Top

Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Long An

Cập nhật 09/05/2017 09:00

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An và Bắc Ninh.


Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định chuyển mục đích sử dụng 96,2 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Đồng thời, đồng ý UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 140,8 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Long An và Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ; nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra đảm bảo việc triển khai các dự án theo đúng các quy định của pháp luật, ổn định cuộc sống của người dân có đất bị thu hồi, không để xảy ra khiếu kiện.

DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư Bất động sản

Từ khóa: