Top

Bảng giá đất tỉnh Long An năm 2013

Cập nhật 19/03/2013 14:08

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Đỗ Hữu Lâm ký Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 ban hành bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Long An. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Long An

Download
Quyết định Download
Bảng giá đất tỉnh Long An năm 2013 Download


DiaOcOnline.vn