Top

Hà Nội ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà

Cập nhật 31/05/2017 13:17

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định về Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

Cụ thể: Giá xây dựng mới nhà ở đối với chung cư dưới 5 tầng là 6.766.000 đồng/m2; từ 5-7 tầng là 8.733.000 đồng/m2; từ trên 7 tầng đến dưới 10 tầng là 8.896.000 đồng/m2, từ trên 10 tầng đến dưới 15 tầng là 15 9.314.000 đồng/m2; từ trên 15 tầng đến dưới 18 tầng là 9.946.000 đồng/m2; từ trên 18 tầng đến dưới 20 tầng là 10.352.000 đồng/m2; từ trên 20 tầng đến dưới 25 tầng là 11.609.000 đồng/m2 và từ trên 25 tầng là 12.192.000 đồng/m2.

Đối với nhà ở riêng lẻ: Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, mái tôn 1.864.000 đồng/m2; nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ 4.902.000 đồng/m2; nhà từ 2-3 tầng, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép, tường bao xây gạch, sàn, mái bê tông cốt thép 7.448.000 đồng/m2; Nhà kiểu biệt thự từ 2-3 tầng, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép, tường bao xây gạch, sàn, mái  bê tông cốt thép 9.388.000 đồng/m2; nhà ở riêng lẻ cao từ 4 tầng trở lên, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép, tường bao xây gạch, sàn, mái bê tông cốt thép sẽ áp dụng theo giá xây dựng mới nhà ở chung cư.

Đối với công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc, trung tâm thương mại dưới 5 tầng giá xây dựng mới là 7.923.000 đồng/m2; từ trên 5 tầng đến dưới 7 tầng là 8.753.000 đồng/m2 và từ trên 7 tầng là là 10.261.000 đồng/m2.

Giá tối thiểu xây dựng mới tính cho 1m2 sàn căn hộ của từng căn hộ riêng lẻ áp dụng trong trường hợp chuyển nhượng, trước bạ căn hộ riêng lẻ trong nhà có nhiều căn hộ do nhiều hộ sử dụng được tính như sau: Giá 1m2 sàn căn hộ = Giá 1m2 sàn xây dựng : Hệ số của tổng diện tích sàn sử dụng riêng so với tổng diện tích sàn xây dựng của tòa nhà.

Giá xây dựng mới đối với nhà xây thô có hoàn thiện mặt ngoài (chưa hoàn thiện bên trong) bằng 65% giá xây dựng nhà ở mới.

Giá tính lệ phí trước bạ nhà vườn: Áp dụng giá tính lệ phí trước bạ của nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép, tường bao xây gạch, sàn, mái bê tông cốt thép.

Ngoài ra, giá xây dựng mới nhà xưởng, kho dao động từ 1.601.000 - 7.899.000 đồng/m2.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3384/QĐ-UBND, ngày 21/7/2015, và Quyết định số 4974/QĐ-UBND, ngày 02/10/2015, của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Bảng giá, giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND Thành phố yêu cầu Cục Thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp các trường hợp phát sinh chưa có trong Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội quy định tại Quyết định này gửi Sở Xây dựng để chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan báo cáo bổ sung đơn giá, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Ngân hàng

Từ khóa: