Top

'Ông lớn' Đất Xanh trả lãi vay hơn 162 tỷ đồng

Cập nhật 24/01/2019 14:20

Đất Xanh Group trả gần 162,7 tỷ đồng lãi vay trong năm 2018, tăng 167% so cùng kỳ 2017, riêng trong quý 4 là hơn 52,5 tỷ đồng, tăng 120,5%.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group, mã chứng khoán DXG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Đất Xanh Group đạt xấp xỉ 1.409 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 25%, ghi nhận 389 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng trưởng 49%, đạt gần 1.020 tỷ đồng.

Chi phí tài chính trong kỳ bất ngờ tăng mạnh 153,1%, lên 63,1 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng tăng 27,4% lên 130,5 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp là 114,2 tỷ đồng, tăng 82%.

Tính chung quý 4, Đất Xanh Group lãi hợp nhất sau thuế hơn 703 tỷ đồng, tăng 68,7%; riêng công ty mẹ lãi ròng 428,1 tỷ đồng, tăng gần 47% so với quý 4/2017.

                                   

Kết quả kinh doanh của Đất Xanh Group tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận, tuy nhiên phải thu ngắn hạn và chi phí lãi vay cũng tăng mạnh. (Nguồn: BCTC DXG)

Lũy kế cả năm, doanh thu Đất Xanh Group đạt 4.645 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.722 tỷ đồng; riêng công ty mẹ lãi gần 1.778 tỷ đồng.

Hiện tổng nợ vay của Đất Xanh Group ghi nhận gần 2.866 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu kỳ. Trong đó, nợ ngắn hạn hơn 471 tỷ đồng và nợ dài hạn 2.394 tỷ đồng, đã khiến doanh nghiệp phải trả lãi vay hơn 162 tỷ đồng trong 2018.

Đất Xanh Group cũng có tổng các khoản phải thu ngắn hạn rất lớn, gần 5.577 tỷ đồng, vượt khỏi tổng doanh thu trong năm 2018. Trong đó, riêng khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng gần 1.256 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác 3.571 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, mã DXG của Đất Xanh Group đang có 3 phiên giao dịch liên tiếp tăng điểm. Hiện giá giao dịch cổ phiếu Đất Xanh ngày 23/1 là 23.500 đồng/cổ phiếu, tăng 1,29% so phiên liền trước. Tuy nhiên, nếu tính trong 21 ngày giao dịch gần nhất (24/12 – 23/1/2019), mã chứng khoán này đã mất 700 đồng, tương ứng 2,89%.


Diaoconline.vn – Theo VTC News