/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-can-ban-lo-dat-3384m2-tai-xa-ninh-thuong-ninh-hoa-khanh-hoa-i2048305" title="Chính chủ cần bán lô đất 338.4m2 tại xã Ninh Thượng, Ninh Hòa, Khánh Hòa"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/04/29/thumb-739-7B9A69.jpg" alt="Chính chủ cần bán lô đất 338.4m2 tại xã Ninh Thượng, Ninh Hòa, Khánh Hòa" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cần bán lô đất 338.4m2 tại xã Ninh Thượng, Ninh Hòa, Khánh Hòa </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN 3 LÔ ĐẤT LIỀN KỀ LAM SƠN, XÃ NINH SIM, THỊ XÃ NINH HÒA,TỈNH KHÁNH HÒA 29/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-can-ban-3-lo-dat-lien-ke-lam-son-xa-ninh-sim-thi-xa-ninh-hoatinh-khanh-hoa-i2048304" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN 3 LÔ ĐẤT LIỀN KỀ LAM SƠN, XÃ NINH SIM, THỊ XÃ NINH HÒA,TỈNH KHÁNH HÒA"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/04/29/thumb-B10-B3F2BD.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN 3 LÔ ĐẤT LIỀN KỀ LAM SƠN, XÃ NINH SIM, THỊ XÃ NINH HÒA,TỈNH KHÁNH HÒA" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN 3 LÔ ĐẤT LIỀN KỀ LAM SƠN, XÃ NINH SIM, THỊ XÃ NINH HÒA,TỈNH KHÁNH HÒA </td> </tr></table> false Cần Bán 5 Lô Đất Liền Kề: ĐẦU TƯ SỞ HỮU ĐẤT NGHỈ DƯỠNG LÂM ĐỒNG VIEW CỰC ĐẸP 25/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-5-lo-dat-lien-ke-dau-tu-so-huu-dat-nghi-duong-lam-dong-view-cuc-dep-i2048169" title="Cần Bán 5 Lô Đất Liền Kề: ĐẦU TƯ SỞ HỮU ĐẤT NGHỈ DƯỠNG LÂM ĐỒNG VIEW CỰC ĐẸP"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/04/25/thumb-595-4C70BC.jpg" alt="Cần Bán 5 Lô Đất Liền Kề: ĐẦU TƯ SỞ HỮU ĐẤT NGHỈ DƯỠNG LÂM ĐỒNG VIEW CỰC ĐẸP" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Bán 5 Lô Đất Liền Kề: ĐẦU TƯ SỞ HỮU ĐẤT NGHỈ DƯỠNG LÂM ĐỒNG VIEW CỰC ĐẸP </td> </tr></table> false Chính chủ bán đất thổ cư tại Tân Kiên, Bình Chánh 22/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-ban-dat-tho-cu-tai-tan-kien-binh-chanh-i2048025" title="Chính chủ bán đất thổ cư tại Tân Kiên, Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/04/16/thumb-97A-D31B26.jpg" alt="Chính chủ bán đất thổ cư tại Tân Kiên, Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán đất thổ cư tại Tân Kiên, Bình Chánh </td> </tr></table>