Top

Tập đoàn Tài chính - Thương mại TSQ

Địa chỉ: Khu đô thị Mỗ Lao, P.Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 84.34.356 0666        Fax: 84.34.356 0667

E-mail: tsq@tsq.vn         Website: www.tsq.vn

Đủ chiêu hành hạ khách mua nhà

Tráo vật liệu của khách hàng mua nhà liền kề bị phản đối, thu tiền chêch lệch tỷ giá trái pháp luật bị kiện… chưa hết, TSQ Việt Nam tiếp ...