Top

Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, P.Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3928 8989        Fax: 84.4.3928 8899

E-mail: hoiso@baovietbank.vn         Website: www.baovietbank.vn