Top

Ý kiến của Bộ Xây dựng về Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040

Cập nhật 29/10/2018 09:38

Sau khi nhận được Văn bản số 8108/UBND-CN ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị hướng dẫn về Đồ án Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 (kèm theo Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt nhiệm vụ Đồ án Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040), Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa.

Một góc thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, phạm vi ranh giới lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích địa giới hành chính của thị xã Bỉm Sơn (diện tích 67,01km2) và huyện Hà Trung (có diện tích 244,51km2); Mục tiêu khu vực lập quy hoạch hướng tới tiêu chuẩn đô thị loại III.

Do vậy việc lập đồ án quy hoạch xây dựng với phạm vi và mục tiêu nêu trên là đồ án quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III.

Theo Điều 44, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III thuộc Thủ tướng Chính phủ, mặt khác, thị xã Bỉm Sơn nằm trong danh mục các thị xã phải sắp xếp lại theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13.

UBND tỉnh Thanh Hóa cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương lập Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, trước khi tổ chức triển khai các bước tiếp theo.

DiaOcOnline.vn - Theo Xây Dựng

Từ khóa: