Top

Nhà ở đô thị phải cách tim đường ray ít nhất 20m

Cập nhật 13/02/2014 10:03

Bộ Xây dựng đã ban hành Dự thảo Quy hoạch đô thị và thiết kế kiến trúc, cảnh quan nhằm tháo gỡ những khó khăn về phát triển và quản lý đô thị, trong đó có nhấn mạnh đến vấn đề an toàn đường sắt trong đô thị.

Theo Dự thảo Quy hoạch đô thị và thiết kế kiến trúc, cảnh quan, đối với đô thị loại đặc biệt, loại I và II khi có đường sắt quốc gia chạy qua cần làm đường tránh ra ngoài đô thị hoặc phải có các giải pháp tổ chức giao thông phù hợp để đường sắt không ảnh hưởng xấu đến hoạt động của đô thị.

Nhà ở đô thị phải cách tim đường ray gần nhất 20m. Ở những nơi đường sắt đi dưới hào, khoảng cách ly có thể giảm xuống, nhưng không nhỏ hơn 10m. Tối thiểu 50% bề rộng giải cách ly phải trồng cây xanh. Đối với đô thị cải tạo, phải xây dựng tường rào cách ly bảo vệ và đảm bảo khoảng cách quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt.

Dự thảo cũng quy định, công trình công cộng ngầm phải đảm bảo kết nối không gian thuận tiện và an toàn với các công trình giao thông ngầm, các công trình công cộng trên mặt đất, các công trình công cộng ngầm liền kề và kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm chung của đô thị.

Đối với các khu ở phục vụ đối tượng có thu nhập thấp, các đối tượng nhà ở xã hội, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng các loại đất trong đơn vị ở phải đạt tối thiểu 70% so với các quy định nêu trên.


Chỉ tiêu cây xanh công cộng phải đạt 70%

Cũng theo Dự thảo, quy hoạch trong các khu vực đô thị cần phải bổ sung cây xanh và các công trình tiện ích đô thị, cải tạo môi trường sống, cảnh quan theo hướng dẫn tương đơng với các chỉ tiêu của các khu phát triển mới.

Đối với các khu vực chỉ tiêu các công trình công cộng đạt quy chuẩn, quy hoạch đảm bảo duy trì phát huy được chỉ tiêu trên. Đối với các khu vực chỉ tiêu các công trình công cộng dưới mức quy chuẩn, quy hoạch có giải pháp đảm bảo đạt mức 70% so với chỉ tiêu trong quy chuẩn.

Đối với các khu vực chỉ tiêu cây xanh công cộng đô thị đạt dưới mức quy chuẩn, quy hoạch phải đảm bảo các giải pháp bổ sung cây xanh đường phố. Quy hoạch cần tăng diện tích cây xanh sử dựng hạn chế trong các lô đất xây dựng, đưa ra các tỷ trọng đất cây xanh phù hợp khi di dời các chức năng đất không phù hợp ra khỏi đô thị hiện hữu (công nghiệp ô nhiễm, bệnh viện, công sở…).

DiaOcOnline.vn - Theo Người Đồng Hành