Top

Thông tư số 94/2011/TT-BTC

Cập nhật 20/07/2011 10:15

Thông tư số 94/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30.2.2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14.1.2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Vui lòng nhấn vào Download để tải văn bản

Loại Văn Bản

Download
Thông tư số 94/2011/TT-BTC Download

>>> Xem thêm các Thông tư khác tại đây.
DiaocOnline.vn