Top

Bảng giá đất tỉnh Thanh Hóa năm 2013

Cập nhật 24/04/2013 13:50

Ngày 13 tháng 12 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4194/2012/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013.

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Thanh Hóa

Download
Bảng giá đất tỉnh Thanh Hóa năm 2013 Download


DiaOcOnline.vn