Top

Tín dụng vào bất động sản TP.HCM tăng hơn 14%

Cập nhật 21/12/2016 14:46

 Đây là một trong những thông tin tại báo cáo năm 2016 và dự báo thị trường bất động sản năm 2017 của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA).


Theo HoREA, tính đến hết tháng 11, tín dụng vào thị trường bất động sản thành phố khoảng 150.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 10,6%, tăng 14,2% so với năm 2015. Đáng quan tâm là dư nợ vay tiêu dùng khoảng 202.000 tỉ đồng, chiếm 14,7% tổng dư nợ; trong đó cho vay để xây nhà, sửa chữa nhà chiếm 38% (tương đương 70.000 tỉ đồng). Nợ xấu bất động sản chỉ chiếm khoảng 2,6%.

Dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 1,374 triệu tỉ đồng, tăng trưởng khoảng 16,4% (cao nhất nước, cả nước tăng 14,57%) và có khả năng đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2016 từ 18-20%. Tỷ lệ nợ xấu khoảng 3,79% (nếu loại trừ nợ xấu của 3 ngân hàng bị mua lại 0 đồng: Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Đại dương, Ngân hàng Dầu khí toàn cầu, thì nợ xấu tín dụng của thành phố chỉ là 2,03%).
Ngoài ra, các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài tăng cường đầu tư (vốn FDI) vào thị trường bất động sản thông qua các phương thức mua lại cổ phần, hợp tác đầu tư trên từng dự án, cho vay đầu tư. Trong các năm qua, thị trường bất động sản thường nằm trong top 3 hấp thụ nguồn vốn FDI, nhưng đang có xu thế sụt giảm.

Cụ thể năm 2014 đạt 21,92 tỉ USD, trong đó có 2,54 tỉ USD vào bất động sản; năm 2015 đạt 24,1 tỉ USD, trong đó có 2,4 tỉ USD vào bất động sản; 11 tháng đầu năm 2016 đạt 18,1 tỉ USD, trong đó chỉ có 740,9 triệu USD vào bất động sản. Bên cạnh đó lượng kiều hối hằng năm vào bất động sản lớn, chiếm khoảng 21% lượng kiếu hối (dự báo năm 2016 đạt 5,7 tỉ USD).

DiaOcOnline.vn - Theo Thanh niên