Top

Công bố quy hoạch đường cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn

Cập nhật 18/11/2009 11:30

Ảnh tienphong.vn

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải sớm xây dựng và công bố Quy hoạch chi tiết tuyến đường cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn để tỉnh Bắc Giang làm căn cứ xem xét, điều chỉnh quy hoạch bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.

Đó là nội dung thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 8182/VPCP-ĐP.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo chủ dự án tập trung phương tiện và lực lượng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp quốc lộ 31, quốc lộ 37 theo Quyết định số 05/2009/QĐ-TTg ngày 13/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng và ban hành "Chương trình phối hợp hành động chung" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 98/2008/QĐ-TTg ngày 11/7/2008 về Quy hoạch phát triển Hành lang kinh tế Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh đến năm 2020.

Theo đó, các tỉnh, thành phố trong Hành lang kinh tế có căn cứ xây dựng chương trình phối hợp giữa các tỉnh để thực hiện theo đúng nội dung chương trình đã công bố.
 

DiaOcOnline.vn - Theo TTXVN/Vietnam+