Hà Nội: Kiên quyết loại bỏ chủ đầu tư không đủ năng lực

Cập nhật 20/08/2013 14:22

Văn phòng UBND Hà Nội vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo về tiến độ triển khai 37 công trình, cụm công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2011-2015.

Chủ tịch UBND Hà Nội chỉ rõ, thời gian qua, việc triển khai thực hiện các công trình, cụm công trình trọng điểm của thành phố có nhiều cố gắng, đạt được một số kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các công trình, cụm công trình nhìn chung còn chậm; có dự án, hạng mục công trình quá chậm, trong đó có một số công trình, dự án nhằm giải quyết các vấn đề dân sinh, bức xúc về cấp nước, thoát nước, giao thông, cơ sở hoả táng, trường học, bệnh viện...

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan do tác động của suy giảm kinh tế, do cơ chế, chính sách..., còn có nguyên nhân chủ quan như: Một số đơn vị được giao làm chủ đầu tư chưa bám sát công việc, chưa quyết liệt trong triển khai thực hiện, chưa chủ động đề xuất tháo gỡ khi gặp khó khăn, vướng mắc...

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, cụm công trình trọng điểm, chủ đầu tư các công trình, cụm công trình trọng điểm khẩn trương rà soát và chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, cụm công trình trọng điểm theo đúng kế hoạch đề ra.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại năng lực của các chủ đầu tư, nếu thấy chủ đầu tư nào không đủ năng lực, kinh nghiệm, chậm trễ trong việc triển khai thì báo cáo đề xuất UBND thành phố để chuyển chủ đầu tư khác.

Bên cạnh đó, rà soát lại các công trình, dự án trong danh mục công trình, cụm công trình trọng điểm, nhất là những dự án, công trình không phải là bức xúc và chưa thực sự cấp thiết để giãn tiến độ thực hiện. Từ đó, cân đối lại kế hoạch vốn đầu tư, xác định nguồn vốn bảo đảm tính tập trung, khả thi cho các dự án, công trình…

Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố thường xuyên bám sát tình hình, tham mưu kịp thời về cơ chế, chính sách bồi thường, tái định cư; chỉ đạo việc giải phóng mặt bằng bảo đảm tiến độ cho công tác thi công.

Sở Xây dựng, tăng cường quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra, giám sát thi công xây dựng để bảo đảm chất lượng, kỹ thuật công trình và an toàn lao động…

DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Ngân hàng