http://diaoconline.vn Căn hộ cao cấp - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 28/03/2023 false Bán căn hộ Saigon Mia Block N view Q1 hướng nam 17/03/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/ban-can-ho-saigon-mia-block-n-view-q1-huong-nam-i2052737" title="Bán căn hộ Saigon Mia Block N view Q1 hướng nam"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-cao-cap.jpg" alt="Bán căn hộ Saigon Mia Block N view Q1 hướng nam" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn hộ Saigon Mia Block N view Q1 hướng nam </td> </tr></table>