Top

Bổ sung, điều chỉnh Dự án xây dựng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Cập nhật 27/10/2011 10:45


Quy hoạch Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Ảnh minh họa
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc việc bổ sung, điều chỉnh Dự án xây dựng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng và lấy ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện việc trình sửa đổi, bổ sung Quy hoạch 1/2000 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (phê duyệt tại Quyết định số 660/QĐ-TTg ngày 17/6/2003) và tổng nhu cầu vốn đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (phê duyệt tại công văn số 892/CP-KG ngày 29/7/2002) theo đúng quy định hiện hành.

Về Dự án xây dựng ký túc xá sinh viên tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thành lập Ban quản lý ký túc xá theo Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 và Thông tư số 17/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo và UBND TP Hồ Chí Minh hướng dẫn, giúp đỡ Đại Quốc gia TP Hồ Chí Minh hoàn thiện các thủ tục trình về việc bổ sung, điều chỉnh các dự án nêu trên theo quy định.

Được biết, Dự án Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh được phê duyệt với diện tích trên 640 ha (trong đó có 522 ha thuộc huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương và 121,7 ha thuộc quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Theo quy hoạch, Trường được xây dựng thành một khu đô thị khoa học, khu đô thị đại học hiện đại, bao gồm cả đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cảnh quan môi trường và dịch vụ hỗ trợ.

DiaOcOnline.vn - Theo Website Chính Phủ