Top

Xây trụ sở ngàn tỉ - không phải việc cấp bách!

Cập nhật 31/07/2018 09:45

Sau khi Dự án hợp khối các trụ sở, cơ quan hành chính tỉnh Hà Giang với tổng số tiền phải thanh toán hơn 1.000 tỉ đồng được đề xuất, đã có phân tích phản biện từ các bộ. Và mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến cụ thể: “UBND tỉnh Hà Giang rà soát để thực hiện việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc hiện nay của các cơ quan hành chính, đáp ứng nhu cầu và điều kiện làm việc”.

TP. Hà Giang

Trong lúc đất nước rất khó khăn về vốn, nợ nước ngoài, nợ quá hạn là áp lực ghê gớm đối với nền tài chính quốc gia, thì việc đưa ra đề xuất xây trụ sở của Hà Giang là không phù hợp.

Hà Giang là địa phương thu ngân sách vào hàng kém nhất nước, chỉ đạt gần 1.900 tỉ đồng, phải nhận trợ cấp từ Trung ương đến 80%. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng đề nghị Hà Giang đến cuối nhiệm kỳ phấn đấu tự cân đối được 40-50% ngân sách, giảm trợ cấp từ Trung ương.

Một tỉnh còn nhận trợ cấp từ ngân sách đến 80% thì không thể xây trụ sở phải thanh toán ngàn tỉ. Một sự phi lý đến mức các bộ đều phản đối. Bộ KHĐT đã có ý kiến: “Hà Giang là tỉnh nghèo, khả năng cân đối nguồn lực hạn chế, đang có nợ đọng xây dựng cơ bản lớn, nợ ứng lớn, đề nghị tỉnh nghiên cứu, rà soát lại tính cấp bách, sự cần thiết phải thực hiện dự án trong giai đoạn hiện nay”.

Tất nhiên Hà Giang thu ngân sách kém là vì địa phương thuộc vùng núi, không thu hút được đầu tư, không có điều kiện phát triển kinh tế. Nhưng khó khăn khách quan là một việc, còn khả năng lãnh đạo điều hành là yếu tố then chốt.

Chính vì vậy, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng không đồng ý đề xuất của Hà Giang, mà yêu cầu địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa thực hiện công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hà Giang nên tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, xây nền móng của chính quyền trong lòng dân. Đem lại cơm ăn, áo mặc, giảm được nhiều hộ nghèo là việc khẩn cấp hiện nay.

Nếu lo cho dân thực sự thì “nếm mật, nằm gai” để chiến thắng giặc nghèo, đừng vội xây 2 tòa nhà 12 tầng với tổng diện tích 30.000m2 trên một vùng đất mà người dân còn quá nghèo.

Nếu chưa thu hút được đầu tư, thì tổ chức lại bộ máy, sáp nhập các sở như Lào Cai đã làm, giảm bớt chi tiêu ngân sách. Việc này cần hơn vạn lần xây trụ sở.

DiaOcOnline.vn - Theo Lao Động