Top

Công ty TNHH XD-SX-TM Tài Nguyên

Địa chỉ: 116A Nguyễn Hữu Thọ, P.Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3781 7979       

E-mail: sales@kenton.com.vn         Website: www.kenton.com.vn

Tầm nhìn


Công ty Tài Nguyên xác định mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, đầu tư và kinh doanh bất động sản hàng đầu hướng đến việc bảo vệ, giữ gìn và tôn vinh môi trường sống, xây dựng đô thị phát triển bền vững, hài hòa, mỹ quan và hiện đại, hình thành cộng đồng văn minh, lối sống văn hóa, nhằm đóng góp một cách tích cực và cụ thể vào chiến lược phát triển bền vững của quốc gia.

Triết lý kinh doanh


Ban lãnh đạo Công ty ý thức sâu sắc rằng thách thức lớn nhất cho mục tiêu phát triển bền vững chính là có đồng hành với phát triển môi trường bền vững và phát triển con người hay không.

 

Vì vậy, chúng tôi luôn xem việc phát triển hướng tới môi trường và hướng tới con người là định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp.

 

Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng đô thị bền vững, hài hòa, mỹ quan và hiện đại, cộng đồng văn hóa là tiêu chí xuyên suốt các họat động đầu tư bất động sản.

 

Chúng tôi cam kết không chỉ mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng mà mong muốn mang đến cho khách hàng một môi trường sống, nơi lớp trẻ sẽ tạo lập một tương lai bền vững, tuổi thơ được chắp cánh ước mơ, và nơi người già được bồi dưỡng thêm sức khỏe.

 

Sứ mệnh mà chúng tôi theo đuổi chính là tạo dựng và mang lại những giá trị bền vững cho cuộc sống. Đó cũng chính là cam kết, là triết lý kinh doanh của chúng tôi:

CUỘC SỐNG THÊM BỀN VỮNG