Top

Chỉ được ủy quyền 1 người tham gia hội nghị nhà chung cư

Cập nhật 11/01/2017 09:17

Đây là quy định mới tại Thông tư 28/2016/TT-BXDsửa đổi một số Thông tư quy định liên quan về nhà chung cư, môi giới bất động sản.


Theo đó, mỗi chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư chỉ được ủy quyền cho một người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư đó tham dự hội nghị nhà chung cư.

Người được ủy quyền trên có thể được bầu làm thành viên Ban quản trị nhà chung cư.

Bên cạnh đó, quy định về số lượng thành viên Ban quản trị nhà chung cư cũng có sự thay đổi trong Thông tư mới ban hành. Cụ thể, nếu một tòa nhà chỉ có một khối nhà thì có tối thiểu 3 thành viên; có nhiều khối nhà có chung khối đế nổi trên mặt đất thì mỗi khối nhà có tối thiểu 1 thành viên (thay cho từ 3 - 5 thành viên như quy định hiện hành).

Còn trường hợp đối với một cụm nhà chung cư thì có tối thiểu 6 thành viên (thay cho từ 6 - 25 thành viên).

Thông tư 28/2016/TT-BXD có hiệu lực từ 01/02/2017.

DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư Chứng khoán

Từ khóa: