http://diaoconline.vn Đất ở - Đất thổ cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 17/09/2021 false Sở hữu ngay nhà phố liền kề khu đô thị mới Biên Hoà Newcity, hạ tầng 5sao như khu du lịch 16/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/so-huu-ngay-nha-pho-lien-ke-khu-do-thi-moi-bien-hoa-newcity-ha-tang-5sao-nhu-khu-du-lich-i1979346" title="Sở hữu ngay nhà phố liền kề khu đô thị mới Biên Hoà Newcity, hạ tầng 5sao như khu du lịch"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Sở hữu ngay nhà phố liền kề khu đô thị mới Biên Hoà Newcity, hạ tầng 5sao như khu du lịch" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sở hữu ngay nhà phố liền kề khu đô thị mới Biên Hoà Newcity, hạ tầng 5sao như khu du lịch </td> </tr></table> false Đất nền nhà phố biệt thự liền kề sân GOlf, tiện ích 5 sao , khu đô thị ven sông .LH 0902933653 16/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-nen-nha-pho-biet-thu-lien-ke-san-golf-tien-ich-5-sao-khu-do-thi-ven-song-lh-0902933653-i1973515" title="Đất nền nhà phố biệt thự liền kề sân GOlf, tiện ích 5 sao , khu đô thị ven sông .LH 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/16/thumb-4AE-FA6EDD.jpg" alt="Đất nền nhà phố biệt thự liền kề sân GOlf, tiện ích 5 sao , khu đô thị ven sông .LH 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền nhà phố biệt thự liền kề sân GOlf, tiện ích 5 sao , khu đô thị ven sông .LH 0902933653 </td> </tr></table> false Nhà phố biệt thự view sân Gofl, hạ tầng hoàn thiện chuẩn 5sao, hoà mình với sông nước 16/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/nha-pho-biet-thu-view-san-gofl-ha-tang-hoan-thien-chuan-5sao-hoa-minh-voi-song-nuoc-i1979575" title="Nhà phố biệt thự view sân Gofl, hạ tầng hoàn thiện chuẩn 5sao, hoà mình với sông nước"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Nhà phố biệt thự view sân Gofl, hạ tầng hoàn thiện chuẩn 5sao, hoà mình với sông nước" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà phố biệt thự view sân Gofl, hạ tầng hoàn thiện chuẩn 5sao, hoà mình với sông nước </td> </tr></table> false Đất nền sổ đỏ, P5 TP Vĩnh Long, hạ tầng hoàn thiện,xây dựng ngay , đầu tư sinh lời 16/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-nen-so-do-p5-tp-vinh-long-ha-tang-hoan-thienxay-dung-ngay-dau-tu-sinh-loi-i1936627" title="Đất nền sổ đỏ, P5 TP Vĩnh Long, hạ tầng hoàn thiện,xây dựng ngay , đầu tư sinh lời"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/04/thumb-BF8-8515BC.jpg" alt="Đất nền sổ đỏ, P5 TP Vĩnh Long, hạ tầng hoàn thiện,xây dựng ngay , đầu tư sinh lời" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền sổ đỏ, P5 TP Vĩnh Long, hạ tầng hoàn thiện,xây dựng ngay , đầu tư sinh lời </td> </tr></table> false Đất nền thành phố Vĩnh Long, hạ tầng hoàn thiện, cầu Thiền Đức sắp xây dựng ra TTTP. Lh xem đất 16/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-nen-thanh-pho-vinh-long-ha-tang-hoan-thien-cau-thien-duc-sap-xay-dung-ra-tttp-lh-xem-dat-i1980617" title="Đất nền thành phố Vĩnh Long, hạ tầng hoàn thiện, cầu Thiền Đức sắp xây dựng ra TTTP. Lh xem đất"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/11/thumb-051-6123AC.jpg" alt="Đất nền thành phố Vĩnh Long, hạ tầng hoàn thiện, cầu Thiền Đức sắp xây dựng ra TTTP. Lh xem đất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền thành phố Vĩnh Long, hạ tầng hoàn thiện, cầu Thiền Đức sắp xây dựng ra TTTP. Lh xem đất </td> </tr></table> false Biệt thự Para Draco, thanh tooán trước 16%, nhận nhà đi vào hoạt động liên hệ 0902933653 16/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/biet-thu-para-draco-thanh-tooan-truoc-16-nhan-nha-di-vao-hoat-dong-lien-he-0902933653-i1950620" title="Biệt thự Para Draco, thanh tooán trước 16%, nhận nhà đi vào hoạt động liên hệ 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/27/thumb-F9C-BDDC2C.jpg" alt="Biệt thự Para Draco, thanh tooán trước 16%, nhận nhà đi vào hoạt động liên hệ 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự Para Draco, thanh tooán trước 16%, nhận nhà đi vào hoạt động liên hệ 0902933653 </td> </tr></table> false đất nền sổ đỏ, nhà phố biệt thự,điện nước âm, đã nhận nền .LH 0902933653 16/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-nen-so-do-nha-pho-biet-thudien-nuoc-am-da-nhan-nen-lh-0902933653-i1973503" title="đất nền sổ đỏ, nhà phố biệt thự,điện nước âm, đã nhận nền .LH 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/16/thumb-045-184F76.jpg" alt="đất nền sổ đỏ, nhà phố biệt thự,điện nước âm, đã nhận nền .LH 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">đất nền sổ đỏ, nhà phố biệt thự,điện nước âm, đã nhận nền .LH 0902933653 </td> </tr></table> false Nhà phố biệt thự view sân Gofl, hạ tầng hoàn thiện chuẩn 5sao, nơi an cư lý tưởng cho gia đình bạn 16/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/nha-pho-biet-thu-view-san-gofl-ha-tang-hoan-thien-chuan-5sao-noi-an-cu-ly-tuong-cho-gia-dinh-ban-i1979573" title="Nhà phố biệt thự view sân Gofl, hạ tầng hoàn thiện chuẩn 5sao, nơi an cư lý tưởng cho gia đình bạn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Nhà phố biệt thự view sân Gofl, hạ tầng hoàn thiện chuẩn 5sao, nơi an cư lý tưởng cho gia đình bạn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà phố biệt thự view sân Gofl, hạ tầng hoàn thiện chuẩn 5sao, nơi an cư lý tưởng cho gia đình bạn </td> </tr></table> false Đầu tư đất nền sổ đỏ view sân Golf,hạ tầng 5 sao, hồ bơi bến du thuyền, giá đầu tư trung hạn 16/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dau-tu-dat-nen-so-do-view-san-golfha-tang-5-sao-ho-boi-ben-du-thuyen-gia-dau-tu-trung-han-i1979679" title="Đầu tư đất nền sổ đỏ view sân Golf,hạ tầng 5 sao, hồ bơi bến du thuyền, giá đầu tư trung hạn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/07/thumb-5D8-AC0B3A.jpg" alt="Đầu tư đất nền sổ đỏ view sân Golf,hạ tầng 5 sao, hồ bơi bến du thuyền, giá đầu tư trung hạn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đầu tư đất nền sổ đỏ view sân Golf,hạ tầng 5 sao, hồ bơi bến du thuyền, giá đầu tư trung hạn </td> </tr></table> false Đất nên ngay trung tâm TP biên Hoà, hạ tầng chuẩn 5sao. Nơi an cư lý tưởng cho gia đình bạn. LH ngay 16/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-nen-ngay-trung-tam-tp-bien-hoa-ha-tang-chuan-5sao-noi-an-cu-ly-tuong-cho-gia-dinh-ban-lh-ngay-i1979335" title="Đất nên ngay trung tâm TP biên Hoà, hạ tầng chuẩn 5sao. Nơi an cư lý tưởng cho gia đình bạn. LH ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/07/thumb-F18-5F4093.jpg" alt="Đất nên ngay trung tâm TP biên Hoà, hạ tầng chuẩn 5sao. Nơi an cư lý tưởng cho gia đình bạn. LH ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nên ngay trung tâm TP biên Hoà, hạ tầng chuẩn 5sao. Nơi an cư lý tưởng cho gia đình bạn. LH ngay </td> </tr></table> false Đất nền trung tâm Phường 5, hạ tầng hoàn thiện, giá chỉ từ 8tr/m2 .Lh 0902933653 16/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-nen-trung-tam-phuong-5-ha-tang-hoan-thien-gia-chi-tu-8trm2-lh-0902933653-i1980625" title="Đất nền trung tâm Phường 5, hạ tầng hoàn thiện, giá chỉ từ 8tr/m2 .Lh 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/11/thumb-D91-BA741A.jpg" alt="Đất nền trung tâm Phường 5, hạ tầng hoàn thiện, giá chỉ từ 8tr/m2 .Lh 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền trung tâm Phường 5, hạ tầng hoàn thiện, giá chỉ từ 8tr/m2 .Lh 0902933653 </td> </tr></table> false Đầu tư đất nền ngay sân Golf Long Thành, bao quanh sông nước , hạ tầng 5sao, view sân Golf 16/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dau-tu-dat-nen-ngay-san-golf-long-thanh-bao-quanh-song-nuoc-ha-tang-5sao-view-san-golf-i1979609" title="Đầu tư đất nền ngay sân Golf Long Thành, bao quanh sông nước , hạ tầng 5sao, view sân Golf"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Đầu tư đất nền ngay sân Golf Long Thành, bao quanh sông nước , hạ tầng 5sao, view sân Golf" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đầu tư đất nền ngay sân Golf Long Thành, bao quanh sông nước , hạ tầng 5sao, view sân Golf </td> </tr></table> false Đầu tư đất nền sổ đỏ view sân Golf,hạ tầng 5 sao, hồ bơi bến du thuyền, giá đầu tư trung hạn 16/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dau-tu-dat-nen-so-do-view-san-golfha-tang-5-sao-ho-boi-ben-du-thuyen-gia-dau-tu-trung-han-i1979656" title="Đầu tư đất nền sổ đỏ view sân Golf,hạ tầng 5 sao, hồ bơi bến du thuyền, giá đầu tư trung hạn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Đầu tư đất nền sổ đỏ view sân Golf,hạ tầng 5 sao, hồ bơi bến du thuyền, giá đầu tư trung hạn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đầu tư đất nền sổ đỏ view sân Golf,hạ tầng 5 sao, hồ bơi bến du thuyền, giá đầu tư trung hạn </td> </tr></table> false Bán / Sang nhượng đất ở - đất thổ cưBiên HòaĐồng Nai, mặt tiền đường, Quốc Lộ 51 16/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-sang-nhuong-dat-o-dat-tho-cubien-hoadong-nai-mat-tien-duong-quoc-lo-51-i1979529" title="Bán / Sang nhượng đất ở - đất thổ cưBiên HòaĐồng Nai, mặt tiền đường, Quốc Lộ 51"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/07/thumb-8B5-4421DB.jpg" alt="Bán / Sang nhượng đất ở - đất thổ cưBiên HòaĐồng Nai, mặt tiền đường, Quốc Lộ 51" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán / Sang nhượng đất ở - đất thổ cưBiên HòaĐồng Nai, mặt tiền đường, Quốc Lộ 51 </td> </tr></table> false Đất nền trung tâm Phường 5, hạ tầng đẹp, đường nhựa, đường 24m. LH 0902933653 16/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-nen-trung-tam-phuong-5-ha-tang-dep-duong-nhua-duong-24m-lh-0902933653-i1980621" title="Đất nền trung tâm Phường 5, hạ tầng đẹp, đường nhựa, đường 24m. LH 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/11/thumb-860-5CD5B3.jpg" alt="Đất nền trung tâm Phường 5, hạ tầng đẹp, đường nhựa, đường 24m. LH 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền trung tâm Phường 5, hạ tầng đẹp, đường nhựa, đường 24m. LH 0902933653 </td> </tr></table> false Đất sổ đỏ đường 30m , P5 Thành Phố Vĩnh Long,giá chỉ 13tr/ m2, hạ tầng hoàn thiện.Lh 0902933653 16/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-so-do-duong-30m-p5-thanh-pho-vinh-longgia-chi-13tr-m2-ha-tang-hoan-thienlh-0902933653-i1946142" title="Đất sổ đỏ đường 30m , P5 Thành Phố Vĩnh Long,giá chỉ 13tr/ m2, hạ tầng hoàn thiện.Lh 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Đất sổ đỏ đường 30m , P5 Thành Phố Vĩnh Long,giá chỉ 13tr/ m2, hạ tầng hoàn thiện.Lh 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất sổ đỏ đường 30m , P5 Thành Phố Vĩnh Long,giá chỉ 13tr/ m2, hạ tầng hoàn thiện.Lh 0902933653 </td> </tr></table> false Đất nền nhà phố biệt thuwk liền kề sân Golf, dự án có 1 không 2 tại TP Biên Hòa 16/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-nen-nha-pho-biet-thuwk-lien-ke-san-golf-du-an-co-1-khong-2-tai-tp-bien-hoa-i1973508" title="Đất nền nhà phố biệt thuwk liền kề sân Golf, dự án có 1 không 2 tại TP Biên Hòa"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/16/thumb-BB1-249550.jpg" alt="Đất nền nhà phố biệt thuwk liền kề sân Golf, dự án có 1 không 2 tại TP Biên Hòa" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền nhà phố biệt thuwk liền kề sân Golf, dự án có 1 không 2 tại TP Biên Hòa </td> </tr></table> false Đất nền xây dựng ngay, sổ đỏ, hạ tầng hoàn thiện.Lh 0902933653 Bích Huệ 16/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-nen-xay-dung-ngay-so-do-ha-tang-hoan-thienlh-0902933653-bich-hue-i1964251" title="Đất nền xây dựng ngay, sổ đỏ, hạ tầng hoàn thiện.Lh 0902933653 Bích Huệ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/12/thumb-564-30B023.jpg" alt="Đất nền xây dựng ngay, sổ đỏ, hạ tầng hoàn thiện.Lh 0902933653 Bích Huệ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền xây dựng ngay, sổ đỏ, hạ tầng hoàn thiện.Lh 0902933653 Bích Huệ </td> </tr></table> false Đất nền nhà phố TP Biên Hoà, hạ tầng chuẩn 5 sao, bao quanh sông nước , gia đầu tư 16/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-nen-nha-pho-tp-bien-hoa-ha-tang-chuan-5-sao-bao-quanh-song-nuoc-gia-dau-tu-i1979591" title="Đất nền nhà phố TP Biên Hoà, hạ tầng chuẩn 5 sao, bao quanh sông nước , gia đầu tư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Đất nền nhà phố TP Biên Hoà, hạ tầng chuẩn 5 sao, bao quanh sông nước , gia đầu tư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền nhà phố TP Biên Hoà, hạ tầng chuẩn 5 sao, bao quanh sông nước , gia đầu tư </td> </tr></table> false Đất nền đã hoàn thiện hạ tầng, ngay sân Golf Long thành giá chỉ từ 9tr/m2 16/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-nen-da-hoan-thien-ha-tang-ngay-san-golf-long-thanh-gia-chi-tu-9trm2-i1964247" title="Đất nền đã hoàn thiện hạ tầng, ngay sân Golf Long thành giá chỉ từ 9tr/m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/12/thumb-995-BDC83E.jpg" alt="Đất nền đã hoàn thiện hạ tầng, ngay sân Golf Long thành giá chỉ từ 9tr/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền đã hoàn thiện hạ tầng, ngay sân Golf Long thành giá chỉ từ 9tr/m2 </td> </tr></table>