Top

Điều chỉnh quy hoạch chung quận 9

Cập nhật 04/08/2007 14:00


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 9

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐẾN NĂM 2020


 click vào hình để xem với hình ảnh chất lượng tốt hơn


Theo Sở Quy Hoạch Kiến trúc TP.HCM