Top

TP Hồ Chí Minh: GRDP 10 tháng đầu năm đạt gần 904 nghìn tỷ đồng

Cập nhật 12/11/2018 14:59

UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố 10 tháng đầu năm ước đạt 903.652 tỷ đồng, tăng 7,89% (cùng kỳ tăng 7,87%).


Trong đó: Khu vực dịch vụ tăng 8,0%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,92%, khu vực nông nghiệp tăng 6,18%, thuế sản phẩm tăng 7,44%.

Về cơ cấu ngành trong GRDP, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 61,2%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 23,0%, khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 0,7%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 15,1%.

Cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục tăng dần, tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh là 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu có tiềm năng và là thế mạnh của thành phố như: Thương mại, tài chính - ngân hàng - bảo hiểm, du lịch, thông tin truyền thông, vận tải - cảng - kho bãi, khoa học - công nghệ, kinh doanh bất động sản, giáo dục và y tế.

Tỷ trọng 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu chiếm tỷ trọng cao nhất 55,9% trong tổng GRDP. Trong đó, 3 nhóm ngành bất động sản; thương mại và vận tải kho bãi tiếp tục chiếm tỷ trọng cao 33,7% trong tổng GRDP.

Về tốc độ phát triển dịch vụ, một số ngành có mức tăng cao hơn so cùng kỳ: Thương mại tăng 9,1% (cùng kỳ tăng 8,1%); du lịch tăng 9,0% (cùng kỳ tăng 5,0%); thông tin và truyền thông tăng 7,2% (cùng kỳ tăng 6,5%); ngành tài chính – ngân hàng và bảo hiểm, bất động sản có mức tăng tương đương cùng kỳ.

Riêng ngành vận tải kho bãi tăng 7,4% (cùng kỳ tăng 10,5%); giáo dục – đào tạo tăng 8,9% (cùng kỳ tăng 9,2%), khoa học công nghệ tăng 7,2% (cùng kỳ tăng 8,3%); y tế tăng 7,5% (cùng kỳ tăng 9,8%).

Để đảm bảo cho thành phố hoàn thành kế hoạch năm 2018 đã đề ra, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến khuyến khích, đẩy mạnh và hình thành phong trào khởi nghiệp sáng tạo; khắc phục những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công; đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào thành phố; tăng cường công tác đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước; phát triển các ngành dịch vụ...

DiaOcOnline.vn - Theo Xây Dựng