Top

Quảng Nam: Rà soát các dự án đầu tư tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Cập nhật 18/11/2018 10:35

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Công văn 437/TB-UBND thông báo kết luận việc rà soát các dự án đầu tư tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).


Đối với 02 dự án đã hoàn thành và 07 dự án cơ bản hoàn thành, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài chính đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Sở Tài chính thẩm tra, UBND tỉnh phê duyệt quyết toán đối với các dự án theo thẩm quyền.

Được biết, 02 dự án đã hoàn thành, có 01 dự án đã bàn giao cho UBND thị xã Điện Bàn (Khu dân cư phố chợ Điện Ngọc); 01 dự án đã nghiệm thu hoàn thành các hạng mục, chưa bàn giao cho UBND thị xã Điện Bàn (Khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp – Khu 1).

07 dự án đã thi công cơ bản hoàn thành gồm: Khu đô thị số 1A, Khu đô thị số 1B, Khu dân cư mới Thái Dương 1, Khu đô thị Dat Quang Green City, Khu đô thị An Phú Quý, Khu đô thị Ngân Câu – Ngân Giang, Khu đô thị số 3.

Đối với 13 dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương cho phép thực hiện các thủ tục tiếp theo tại Thông báo số 387-TB/TU ngày 01/10/2018, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn và các sở, ngành có liên quan đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện. Các dự án còn lại, chờ ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai.

UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thành lập Tổ công tác để rà soát các dự án đầu tư tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các tồn tại, vướng mắc của từng dự án cụ thể.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn về xử lý tồn tại của các dự án đầu tư bằng hình thức BT trên địa bàn thị xã. UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm thương thảo lại các hợp đồng BT đã ký với các nhà đầu tư để triển khai thực hiện.

Cục Thuế phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn, Sở Xây dựng để đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai tại các dự án trong trong Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Giao Sở Xây dựng kiểm tra, giám sát và có văn bản xác nhận hoàn thành toàn bộ dự án theo đúng quy hoạch chi tiết (1/500) được phê duyệt để Sở Tài nguyên và Môi trường làm căn cứ lập thủ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

DiaOcOnline.vn - Theo Xây dựng