Top

Giảm thuế tự vệ một số sản phẩm thép từ 22/3/2017

Cập nhật 10/03/2017 13:44

Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương vừa ban hành Thông báo số 225/QLCT-P2 về việc áp dụng biện pháp tự vệ. Theo đó, từ ngày 22/3/2017 đến ngày 21/3/2018 mức thuế tự vệ đối các sản phẩm phôi thép giảm từ 23,3% (theo quy định tại Quyết định số 2968/QĐ-BCT) xuống còn 21,3% và thép dài từ mức 15,4% xuống còn 13,9%.

Từ ngày 22/3/2017 sẽ giảm thuế tự vệ đối sản phẩm phôi thép và thép dài (Nguồn internet)

Cũng theo quy định tại Quyết định số 2968/QĐ-BCT thì các mặt hàng phôi thép chịu thuế tự vệ bao gồm: Các sản phẩm được phân vào mã số HS 7207.11.00 như sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm, có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng, mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày; Các sản phẩm được phân vào mã số HS 7207.19.00 như sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm, có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng, trừ loại có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông); Các sản phẩm được phân vào mã số HS 7207.20.29 như sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm, có hàm lượng carbon từ 0,25% trở lên đến dưới 0,6% tính theo trọng lượng (trừ loại phôi dẹt, phôi dạng tấm và khối được tạo hình thô bằng cách rèn); Các sản phẩm được phân vào mã số 7207.20.99 như sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm (trừ loại có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và các loại là phôi dẹt, phôi dạng tấm và khối được tạo hình thô bằng cách rèn); Các sản phẩm được phân vào mã số 7224.90.00 là các bán thành phẩm bằng thép hợp kim khác.

Các mặt hàng thép dài nhập khẩu chịu thuế tự vệ 13,9% là các sản phẩm được phân loại vào các mã số HS: 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Đối với mã HS 9811.00.00, biện pháp tự vệ chỉ áp dụng đối với hàng nhập khẩu được dẫn chiếu đến 3 mã HS gốc là: 7224.90.00; 7227.90.00; 7228.30.10 và không áp dụng với hàng nhập khẩu được dẫn chiếu đến các mã HS gốc còn lại.

Quyết định số 2968/QĐ-BCT cũng quy định các sản phẩm phôi thép và thép dài được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ khi có một trong các đặc điểm như: Phôi thép không có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng lớn hơn 2 lần chiều dày, có kích thước trung bình chiều rộng và chiều dày <100mm hoặc >180mm; Phôi thép chứa một trong các nguyên tố có hàm lượng phần trăm (%) thuộc phạm vi: C > 0,37%; Si > 0,60%; Cr > 0,60%; Ni > 0,60%; Cu > 0,60%; Thép thanh tròn trơn, đường kính danh nghĩa lớn hơn 14 mm; Thép chứa một trong các nguyên tố chứa hàm lượng phần trăm (%) thuộc phạm vi: C > 0,37%; Si >0,60%; Cr > 0,60%; Ni > 0,60%; Cu > 0,60%;5 và Thép dây hợp kim có mã HS 7227.90.00 dùng sản xuất que hàn (vật liệu hàn).

DiaOcOnline.vn - Theo Báo Xây dựng

Từ khóa: