Top

Công ty TNHH Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và Cộng sự (HTT Group)

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Đại Phát, đường Duy Tân, P.Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3719 1216 - 3719 1217        Fax: 84.4.3719 1215

E-mail: hanoi@htt-group.com         Website: www.htt-group.com