http://diaoconline.vn Thiết kế - Trang trí - Doanh nghiệp địa ốc DiaOcOnline.vn 28/03/2023 false Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Phát 17/05/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-thiet-ke-xay-dung-kien-phat-i1607/gioi-thieu" title="Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Phát"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2017/05/17/logo-F9F-cong-ty-tnhh-thiet-ke-xay-dung-kien-phat.jpg" alt="Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Phát" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><title></title> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="748"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" ... </td> </tr></table> false Công Ty TNHH Phát Triển Nam Sài Gòn 31/07/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-phat-trien-nam-sai-gon-i1559/gioi-thieu" title="Công Ty TNHH Phát Triển Nam Sài Gòn"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/10/31/logo-CD4-cong-ty-tnhh-phat-trien-nam-sai-gon.jpg" alt="Công Ty TNHH Phát Triển Nam Sài Gòn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: normal; line-height: 18px; font-family: Arial; border-collapse: collapse; ... </td> </tr></table> false Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc Thịnh 31/03/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-xay-dung-phuc-thinh-i1543/gioi-thieu" title="Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc Thịnh"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/03/31/logo-D9A-cong-ty-tnhh-xay-dung-phuc-thinh.jpg" alt="Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc Thịnh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(76, 76, 76); font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(249, 249, 249);"> <span style="margin: 0px; padding: ... </td> </tr></table> false Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh 13/01/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-cp-dau-tu-kinh-doanh-dia-oc-hung-thinh-i1540/gioi-thieu" title="Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/01/13/logo-527-cong-ty-co-phan-dau-tu-kinh-doanh-dia-oc-hung-thinh.jpg" alt="Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><span style="color:#0000ff;"><strong><span style="font-size:14px;">1.Quá trình hình thành và phát triển</span></strong></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span ... </td> </tr></table> false Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Nhà Vui 05/01/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-kien-truc-xay-dung-nha-vui-i1539/gioi-thieu" title="Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Nhà Vui"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/05/05/logo-E32-cong-ty-co-phan-kien-truc-xay-dung-nha-vui.jpg" alt="Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Nhà Vui" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đang cập nhật... </td> </tr></table> false Công ty Cổ phần Tập đoàn Toàn Cầu Xanh 10/12/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-tap-doan-toan-cau-xanh-i1538/gioi-thieu" title="Công ty Cổ phần Tập đoàn Toàn Cầu Xanh"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2014/12/10/logo-6AA-cong-ty-co-phan-tap-doan-toan-cau-xanh.jpg" alt="Công ty Cổ phần Tập đoàn Toàn Cầu Xanh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; line-height: 19.2000007629395px; text-align: justify;">Công ty Cổ phần Tập Đoàn Toàn Cầu Xanh tên viết tắt là Tập Đoàn Toàn ... </td> </tr></table> false Cổ phần thiết kế kiến trúc xây dựng Ngôi Nhà Xinh 18/11/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/doanh-nghiep/co-phan-thiet-ke-kien-truc-xay-dung-ngoi-nha-xinh-i1536/gioi-thieu" title="Cổ phần thiết kế kiến trúc xây dựng Ngôi Nhà Xinh"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2014/11/19/logo-E14-co-phan-thiet-ke-kien-truc-xay-dung-ngoi-nha-xinh.jpg" alt="Cổ phần thiết kế kiến trúc xây dựng Ngôi Nhà Xinh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 23px;">Công ty CP Thiết kế kiến trúc – Xây dựng Ngôi Nhà Xinh là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ... </td> </tr></table> false Công ty cổ phần Kiến Trúc Thiên Nam 14/11/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-kien-truc-thien-nam-i1535/gioi-thieu" title="Công ty cổ phần Kiến Trúc Thiên Nam"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/05/05/logo-FA2-cong-ty-co-phan-kien-truc-thien-nam.jpg" alt="Công ty cổ phần Kiến Trúc Thiên Nam" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><strong>Công ty cổ phần Kiến Trúc Và Đầu Tư Xây Dựng Thiên Nam được thành lập bởi đội ngũ Kiến Trúc Sư giàu kinh nghiệm, kết hợp với những chuyên viên trẻ đầy năng động và sáng tạo.</strong> <div ... </td> </tr></table> false Công Ty CP kiến trúc Văn Tấn Hoàng 14/11/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-cp-kien-truc-van-tan-hoang-i1534/gioi-thieu" title="Công Ty CP kiến trúc Văn Tấn Hoàng"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/09/15/logo-F01-cong-ty-cp-kien-truc-van-tan-hoang.jpg" alt="Công Ty CP kiến trúc Văn Tấn Hoàng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><ul> <li> <strong>1992</strong><br /> Tiền thân là Văn phòng thiết kế của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng thực nghiệm kiến trúc thuộc Đại học kiến trúc TP.HCM – ... </td> </tr></table> false Công ty TNHH kiến trúc ACT Việt Nam 14/11/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-kien-truc-act-viet-nam-i1533/gioi-thieu" title="Công ty TNHH kiến trúc ACT Việt Nam"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2014/11/14/logo-7C1-cong-ty-tnhh-kien-truc-act-viet-nam.jpg" alt="Công ty TNHH kiến trúc ACT Việt Nam" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><p align="left" style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Arial, Verdana;"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10pt;"><font color="#505050" face="Arial"><b>Công ty TNHH Kiến trúc ACT Việt ... </td> </tr></table> false Công ty CP Kiến Trúc A Cộng 14/11/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-cp-kien-truc-a-cong-i1532/gioi-thieu" title="Công ty CP Kiến Trúc A Cộng"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2014/11/14/logo-FF5-cong-ty-cp-kien-truc-a-cong.jpg" alt="Công ty CP Kiến Trúc A Cộng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><strong>Quá trình hình thành</strong> <div style="text-align: justify;"> Công ty CP Kiến trúc A Cộng (gọi tắt là&nbsp;<strong>A+</strong>) được thành lập từ năm 2005 với mục tiêu Cung cấp các dịch ... </td> </tr></table> false Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & Xây Dựng TP.HCM (ACCCo) 13/11/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-tu-van-kien-truc-xay-dung-tphcm-accco-i1531/gioi-thieu" title="Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & Xây Dựng TP.HCM (ACCCo)"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2014/11/13/logo-9C6-cong-ty-co-phan-tu-van-kien-truc-xay-dung-tphcm-accco.jpg" alt="Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & Xây Dựng TP.HCM (ACCCo)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><strong>Công ty cổ phần tư vấn kiên trúc &amp; xây dựng TP.HCM (ACCCo)&nbsp;</strong>được thành lập từ tháng 9 năm 1975, tiền thân là Viện thiết kế thuộc Sở xây dựng TP.HCM, với đội ngũ hơn 300 kỹ ... </td> </tr></table> false Công ty TNHH Phát Triển Dự Án Song Nam 13/11/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-phat-trien-du-an-song-nam-i1530/gioi-thieu" title="Công ty TNHH Phát Triển Dự Án Song Nam"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2014/11/13/logo-AAF-cong-ty-tnhh-phat-trien-du-an-song-nam.jpg" alt="Công ty TNHH Phát Triển Dự Án Song Nam" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; ... </td> </tr></table> false Công ty bất động sản An Dương Thảo Điền 13/11/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-bat-dong-san-an-duong-thao-dien-i1529/gioi-thieu" title="Công ty bất động sản An Dương Thảo Điền"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2014/11/13/logo-AEA-cong-ty-bat-dong-san-an-duong-thao-dien.jpg" alt="Công ty bất động sản An Dương Thảo Điền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify; background-image: initial; ... </td> </tr></table> false Công ty Cổ phần Đông Tây Land 13/11/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-dong-tay-land-i1523/gioi-thieu" title="Công ty Cổ phần Đông Tây Land"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2014/11/13/logo-97E-cong-ty-co-phan-dong-tay-land.jpg" alt="Công ty Cổ phần Đông Tây Land" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 19.2000007629395px; text-align: justify;"> <strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Giới thiệu Công ty ... </td> </tr></table> false Văn phòng Nhà mẫu The CBD Premium Home 15/05/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/doanh-nghiep/van-phong-nha-mau-the-cbd-premium-home-i1492/gioi-thieu" title="Văn phòng Nhà mẫu The CBD Premium Home"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2014/05/16/logo-924-cong-ty-co-phan-xay-dung-phuoc-thanh.jpg" alt="Văn phòng Nhà mẫu The CBD Premium Home" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><span style="color:#daa520;"><em><strong>The CBD Premium Home&nbsp;tự hào đem đến cho những cư dân tương lai một môi trường sống hiện đại và đầy đủ tiện nghi; Giao thông thuận lợi nối liền trung tâm ... </td> </tr></table> false Công ty TNHH Mô Hình Xanh - Green Model 04/06/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-mo-hinh-xanh-green-model-i1468/gioi-thieu" title="Công ty TNHH Mô Hình Xanh - Green Model"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2013/06/04/logo-8A1-cong-ty-tnhh-mo-hinh-xanh.jpg" alt="Công ty TNHH Mô Hình Xanh - Green Model" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><br /> - <strong>Green Model</strong> là công ty chuyên biệt trong lĩnh vực chế tác mô hình kiến trúc, quy hoạch, kỹ thuật.<br /> <br /> - <strong>Green Model</strong> với hệ thống máy cắt khắc ... </td> </tr></table> false Công ty TNHH Kiến Trúc Quy hoạch Sài Gòn Gia Định - SGAP 26/11/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-kien-truc-quy-hoach-sai-gon-gia-dinh-sgap-i1451/gioi-thieu" title="Công ty TNHH Kiến Trúc Quy hoạch Sài Gòn Gia Định - SGAP"><img src="http://image1.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2012/11/26/logo-4D1-cong-ty-tnhh-kien-truc-quy-hoach-sai-gon-gia-dinh-sgap.jpg" alt="Công ty TNHH Kiến Trúc Quy hoạch Sài Gòn Gia Định - SGAP" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font:12px Arial; line-height:18px; text-align:justify; color:#000000;" width="748px"> <tbody> <tr> <td ... </td> </tr></table> false Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Nhà Miền Nam 09/11/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-tu-van-dau-tu-phat-trien-nha-mien-nam-i1449/gioi-thieu" title="Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Nhà Miền Nam"><img src="http://image1.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2012/11/09/logo-FCB-cong-ty-co-phan-tu-van-dau-tu-phat-trien-nha-mien-nam.jpg" alt="Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Nhà Miền Nam" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font:12px Arial; line-height:18px; text-align:justify; color:#000000;" width="748px"> <tbody> <tr> <td ... </td> </tr></table> false Công ty TNHH Kiến trúc Miền Đông 02/10/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-kien-truc-mien-dong-i1445/gioi-thieu" title="Công ty TNHH Kiến trúc Miền Đông"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2012/10/02_Diaoconline_KTMienDong_75x75.jpg" alt="Công ty TNHH Kiến trúc Miền Đông" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table width="748px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font:12px Arial; line-height:18px; text-align:justify; color:#000000;"> <tbody> <tr> <td ... </td> </tr></table>