Top

Quy định mới về mức tạm ứng vốn trong xây dựng

Cập nhật 28/07/2007 17:00

Ngày 27/7, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 99/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo đó, mức tạm ứng vốn được quy định như sau: Đối với hợp đồng tư vấn, mức tạm ứng vốn tối thiểu là 25% giá hợp đồng; đối với hợp đồng thi công xây dựng là 10% giá hợp đồng có giá trị từ 50 tỉ đồng trở lên, tối thiểu 15% với hợp đồng có giá từ 10 tỉ - 50 tỉ đồng và tối thiểu 20% với các hợp đồng có giá trị dưới 10 tỉ đồng. Riêng với việc GPMB, vốn tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán, việc thu hồi vốn tạm ứng được bắt đầu ngay khi thanh toán lần đầu và kết thúc khi khối lượng đã thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng.

Theo LĐ - Kinh Tế & Đô Thị