Top

Điều chỉnh quy hoạch khu dân cư Nam Hùng Vương – Bắc Trần Văn Kiểu

Cập nhật 02/09/2009 09:50

UBND quận Bình Tân vừa có quyết định số 9386/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 khu dân cư Nam Hùng Vương – Bắc Trần Văn Kiểu phường An Lạc, quận Bình Tân.

Tổng diện tích nghiên cứu điều chỉnh đồ án là 15,0654ha, thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân. Diện tích khu quy hoạch là 15,0654ha, trong đó dành 9,0641ha cho đất ở, chiếm 60,16% diện tích toàn khu; đất công trình công cộng: 0,6862ha, chiếm 4,55%; đất giao thông: 3,8924ha, chiếm 25,84%; và đất cây xanh, thể dục thể thao: 1,4227ha, chiếm 9,45%. Quy mô dân số dự kiến khoảng 4.850 người.

Hệ thống giao thông tại khu quy hoạch có lộ giới các tuyến đường chính như sau: tuyến đường Trần Văn Kiểu lộ giới 60m; đường D4, D6: lộ giới 30m; đường số 3: lộ giới 20m; đường D6: lộ giới 18m; đường D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D12, D13, N1, N2, N3, N7: lộ giới 12m; đường N4: lộ giới 8m; đường N5: lộ giới 9m; đường D11 có lộ giới 16m.


DiaOcOnline.vn - Theo Sài Gòn Tiếp Thị