Top

Sửa đổi Luật Đất đai sẽ quy định lại thời hạn giao quyền sử dụng đất nông nghiệp

Cập nhật 13/01/2010 09:55

Theo tin từ Bộ TN&MT, hướng sửa đổi Luật Đất đai sắp tới sẽ quy định lại thời hạn giao quyền sử dụng đất nông nghiệp; Quy định lại mức hạn điền, tích tụ ruộng đất cho phù hợp. Mặt khác, việc sửa đổi cũng cần nghiên cứu luật của nước ngoài để hội nhập với quốc tế.

Luật cũng sẽ sửa đổi thời gian thông báo trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cụ thể, hiện quy định khi thu hồi đất phi nông nghiệp phải thông báo trước 180 ngày, với đất nông nghiệp phải thông báo trước 90 ngày.

Dự kiến Luật Đất đai sửa đổi sẽ trình lần 1 lên Chính phủ vào tháng 9 và trình Quốc hội vào tháng 10/2010.


DiaOcOnline.vn - Theo Kinh Tế Đô Thị