http://diaoconline.vn Villa - Biệt thự - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/09/2021 false Biệt thự 100% view biển,6 tháng nhận nhà đi vào hoạt động.full nội thấtLH 0902933653 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-100-view-bien6-thang-nhan-nha-di-vao-hoat-dongfull-noi-thatlh-0902933653-i1951143" title="Biệt thự 100% view biển,6 tháng nhận nhà đi vào hoạt động.full nội thấtLH 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Biệt thự 100% view biển,6 tháng nhận nhà đi vào hoạt động.full nội thấtLH 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự 100% view biển,6 tháng nhận nhà đi vào hoạt động.full nội thấtLH 0902933653 </td> </tr></table> false Biệt thự view biển view sân Golf,ngay sân bay Can ranh,cam kết lợi nhuận cho thuê cao.Lh 0902933653 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-view-bien-view-san-golfngay-san-bay-can-ranhcam-ket-loi-nhuan-cho-thue-caolh-0902933653-i1951084" title="Biệt thự view biển view sân Golf,ngay sân bay Can ranh,cam kết lợi nhuận cho thuê cao.Lh 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Biệt thự view biển view sân Golf,ngay sân bay Can ranh,cam kết lợi nhuận cho thuê cao.Lh 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự view biển view sân Golf,ngay sân bay Can ranh,cam kết lợi nhuận cho thuê cao.Lh 0902933653 </td> </tr></table> false Biệt thự 100% view biển, bãi dài 5km, khu bờ biển đẹp nhất Việt Nam.cam kết lợi nhuận , 0902933653 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-100-view-bien-bai-dai-5km-khu-bo-bien-dep-nhat-viet-namcam-ket-loi-nhuan-0902933653-i1951241" title="Biệt thự 100% view biển, bãi dài 5km, khu bờ biển đẹp nhất Việt Nam.cam kết lợi nhuận , 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/28/thumb-F13-472DD2.jpg" alt="Biệt thự 100% view biển, bãi dài 5km, khu bờ biển đẹp nhất Việt Nam.cam kết lợi nhuận , 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự 100% view biển, bãi dài 5km, khu bờ biển đẹp nhất Việt Nam.cam kết lợi nhuận , 0902933653 </td> </tr></table> false Biệt thự 100% view biển, đi vào hoạt động.bàn giao full nội thất,cam kết cho thuê LH 0902933653 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-100-view-bien-di-vao-hoat-dongban-giao-full-noi-thatcam-ket-cho-thue-lh-0902933653-i1951243" title="Biệt thự 100% view biển, đi vào hoạt động.bàn giao full nội thất,cam kết cho thuê LH 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Biệt thự 100% view biển, đi vào hoạt động.bàn giao full nội thất,cam kết cho thuê LH 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự 100% view biển, đi vào hoạt động.bàn giao full nội thất,cam kết cho thuê LH 0902933653 </td> </tr></table> false Biệt thự Cam Ranh, nằm ngay sân bay. 6 tháng nhận nhà hoàn thiện và hoạt động.LH xem 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-cam-ranh-nam-ngay-san-bay-6-thang-nhan-nha-hoan-thien-va-hoat-donglh-xem-i1950499" title="Biệt thự Cam Ranh, nằm ngay sân bay. 6 tháng nhận nhà hoàn thiện và hoạt động.LH xem"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Biệt thự Cam Ranh, nằm ngay sân bay. 6 tháng nhận nhà hoàn thiện và hoạt động.LH xem" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự Cam Ranh, nằm ngay sân bay. 6 tháng nhận nhà hoàn thiện và hoạt động.LH xem </td> </tr></table> false Biệt thự view biển 100%, view sân Golf . cam kết lợi nhuận cho thuê. LH tư vấn kỹ hơn 0902933653 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-view-bien-100-view-san-golf-cam-ket-loi-nhuan-cho-thue-lh-tu-van-ky-hon-0902933653-i1951082" title="Biệt thự view biển 100%, view sân Golf . cam kết lợi nhuận cho thuê. LH tư vấn kỹ hơn 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/28/thumb-45B-456394.jpg" alt="Biệt thự view biển 100%, view sân Golf . cam kết lợi nhuận cho thuê. LH tư vấn kỹ hơn 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự view biển 100%, view sân Golf . cam kết lợi nhuận cho thuê. LH tư vấn kỹ hơn 0902933653 </td> </tr></table> false Biệt thự Cam Ranh Para Draco, nhận biệt thự cam kết ngay cho thuê, Lh xem biệt thự mẫu.0902933653 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-cam-ranh-para-draco-nhan-biet-thu-cam-ket-ngay-cho-thue-lh-xem-biet-thu-mau0902933653-i1951045" title="Biệt thự Cam Ranh Para Draco, nhận biệt thự cam kết ngay cho thuê, Lh xem biệt thự mẫu.0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Biệt thự Cam Ranh Para Draco, nhận biệt thự cam kết ngay cho thuê, Lh xem biệt thự mẫu.0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự Cam Ranh Para Draco, nhận biệt thự cam kết ngay cho thuê, Lh xem biệt thự mẫu.0902933653 </td> </tr></table> false Biệt thự nghĩ dưỡng view biển 100%, và view sân Golf. Thanh toán trước 16%. cam kết cho thuê 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-nghi-duong-view-bien-100-va-view-san-golf-thanh-toan-truoc-16-cam-ket-cho-thue-i1951128" title="Biệt thự nghĩ dưỡng view biển 100%, và view sân Golf. Thanh toán trước 16%. cam kết cho thuê"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/28/thumb-280-59A873.jpg" alt="Biệt thự nghĩ dưỡng view biển 100%, và view sân Golf. Thanh toán trước 16%. cam kết cho thuê" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự nghĩ dưỡng view biển 100%, và view sân Golf. Thanh toán trước 16%. cam kết cho thuê </td> </tr></table> false Biệt thự biển Bãi dài ,100% view biển, cam kết lợi nhuận. full nội thất LH tư vấn kỹ hơn 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-bien-bai-dai-100-view-bien-cam-ket-loi-nhuan-full-noi-that-lh-tu-van-ky-hon-i1951140" title="Biệt thự biển Bãi dài ,100% view biển, cam kết lợi nhuận. full nội thất LH tư vấn kỹ hơn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/28/thumb-8FA-530128.jpg" alt="Biệt thự biển Bãi dài ,100% view biển, cam kết lợi nhuận. full nội thất LH tư vấn kỹ hơn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự biển Bãi dài ,100% view biển, cam kết lợi nhuận. full nội thất LH tư vấn kỹ hơn </td> </tr></table> false Biệt thự Cam Ranh Para Draco, nhận nhà ngay cho thuê, Lh xem biệt thự mẫu.0902933653 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-cam-ranh-para-draco-nhan-nha-ngay-cho-thue-lh-xem-biet-thu-mau0902933653-i1950501" title="Biệt thự Cam Ranh Para Draco, nhận nhà ngay cho thuê, Lh xem biệt thự mẫu.0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Biệt thự Cam Ranh Para Draco, nhận nhà ngay cho thuê, Lh xem biệt thự mẫu.0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự Cam Ranh Para Draco, nhận nhà ngay cho thuê, Lh xem biệt thự mẫu.0902933653 </td> </tr></table> false Biệt thự para draco ngay san bay cam Ranh, 6 tháng đi vào hoạt động, chiết khấu 18%.Lh xem 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-para-draco-ngay-san-bay-cam-ranh-6-thang-di-vao-hoat-dong-chiet-khau-18lh-xem-i1950498" title="Biệt thự para draco ngay san bay cam Ranh, 6 tháng đi vào hoạt động, chiết khấu 18%.Lh xem"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/27/thumb-720-B7E57C.jpg" alt="Biệt thự para draco ngay san bay cam Ranh, 6 tháng đi vào hoạt động, chiết khấu 18%.Lh xem" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự para draco ngay san bay cam Ranh, 6 tháng đi vào hoạt động, chiết khấu 18%.Lh xem </td> </tr></table> false Biệt thự view biển view sân Gold ngay sân bay Cam Ranh. Cam kết cho thuê . 0902933653 18/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-view-bien-view-san-gold-ngay-san-bay-cam-ranh-cam-ket-cho-thue-0902933653-i1951078" title="Biệt thự view biển view sân Gold ngay sân bay Cam Ranh. Cam kết cho thuê . 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/28/thumb-994-8180AD.jpg" alt="Biệt thự view biển view sân Gold ngay sân bay Cam Ranh. Cam kết cho thuê . 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự view biển view sân Gold ngay sân bay Cam Ranh. Cam kết cho thuê . 0902933653 </td> </tr></table> false Biệt thự view sân Golf , view biển ngay sân bay Cam Ranh.cam kết lợi nhuận . LH 0902933653 17/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-view-san-golf-view-bien-ngay-san-bay-cam-ranhcam-ket-loi-nhuan-lh-0902933653-i1951081" title="Biệt thự view sân Golf , view biển ngay sân bay Cam Ranh.cam kết lợi nhuận . LH 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Biệt thự view sân Golf , view biển ngay sân bay Cam Ranh.cam kết lợi nhuận . LH 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự view sân Golf , view biển ngay sân bay Cam Ranh.cam kết lợi nhuận . LH 0902933653 </td> </tr></table> false Biệt thự 100% view biển,6 tháng nhận nhà đi vào hoạt động. bqafn giao full nội thất LH 0902933653 17/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-100-view-bien6-thang-nhan-nha-di-vao-hoat-dong-bqafn-giao-full-noi-that-lh-0902933653-i1951135" title="Biệt thự 100% view biển,6 tháng nhận nhà đi vào hoạt động. bqafn giao full nội thất LH 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Biệt thự 100% view biển,6 tháng nhận nhà đi vào hoạt động. bqafn giao full nội thất LH 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự 100% view biển,6 tháng nhận nhà đi vào hoạt động. bqafn giao full nội thất LH 0902933653 </td> </tr></table> false Biệt thự view biển, ngay sân bay Cam Ranh, cam kết cho thuê. hoàn thiện.Lh 0902933653 17/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-view-bien-ngay-san-bay-cam-ranh-cam-ket-cho-thue-hoan-thienlh-0902933653-i1951043" title="Biệt thự view biển, ngay sân bay Cam Ranh, cam kết cho thuê. hoàn thiện.Lh 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Biệt thự view biển, ngay sân bay Cam Ranh, cam kết cho thuê. hoàn thiện.Lh 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự view biển, ngay sân bay Cam Ranh, cam kết cho thuê. hoàn thiện.Lh 0902933653 </td> </tr></table> false Biệt thự Cam Ranh Para Draco, nhận biệt thự ngay cam kết cho thuê, Lh xem biệt thự mẫu.0902933653 17/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-cam-ranh-para-draco-nhan-biet-thu-ngay-cam-ket-cho-thue-lh-xem-biet-thu-mau0902933653-i1951044" title="Biệt thự Cam Ranh Para Draco, nhận biệt thự ngay cam kết cho thuê, Lh xem biệt thự mẫu.0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Biệt thự Cam Ranh Para Draco, nhận biệt thự ngay cam kết cho thuê, Lh xem biệt thự mẫu.0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự Cam Ranh Para Draco, nhận biệt thự ngay cam kết cho thuê, Lh xem biệt thự mẫu.0902933653 </td> </tr></table> false Biệt thự 100% view biển 5km, bờ biển đẹp nhất Việt Nam.cam kết lợi nhuận full nội thất , 0902933653 17/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-100-view-bien-5km-bo-bien-dep-nhat-viet-namcam-ket-loi-nhuan-full-noi-that-0902933653-i1951133" title="Biệt thự 100% view biển 5km, bờ biển đẹp nhất Việt Nam.cam kết lợi nhuận full nội thất , 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Biệt thự 100% view biển 5km, bờ biển đẹp nhất Việt Nam.cam kết lợi nhuận full nội thất , 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự 100% view biển 5km, bờ biển đẹp nhất Việt Nam.cam kết lợi nhuận full nội thất , 0902933653 </td> </tr></table> false Biệt thự 100% view biển,6 tháng nhận nhà đi vào hoạt động cam kết cho thuê.LH 0902933653 17/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-100-view-bien6-thang-nhan-nha-di-vao-hoat-dong-cam-ket-cho-thuelh-0902933653-i1951047" title="Biệt thự 100% view biển,6 tháng nhận nhà đi vào hoạt động cam kết cho thuê.LH 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Biệt thự 100% view biển,6 tháng nhận nhà đi vào hoạt động cam kết cho thuê.LH 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự 100% view biển,6 tháng nhận nhà đi vào hoạt động cam kết cho thuê.LH 0902933653 </td> </tr></table> false Biệt thự view biển, ngay sân bay Cam Ranh, cam kết cho thuê. giao nhà hoàn thiện.Lh 0902933653 17/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-view-bien-ngay-san-bay-cam-ranh-cam-ket-cho-thue-giao-nha-hoan-thienlh-0902933653-i1950984" title="Biệt thự view biển, ngay sân bay Cam Ranh, cam kết cho thuê. giao nhà hoàn thiện.Lh 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Biệt thự view biển, ngay sân bay Cam Ranh, cam kết cho thuê. giao nhà hoàn thiện.Lh 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự view biển, ngay sân bay Cam Ranh, cam kết cho thuê. giao nhà hoàn thiện.Lh 0902933653 </td> </tr></table> false Biệt thự view biển ngay sân bay Cam ranh. bờ biển dài 5km. cam kết lợi nhuận cho thuê .LH 0902933653 17/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-view-bien-ngay-san-bay-cam-ranh-bo-bien-dai-5km-cam-ket-loi-nhuan-cho-thue-lh-0902933653-i1951141" title="Biệt thự view biển ngay sân bay Cam ranh. bờ biển dài 5km. cam kết lợi nhuận cho thuê .LH 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Biệt thự view biển ngay sân bay Cam ranh. bờ biển dài 5km. cam kết lợi nhuận cho thuê .LH 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự view biển ngay sân bay Cam ranh. bờ biển dài 5km. cam kết lợi nhuận cho thuê .LH 0902933653 </td> </tr></table>