Top

Bảng giá đất thành phố Hải Phòng năm 2013

Cập nhật 08/04/2013 15:09

Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất Hải Phòng

Download
Quy định về bảng giá đất thành phố Hải Phòng năm 2013 Download
Phụ lục 1-2-3-4-5-6 Download
Phụ lục 7.1 Download
Phụ lục 7.2 Download
Phụ lục 7.3 Download
Phụ lục 7.4 Download
Phụ lục 7.5 Download
Phụ lục 7.6 Download
Phụ lục 7.7 Download
Phụ lục 7.8 Download
Phụ lục 8.1 Download
Phụ lục 8.2 Download
Phụ lục 8.3 Download
Phụ lục 8.4 Download
Phụ lục 8.5 Download
Phụ lục 8.6 Download
Phụ lục 8.7 Download
Phụ lục 8.8 Download
Phụ lục 8.9 Download
Phụ lục 8.10 Download
Phụ lục 8.11 Download
Phụ lục 8.12 Download
Phụ lục 8.13 Download
Phụ lục 8.14 Download
Phụ lục 9-10 Download


DiaOcOnline.vn

Từ khóa: Giá đất, Hải Phòng