Top

Không tìm thấy Tài Sản Địa Ốc tương ứng với từ khóa: N dụng 30.000 tỷ đồng

  • Lấy ngắn nuôi dài

    Cập nhật 10/10/2013 22:49

    Đã bước vào quý cuối cùng của năm 2013 nhưng doanh nghiệp (DN) bất động sản (BĐS) vẫn ...